1. Ai chẳng ham sang trọng
  2
 2. Ai đem con sáo sang sông
 3. Ai đem em tới giữa đồng
  2
 4. Ai đem mình quạt tới đây
 5. Ai đi bờ đỗ một mình
  2
 6. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 7. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 8. Ai đi giống dạng anh đi
 9. Ai đi trẩy hội chùa Hương
  2
 10. Ai kêu vòi vọi bên tai
 11. Ai làm bát bể cơm rơi
  2
 12. Ai làm bầu bí đứt dây
  2
 13. Ai làm cách trở Sâm Thương
  2
 14. Ai làm cái nón quai thao
 15. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 16. Ai làm cho biển cạn khô
 17. Ai làm cho bướm lìa hoa
 18. Ai làm cho chỉ lìa kim
 19. Ai làm cho cực tấm lòng
 20. Ai làm cho dạ em buồn
  2
 21. Ai làm cho đó bỏ đăng
  2
 22. Ai làm cho đó xa đây
  2
 23. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
  2
 24. Ai làm miếu nọ xa đình
 25. Ai mà đánh trống phụ kèn
 26. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 27. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 28. Ai ơi thương lấy cho ta
 29. Ai ơi thương lấy lúc ni
 30. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 34. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 35. Ai về ai ở lại đây
 36. Ai về ai ở mặc ai
 37. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
  2
 38. Ai về anh dặn lời này
 39. Ai về chẻ nứa phết hồ
 40. Ai về cho em về theo
 41. Ai về đằng ấy hôm mai
 42. Ai về đợi với em cùng
 43. Ai về đường ấy hôm mai
 44. Ai về đường ấy hôm nay
 45. Ai về đường ấy mấy đò
 46. Ai về em gởi bức thư
 47. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
  2
 48. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
  2
 49. Ai về ngõ ấy ai ơi
 50. Ai về nhắn hỏi cô ba
 51. Ai vô phân trần tác loạn
 52. Ai xui em có má hồng
 53. Ai xui má đỏ hồng hồng
 54. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 55. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 56. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
  2
 57. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 58. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 59. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 60. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 61. Anh chờ em như liễu chờ đào
 62. Anh chờ em từ thuở mô tê
 63. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 64. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
  2
 65. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 66. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 67. Anh có thương em thì thương cho trót
 68. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 69. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 70. Anh còn son, em cũng còn son
  2
 71. Anh cũng đã hay
 72. Anh cùng em thề đã trước sau
 73. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 74. Anh đi đường ấy xa xa
 75. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 76. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 77. Anh đi qua bờ giếng
 78. Anh đi ra cay đắng như gừng
 79. Anh đi trên đường Ba Vát
 80. Anh đố em đếm hết sao trời
 81. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 82. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 83. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 84. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 85. Anh gặp em đây là việc trời đề
 86. Anh gặp em như nem gặp rượu
 87. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 88. Anh không phải người đặng chim quên ná
 89. Anh kia lịch sự đi đàng
 90. Anh lính là anh lính ơi (I)
 91. Anh lính là anh lính ơi (II)
 92. Anh lo phận anh chưa có vợ
 93. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 94. Anh mong cho cả gió đông
 95. Anh mong đi giã thuyền nào
 96. Anh mong đưa đón em về
 97. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 98. Anh nay con trai Hải Phòng
 99. Anh nay quyết chí đi tu
  2
 100. Anh nay tứ hải giang hồ
 101. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 102. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 103. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 104. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 105. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 106. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 107. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 108. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 109. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 110. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 111. Anh nhất kỳ tâm
 112. Anh như cây gỗ xoan đào
 113. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 114. Anh như Đại Thánh trên mây
 115. Anh như táo rụng sân đình
 116. Anh như tấm vóc đại hồng
  2
 117. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 118. Anh nói em cũng nghe anh
 119. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 120. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 121. Anh ơi cất giọng hò cao
 122. Anh ơi đã vít thì vin
 123. Anh ơi mời anh vô nhà
 124. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 125. Anh quen em những thuở đang bồng
 126. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 127. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 128. Anh ra đi cay đắng như gừng
 129. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 130. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 131. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 132. Anh say em như bướm say hoa
 133. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 134. Anh tham ba chốn bốn quê
 135. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 136. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 137. Anh thương em bất luận xấu xinh
 138. Anh thương em biết nói mần răng
 139. Anh thương em cha mẹ đều hay
  2
 140. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 141. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
  2
 142. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
  2
 143. Anh thương em không muốn vào nhà
 144. Anh thương em nên phải đi đêm
 145. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 146. Anh thương em ruột thắt gan bào
 147. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 148. Anh thương em trầu hết lá lươn
 149. Anh thương em trong chừng một tháng
 150. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 151. Anh thương em, đừng cho ai biết
 152. Anh thương em, thương quấn thương quít
 153. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 154. Anh tiếc công đào ao thả cá
 155. Anh toan thề thốt nàng hay
 156. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 157. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 158. Anh tới đây ở mãi không về
 159. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 160. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 161. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 162. Anh vào anh cũng muốn vào
 163. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 164. Anh về anh cạo râu đi
 165. Anh về anh chẳng ngó lui
 166. Anh về anh lại sang ngay
 167. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 168. Anh về bên xã nay mai
 169. Anh về cất lễ tam sanh
 170. Anh về chẳng có chi đưa
 171. Anh về chẻ nứa đan lồng
 172. Anh về chẻ nứa đan sàng
 173. Anh về chẻ trúc phơi khô
 174. Anh về chi nữa anh ơi
 175. Anh về cho chóng mai lên
 176. Anh về cho nhớ mai sang
 177. Anh về cưa ván đóng đò
 178. Anh về cưa ván đóng thùng
 179. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 180. Anh về đã tới trường quan
 181. Anh về đánh vảy cá trê
 182. Anh về đào lỗ sau hè
 183. Anh về để áo lại đây (I)
 184. Anh về để áo lại đây (II)
 185. Anh về để quạt lại đây
 186. Anh về đếm hết sao trời
  2
 187. Anh về đi ngủ kẻo khuya
  2
 188. Anh về đưa cội cây dừa
 189. Anh về đưa nhạn sang thăm
 190. Anh về đường ấy mấy cung
 191. Anh về em chẳng dám cầm
 192. Anh về em cũng muốn về
 193. Anh về em cũng xin đi
 194. Anh về em không biết gì đưa
 195. Anh về em nắm cổ tay
 196. Anh về em những trông chừng
 197. Anh về em những trông theo
 198. Anh về em nỏ chi đưa
 199. Anh về em nỏ dám đưa
 200. Anh về em ở hai nơi
 201. Anh về em ở lại bơ vơ
 202. Anh về học lấy chữ nhu
 203. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 204. Anh về không lẽ về luôn
 205. Anh về kiếm vợ kẻo già
 206. Anh về kiếm vợ là xong
 207. Anh về láp biển trồng cây
 208. Anh về lấy vợ cách sông
 209. Anh về mai đã lên chưa
 210. Anh về mai mốt anh sang
 211. Anh về mai mốt qua chơi
 212. Anh về mai sớm anh lên
 213. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 214. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 215. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 216. Anh về răng đứt anh ơi
 217. Anh về sao được mà về
 218. Anh về sắm bộ sào tương
 219. Anh về tìm vợ con anh
 220. Anh về tô lý tô lăng
 221. Anh về trồng chuối nuôi chim
 222. Anh về xẻ ván cho dài
 223. Anh về xẻ ván cho dày
 224. Anh vỗ trống đất kêu vang
 225. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 226. Anh với em như bát nước đầy
 227. Anh với em như mía với gừng
 228. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 229. Anh xa em chưa đầy một tháng
 230. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 231. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 232. Anh yêu em từ thuở lên ba
 233. Áo ai đi ở mặc ai
 234. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 235. Ao cạn cá phải về sông
 236. Áo đen ai nhuộm cho mình
 237. Áo đen năm nút viền bâu
 238. Áo em ai nhuộm cho mình
 239. Áo gài năm nút hở bâu
 240. Ao hồ cá lội trông sao
 241. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 242. Áo ngắn cũng như áo dài
 243. Áo rách có cách anh thương
 244. Ao thu nước gợn trong veo
 245. Áo trắng em tưởng là tiên
 246. Áo tứ thân em treo trên mắc
 247. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 248. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 249. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 250. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 251. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 252. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 253. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 254. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 255. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 256. Ăn sao cho được mà mời
 257. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 258. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 259. Ấy ai cắt mối tơ mành
 260. Ấy ai dắt mối tơ mành
 261. Ba cô cùng ở một nhà
 262. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 263. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 264. Ba phen lên ngựa mà về
 265. Bãi dài cát nhỏ tăm tăm
 266. Bãi dài cát nhỏ, hột to
 267. Bạn ơi, ơi bạn vô đây
 268. Bao giờ cho gạo bén sàng
 269. Bao giờ cho sóng bỏ gành
 270. Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)
 271. Bắc Nam lòng chẳng thương tình
 272. Bắc thang lên hái hoa vàng
 273. Bây giờ mận mới hỏi đào
  2
 274. Bây giờ ta gặp nhau đây
 275. Bây giờ ta lại gặp ta
 276. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 277. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 278. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 279. Bấy lâu vắng mặt khát khao
 280. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 281. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 282. Bên hữu con thiên lý mã
 283. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 284. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 285. Biển sâu cá lội mất tăm
 286. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 287. Bốn màu bông cúc nở xây
 288. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 289. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 290. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 291. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 292. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 293. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 294. Bởi thương nên dạ mới trông
 295. Bởi thương nên ốm nên gầy
 296. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 297. Buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương
 298. Bữa ăn có cá cùng canh
 299. Bữa nay giọng tắt tiếng khan
 300. Bước qua vườn ổi hái trầu
 301. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 302. Cá buồn cá vượt qua đò
 303. Cá lên khỏi nước cá khô
 304. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 305. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 306. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 307. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 308. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 309. Cách mấy thu tưởng là em đi biệt
 310. Cách sông cách núi cho cam
 311. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 312. Cái cò là cái cò con
 313. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 314. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 315. Canh một cho chí canh hai
 316. Căn duyên gặp gỡ giữa trời
 317. Cầm lược lại nhớ đến gương
 318. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 319. Cất lên một tiếng la đà
 320. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 321. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 322. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 323. Cây chanh lại nở hoa chanh
 324. Cây chi trên rừng không có lá
 325. Cây đa bậc cũ lở rồi
 326. Cây đa bến cũ năm xưa
 327. Cây đa cũ, bến đò xưa
 328. Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
 329. Cây oằn vì bởi gió nam
 330. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 331. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 332. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 333. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 334. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 335. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 336. Chàng về để áo lại đây
 337. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 338. Chàng về thiếp cũng xin đưa
 339. Chàng về thiếp cũng xin theo
 340. Chàng về thời thiếp xin đưa
 341. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 342. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 343. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 344. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 345. Chẳng tham nhà ngói rung rinh
 346. Chẳng tư túi chẳng trăng hoa
 347. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 348. Chật hào cá lội sen rung
 349. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 350. Chèo mau để thiếp gặp anh
 351. Chê tôm ăn cá lù đù
 352. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 353. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 354. Chiếc buồm nho nhỏ
 355. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 356. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 357. Chiếc thuyền không đỗ bến giang đình
 358. Chiều chiều bóng ngả về tây
 359. Chiều chiều én liệng cò bay
 360. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 361. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 362. Chiều chiều ra đứng cổng làng
 363. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 364. Chiều chiều vịt lội bàu sen
 365. Chiều chiều xách chén mua tương
 366. Chiều nay có kẻ thất tình
 367. Chiều nay người nghĩa xa anh
 368. Chim bay cá lội chăn văn
 369. Chim bay về rú, về non
 370. Chim buồn tình chim bay về núi
 371. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 372. Chim chuyền bụi sậy, con cá quậy bụi tùng
 373. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 374. Chim liễu nó biểu chim quỳnh
 375. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 376. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 377. Chim quyên xuống suối tha mồi
 378. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 379. Cho anh một miếng trầu vàng
 380. Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng
 381. Chờ anh, em gắng sức chờ
 382. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 383. Chợ Đông Ba gác ra ngoài giại
 384. Chờ em nên quá sức chờ
 385. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 386. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 387. Chuột kêu rúc rít trong rương
 388. Chưa chi anh đã vội về
 389. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 390. Chưa quen đi lại cho quen
 391. Chừng nào cho được bắt tay
 392. Chừng nào muối ngọt chanh thanh
 393. Có chà cá mới ở ao
 394. Có chả em tình phụ xôi
 395. Có chàng, nói một cười hai
 396. Có chuôm cá mới ở đìa
 397. Có thương thì thương, không thương thì nói
 398. Có trăng anh phụ lồng đèn
 399. Có trầu mà chẳng có cau
 400. Có yêu thì nói rằng yêu
 401. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 402. Con cá đối bỏ trong cối đá
 403. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 404. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 405. Con chim chích choè đứng hè bà chủ
 406. Con chim chiền chiện, nó liệng trên cao
 407. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 408. Con chim trên núi, con gà dưới suối
 409. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 410. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 411. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 412. Con công tố hộ trên rừng
 413. Con dao be bé sắc thay
 414. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 415. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 416. Còn duyên kẻ đón người đưa (I)
 417. Còn duyên kẻ đón người đưa (II)
 418. Còn duyên kén cá, chọn canh
 419. Còn đêm nay nữa, mai đi
  2
 420. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 421. Con quạ bay xa, bay qua vườn hoa nghỉ mát
 422. Con quạ đen, con cò trắng
 423. Còn trời còn nước còn non
 424. Cô kia cắt cỏ bên sông (I)
 425. Cô kia cắt cỏ một mình
 426. Cô kia đứng ở bên sông
 427. Cô kia khăn trắng loà loà
 428. Cô kia má đỏ hồng hồng
 429. Cô kia thắt cái lưng xanh (I)
 430. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 431. Cô kia yếm trắng loà loà
  2
 432. Cô thương nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
 433. Công anh bắt tép nuôi cò
  2
 434. Công anh chăn nghé đã lâu
  2
 435. Công anh chẻ nứa đan bồ
 436. Công anh gánh đá tạc bia
 437. Công anh lên rừng đốn trúc
 438. Công anh ngồi giữ buồng tằm
  2
 439. Công anh tháng đợi năm chờ
  2
 440. Công cha nghĩa mẹ ai đền
  2
 441. Công nợ thiếp trả cho chàng
 442. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
  2
 443. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 444. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 445. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 446. Củ lang năm tiền sắc giạ
 447. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 448. Cùng nguyền một tấm lòng son
 449. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 450. Dang tay đánh thiếp sao đành
 451. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 452. Dao vàng mà liếc đá vàng
 453. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 454. Dầu chàng năm bảy mặt con
 455. Dầu mà cha mẹ không dung
  2
 456. Dẫu mà không lấy được em
 457. Dầu mà nước lớn đầy sông
 458. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 459. Dầu thầy mẹ không thương
 460. Dây tơ hồng không trồng mà mọc
 461. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 462. Dù ai cho bạc cho vàng
 463. Dù ai nắm chí nàng bay
 464. Dù cho cha đánh ngõ đình
  2
 465. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 466. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 467. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 468. Đã đành một phận thương ôi
 469. Đã liều muối mặn dưa xanh
 470. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 471. Đã mang lấy cái thân tằm
 472. Đã mong kết nghĩa tương giao
 473. Đã sa lời hẹn khi chiều
 474. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 475. Đã thương cắt tóc trao tay
 476. Đã thương thì chớ có nài
  2
 477. Đá vàng đây giữ một màu
 478. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 479. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 480. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 481. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 482. Đang trưa bóng nắng chang chang
 483. Đàng xa biết mấy dặm trường
 484. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 485. Đào ao mà thả đam kềnh
 486. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 487. Đào non xấp xới non tiên
 488. Đau ba năm không ốm
  2
 489. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 490. Đắng cay ta phải chung phần
 491. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 492. Đắp đập thì có be bờ
 493. Đắp nấm trồng chanh
 494. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 495. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 496. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 497. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 498. Đất sông lại lở xuống sông
 499. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 500. Đầu chợ có trái bí rợ
 501. Đầu đường có một cây duối
 502. Đầu đường kia có một cây chuối
 503. Đầu em đội cái khăn vuông
 504. Đầu giồng có cây duối, cuối giồng có cây đa
 505. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 506. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 507. Đầu làng có bụi chuối khô
 508. Đầu làng có cái giếng thơi
 509. Đầu làng có con chim xanh
 510. Đầu làng có một cây đa (I)
 511. Đầu làng có một cây thông
 512. Đầu làng có một cây trôi
 513. Đầu làng có một cơn đa
 514. Đầu năm ăn quả chanh yên (II)
 515. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 516. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 517. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
  2
 518. Đấy đông thì bên đây tây
 519. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 520. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 521. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 522. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 523. Đem đờn ra khảy vườn chay
 524. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 525. Đèn ai lu lít bất nhân
 526. Đèn lồng theo cột phướn
 527. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 528. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 529. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 530. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 531. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 532. Đèn treo trước gió đèn tắt
 533. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
  2
 534. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 535. Đêm dài gà gáy canh ba
 536. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 537. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 538. Đêm đông giá ngắt như đồng
 539. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 540. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 541. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 542. Đêm hôm người chẳng biết chi
 543. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 544. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 545. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 546. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 547. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 548. Đêm khuya gió lọt qua song
 549. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 550. Đêm khuya lòng không dạ đói
 551. Đêm khuya ngồi dựa gốc bồng
 552. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 553. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 554. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 555. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 556. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 557. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 558. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 559. Đêm khuya sương xuống đất im
 560. Đêm khuya thanh vắng một mình
 561. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 562. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 563. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 564. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 565. Đêm khuya trời lạnh sương im
 566. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 567. Đêm nay anh gối tay nàng
 568. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 569. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 570. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 571. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 572. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 573. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 574. Đêm năm canh anh nhắc
 575. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 576. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 577. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 578. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 579. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 580. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 581. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 582. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 583. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 584. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 585. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 586. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 587. Đêm năm canh than vắn thở dài
 588. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 589. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 590. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 591. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 592. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
  2
 593. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 594. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 595. Đêm nằm gối gấm không êm
 596. Đêm nằm héo ruột khô gan
 597. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 598. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 599. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 600. Đêm nằm nghe giọng anh than
  2
 601. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 602. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 603. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 604. Đêm nằm tay gối chân co
 605. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 606. Đêm nằm thổn thức vào ra
 607. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 608. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 609. Đêm qua bóc uốn một mình
 610. Đêm qua bước chân lên trời
 611. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
  2
 612. Đêm qua chung bóng chung hơi
 613. Đêm qua dồn dập mưa mau
  2
 614. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
  2
 615. Đêm qua gánh nước bên đàng
 616. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 617. Đêm qua gió lọt song đào
 618. Đêm qua gió mát trăng thanh
 619. Đêm qua là cái đêm gì
 620. Đêm qua mận mới hỏi đào
 621. Đêm qua mây kéo đen rầm
 622. Đêm qua mới gọi là đêm
 623. Đêm qua mới khéo là đêm
 624. Đêm qua mới thật là đêm
 625. Đêm qua mưa bụi gió bay
 626. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 627. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 628. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 629. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 630. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 631. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 632. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 633. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 634. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 635. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
  3
 636. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 637. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 638. Đêm qua tựa gối loan phòng
 639. Đêm thanh gió mát
 640. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 641. Đêm thu đông khách văn nhân
 642. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 643. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
  1
 644. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 645. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 646. Đến đây đầu lạ sau quen
 647. Đến đây đông thật là đông
 648. Đến đây đường trẽ san đôi
 649. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 650. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 651. Đến đây lạ bến lạ rào
 652. Đến đây nước thẳm non cao
 653. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 654. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 655. Đi đâu đi đó một mình
 656. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 657. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 658. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 659. Đi đâu mà vội lắm thay
 660. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 661. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 662. Đi đêm thì sợ đường lầy
 663. Đi ngang lò mía thơm đường
 664. Đi ngang qua ngõ ba lần
 665. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 666. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 667. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 668. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 669. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 670. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 671. Đi qua nghe tiếng em reo
 672. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 673. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 674. Đi về quyết liệu làm sao
 675. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 676. Điếu này là điếu của ai?
 677. Điếu này là điếu xuân tình
 678. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 679. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 680. Đò dọc rồi lại đò ngang
 681. Đò đầy đông khách khoan sang
 682. Đó đây xa lạ chi nhau
 683. Đò đưa đò đậu mặc đò
 684. Đò đưa tới bến đò ngừng
 685. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 686. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 687. Đò này thiếp chẳng dám sang
 688. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 689. Đò ơi có nhớ bến không?
 690. Đò ra nước mặn có ngời
 691. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 692. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 693. Đó với đây như cây tạo hoá
 694. Đói lòng ăn nửa quả sim
 695. Đói lòng ăn trái thanh yên
 696. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 697. Đố ai lên cõi ông trăng
 698. Đố anh chừa được rượu tăm
 699. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 700. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 701. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 702. Đôi bên thung cỗi huyên già
 703. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 704. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 705. Đôi cô vác gậy chòi đào
 706. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 707. Đôi hồi dan díu vì duyên
 708. Đôi ta ăn một quả cau
 709. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 710. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 711. Đôi ta bên bàn án giao lân
 712. Đôi ta cách một con sông
 713. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 714. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 715. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 716. Đôi ta chích huyết ăn thề
  2
 717. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 718. Đôi ta đã kết lời nguyền
 719. Đôi ta đã quyết một bề
 720. Đôi ta đã quyết thì liều
 721. Đôi ta đã thốt lời thề
 722. Đôi ta đã trót lời thề
 723. Đôi ta đứng lại song song
 724. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 725. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 726. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 727. Đôi ta giấy trắng một tờ
 728. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 729. Đôi ta là phận đôi ta
 730. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 731. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 732. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 733. Đôi ta như bấc như dầu
 734. Đôi ta như bộ chén chung
 735. Đôi ta như bộ con cờ
 736. Đôi ta như cái dây lưng
 737. Đôi ta như chỉ mới xe
 738. Đôi ta như chỉ xe ba
 739. Đôi ta như chỉ xe mười
 740. Đôi ta như chỉ xe trăm
 741. Đôi ta như chỉ xe tư
 742. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 743. Đôi ta như cóc me tường
 744. Đôi ta như con một nhà (I)
 745. Đôi ta như con một nhà (II)
 746. Đôi ta như cúc với khuy
 747. Đôi ta như đá với dao
 748. Đôi ta như đũa tre non
 749. Đôi ta như đũa trong kho
 750. Đôi ta như đũa trong so
 751. Đôi ta như khoá với chìa
 752. Đôi ta như lúa đòng đòng
 753. Đôi ta như lụa gặp đào
 754. Đôi ta như lửa mới nhen
 755. Đôi ta như mạ mới gieo
 756. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 757. Đôi ta như nghệ với gừng
 758. Đôi ta như nước một chum
 759. Đôi ta như quế trong ngăn
 760. Đôi ta như rắn liu điu
  2
 761. Đôi ta như rắn với rồng
 762. Đôi ta như ruộng năm sào
 763. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 764. Đôi ta như thể đôi chim
 765. Đôi ta như thuỷ với ngư
 766. Đôi ta như tượng mới tô
 767. Đôi ta ở đất làm thừng
 768. Đôi ta quấn quít tơ vương
 769. Đôi ta thề chắc một lời
 770. Đôi ta thời cứ đôi ta
 771. Đôi ta thương lén thương thầm
 772. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 773. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 774. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 775. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 776. Đôi tay cầm con dao vàng
 777. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 778. Đôi tôi như mạ mới gieo
 779. Đồn đây có gái hát tài
 780. Đồn đây có gái kén chồng
 781. Đồn đây có gái má đào
 782. Đồn đây có gái má hồng
 783. Đồn đây có nhánh hoa mai
 784. Đồn rằng cá uốn thân cây
 785. Đồn vui sai thú đi thăm
 786. Đồng hồ còn có khi sai
 787. Đồng hồ vội trở sang canh
 788. Đông ken cho rét quăn da
 789. Đồng tâm son sắt với nhau
 790. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 791. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
  2
 792. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 793. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 794. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 795. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 796. Đời nào bánh đúc có xương
 797. Đờn cò lên trục kêu vang
 798. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 799. Đũa tre một chiếc khó cầm
 800. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 801. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 802. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 803. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 804. Đưa anh ra tới làng Hồ
 805. Đưa em cho tới bến đò
 806. Đưa em cho tới rạch Chanh
 807. Đưa em về tới ngoài sân
 808. Đưa lên ta ví dăm ba
 809. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 810. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 811. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 812. Đưa thư không thấy đưa sang
 813. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 814. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 815. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 816. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 817. Đứng đây quyết đợi một thì
 818. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 819. Đừng thấy em bé mà chòng
 820. Đứng xa hỏi với ông trăng
 821. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 822. Đứng xa nghe tiếng em hò
 823. Đứng xa thấy dạng em cười
 824. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 825. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 826. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 827. Được như lời nói không sai
 828. Đường bạn kim duyên ơi
 829. Đường cũ anh chớ rấp gai
 830. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 831. Đường đi cả lách với lau
 832. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 833. Đường đi lên lận đận lịu địu
 834. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 835. Đường đi loanh quanh léo quéo
 836. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 837. Đường đi những suối cùng khe
 838. Đường đi trên chợ dưới đò
 839. Đường đi trên suối dưới đầm
 840. Đường đi xa trạm ngái cung
 841. Đường này em vẫn đi qua
 842. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 843. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 844. Đường trường nước chảy như reo
 845. Đường xa đi có một mình
  2
 846. Đường xa mượn cáng mà đi
 847. Đường xa xa thật là xa
 848. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 849. E khi thắm lạt vàng phai
 850. E mai em nói không thương
 851. Em buôn chi rồi lại bán chi
 852. Em buồn vì đã lỡ duyên
  2
 853. Em chả tham nhà ngói tày đình
 854. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
  2
 855. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 856. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 857. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 858. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 859. Em còn buôn bán cõi này
 860. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 861. Em đang giã gạo giong đèn
 862. Em đang kéo vải dựa thềm
 863. Em đang tựa cửa hiên mai
 864. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 865. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 866. Em đây là gái má đào
 867. Em đẹp như thể ông sao
 868. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 869. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 870. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 871. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 872. Em đừng thăm ván bán thuyền
 873. Em đương dệt gấm thoi vàng
 874. Em gặp anh đây, người đã nên người
 875. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 876. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 877. Em không thương chi tài sắc của người
 878. Em là con gái chợ Cơ
 879. Em là con gái Đường Trong
 880. Em là con gái kẻ Ngâu
 881. Em là con gái nhà ai (II)
 882. Em là con gái tổng trên
 883. Em là gái út ông trời
 884. Em là giàn cho mướp nó leo
 885. Em mà không lấy được anh
 886. Em may gối tai bèo một cặp
 887. Em một khuyên anh bớt thảm
 888. Em nay chính thật ngai thờ
 889. Em nay khăn khắn một lòng
 890. Em nằm em nghĩ mà coi
 891. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 892. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 893. Em nghiêng tai dưới gió
 894. Em ngồi dựa bóng dòm song
 895. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 896. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 897. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 898. Em như bánh lá bóc trần
 899. Em như bức tượng đang tô
 900. Em như cái búp hoa hồng
 901. Em như cây quế trong nhà
 902. Em như cây quế trong rừng
 903. Em như hòn cứt trôi sông
  2
 904. Em như tấm vóc đại hồng
 905. Em như tố nữ trong tranh (I)
 906. Em như tố nữ trong tranh (II)
 907. Em như trái phật thủ khác gì
 908. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 909. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 910. Em ôm bó mạ xuống đồng
 911. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 912. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 913. Em ơi dù ngái, dù gần
 914. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 915. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 916. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
  2
 917. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 918. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 919. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 920. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 921. Em thấy anh bé chớ sầu
 922. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 923. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 924. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 925. Em thấy anh em cũng muốn thương
 926. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 927. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 928. Em thương anh chẳng dám nói ra
  2
 929. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 930. Em thương anh không dám thị thiềng
 931. Em thương anh một chút mẹ già
 932. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 933. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 934. Em thương anh ruột thắt gan bào
 935. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 936. Em thương anh, cha mẹ không cho
  2
 937. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 938. Em thương em những khóc thầm
 939. Em thương không thương nỏ biết
  2
 940. Em toan tát bể cấy cần
  2
 941. Em trao đôi đũa nhỏ
 942. Em trèo đèo, em lặn suối
 943. Em trông anh như cá trông sao
 944. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 945. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 946. Em về anh có nhớ không
 947. Em về bẻ lá giấu đây
 948. Em về chong chóng mà ra
 949. Em về dọn quán bán hàng
 950. Em về em lại ra ngay
 951. Em về không lẽ anh đưa
 952. Em về mua thuốc nhuộm răng
 953. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 954. Em về nhớ phố nhớ phường
 955. Em về sao được mà về
 956. Em về sắm sọt buôn chè
 957. Em về thưa với mẹ cha (I)
 958. Em về thưa với mẹ thầy
 959. Em về thưa với mẹ với cha
 960. Em về thưa với thung huyên
 961. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 962. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 963. Gái chưa chồng trông mong đi chợ
  2
 964. Gái đương xuân đi chợ hạ
 965. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 966. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 967. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 968. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 969. Gái trai cất giọng đêm hè
 970. Gan khô ruột thắt chín từng
 971. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 972. Gặp anh đáng lẽ không chào
 973. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 974. Gặp anh em nở nụ cười
 975. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 976. Gặp anh không ăn cũng no
 977. Gặp anh không nỡ phân trần
 978. Gặp chàng giữa hội đò đông
 979. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 980. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 981. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 982. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 983. Gặp đây anh nói anh thương
 984. Gặp đây em xơi miếng trầu
 985. Gặp đây hỏi khách má đào
 986. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 987. Gặp em ăn một miếng trầu
 988. Gặp em giữa chốn đò đưa
 989. Gặp em giữa chốn vườn đào
 990. Gặp em giữa ngã ba đàng
 991. Gặp em như cá gặp mồi
 992. Gặp em thì gặp cho lâu
 993. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 994. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 995. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 996. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 997. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 998. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 999. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 1000. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 1001. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 1002. Gặp nhau chỉ có một lần
 1003. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 1004. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 1005. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 1006. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 1007. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 1008. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 1009. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 1010. Gặp nhau giữa quãng đường này
 1011. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 1012. Gặp nhau một chút nên duyên
 1013. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 1014. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 1015. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 1016. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 1017. Gặp tôi không hỏi không chào
 1018. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 1019. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 1020. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 1021. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 1022. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 1023. Ghe anh trở bến cắm sào
 1024. Ghe lui còn để dấu dằm
 1025. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 1026. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 1027. Giả đò bắt ốc hái rau
 1028. Giả đò buôn kén bán tơ
 1029. Giả đò mua khế bán chanh
 1030. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 1031. Giả đò xin một miếng trầu
 1032. Giã ơn ai có cây dừa
 1033. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 1034. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 1035. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 1036. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 1037. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 1038. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 1039. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 1040. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 1041. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 1042. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 1043. Gió đâu thổi mát sau lưng
 1044. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
  2
 1045. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 1046. Gió đông nam một dải đồng điền
 1047. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 1048. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 1049. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 1050. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 1051. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 1052. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 1053. Gió đưa cột phướn hao dầu
 1054. Gió đưa diều gió hội mây
 1055. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 1056. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 1057. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 1058. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 1059. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 1060. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 1061. Gió đưa tờ giấy lên mây
 1062. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 1063. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
  2
 1064. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
  2
 1065. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 1066. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 1067. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
  2
 1068. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 1069. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 1070. Gió mưa xào xạc lá xoài
 1071. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 1072. Gió nam thổi xuống lò vôi
 1073. Gió sao gió mát trên đầu
 1074. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
  2
 1075. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
  2
 1076. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
  2
 1077. Gió từ hốc đá gió ra
 1078. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 1079. Giơ tay vít ngọn tre còng
 1080. Giở xem một chuyện phong tình
 1081. Giữ sào mà đợi nước lên
  2
 1082. Giữa đường đứt gánh tương tư
 1083. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
  2
 1084. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 1085. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 1086. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 1087. Gối luôn một gối đôi đầu
 1088. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 1089. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 1090. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 1091. Gởi thơ em lậu bạn cười
 1092. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 1093. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 1094. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 1095. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
  2
 1096. Gương vỡ gương lại lành
 1097. Gương vỡ thì gương lại lành
  2
 1098. Hạc dời là xế non tùng
  2
 1099. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 1100. Hai bên hai dãy hàng hương
 1101. Hai bên, bên liễu bên đào
  2
 1102. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
  2
 1103. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
  2
 1104. Hai đứa mình một lòng một bụng
 1105. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
  2
 1106. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 1107. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
  2
 1108. Hai hàng nước mắt rưng rưng
  2
 1109. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
  2
 1110. Hai má nàng trắng phau phau
 1111. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 1112. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 1113. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 1114. Hai ta đã lỗi lời thề
 1115. Hai ta đã trót nặng tình
 1116. Hai ta đang nhớ đang thương
 1117. Hai ta đứng lại bưa ngang
  2
 1118. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 1119. Hai ta hái củi một rừng
 1120. Hai ta làm bạn thong dong
  2
 1121. Hai ta như áo mới may
 1122. Hai ta như cặp chim quyên
 1123. Hai ta như chỉ lộn vòng
 1124. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 1125. Hai ta như rượu với nem
 1126. Hai ta như sợi dây dài
 1127. Hai ta như trái đậu quyên
 1128. Hai ta sang một chuyến đò
 1129. Hai ta thề thốt giữa đàng
 1130. Hai ta thương chắc mần ri
 1131. Hai ta uống nước một bàu
 1132. Hai tay bưng chén rượu đào
 1133. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 1134. Hai tay cầm bốn tao nôi
 1135. Hai tay cầm bốn tay nôi
 1136. Hai tay cầm bốn trái dưa
 1137. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 1138. Hai tay cầm tám gươm vàng
 1139. Hai tay che lấy mặt trời
 1140. Hai tay ôm bản đàn kìm
 1141. Hai tay ôm bốn quả bòng
 1142. Hai tay ôm trái bưởi non
 1143. Hai thuyền đi chung một dòng
 1144. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 1145. Hang mai anh cũng muốn lòn
 1146. Hang sâu núi hiểm như vầy
 1147. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 1148. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 1149. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 1150. Hẹn với nước non
 1151. Hết lời cặn kẽ chí tình
 1152. Hiu hiu gió thổi bờ đê
 1153. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 1154. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 1155. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 1156. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 1157. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 1158. Hoa lục bình trôi riu ríu
 1159. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 1160. Hoạ phước nan lượng
  2
 1161. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
  2
 1162. Hoa tàn mà lại gặp sương
 1163. Hoa tàn vì bởi mất sương
 1164. Hoa thơm hoa ở trên cây
 1165. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 1166. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 1167. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 1168. Hỏi anh thề thốt với ai
 1169. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 1170. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 1171. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 1172. Hỏi cua, cua nói có
 1173. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 1174. Hỏi người chân đạp tay đưa
 1175. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 1176. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 1177. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 1178. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
  2
 1179. Hồi hôm có bói ông thầy
 1180. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
  2
 1181. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
  2
 1182. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
  2
 1183. Hồi nào bạn bảo ta gần
  2
 1184. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
  2
 1185. Hồi nào em nói ưng anh
  2
 1186. Hồi nào một gối kề lưng
  2
 1187. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
  2
 1188. Hồi xưa ai biết ai đâu
 1189. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 1190. Hôm nay gặp buổi êm trời
 1191. Hôm nay lan huệ sánh bày
 1192. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 1193. Hôm này sum họp trúc mai
 1194. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
  2
 1195. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
  2
 1196. Hôm qua anh đến chơi nhà (II)
  2
 1197. Hôm qua anh đi chợ giời
 1198. Hôm qua anh nằm nhà anh
 1199. Hôm qua đi trước nhà nường
 1200. Hôm qua em đi trên đường
 1201. Hôm qua em mất cành sòi
 1202. Hôm qua tát nước đầu đình
  3
  4
 1203. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
  2
 1204. Hồng Hà nước đỏ như son
 1205. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 1206. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 1207. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 1208. Hỡi anh đi ở trên bờ
 1209. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 1210. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 1211. Hỡi cô con gái bên bờ
 1212. Hỡi cô đứng bên kia sông
  2
 1213. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
  2
 1214. Hỡi cô gánh nước quang mây
  2
 1215. Hỡi cô hát ống tối qua
 1216. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 1217. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 1218. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 1219. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 1220. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 1221. Hỡi người bạn cũ quen ta
 1222. Hỡi người bạn cũ tri âm
 1223. Hỡi người đi cái ô đen
 1224. Hỡi người đi dép quai ngang
 1225. Hỡi người đi đường cái đê
 1226. Hỡi người đi ở bên bờ
 1227. Hỡi người tóc tốt xanh non
 1228. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 1229. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 1230. Huệ xào vì bởi mất sương
 1231. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 1232. Hừ la vui vẻ thế này
 1233. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 1234. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 1235. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 1236. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 1237. Hữu tình mà hoá vô tình
  2
 1238. Kẻ về, người ở trông theo
  2
 1239. Kể từ khi mới gặp nàng
 1240. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 1241. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 1242. Khăn vuông bốn chéo một chùm
 1243. Khi giận thì rầy thì la
 1244. Khi xưa ai biết ai đâu
  2
 1245. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 1246. Khoan khoan buông áo em ra
 1247. Không buông giọng bướm lời hoa
 1248. Không sơn mà gắn với hèo
 1249. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
  2
 1250. Không thương để thiếp lui ra
  2
 1251. Không thương nỏ nói khi đầu
  2
 1252. Khuất bóng đèn lang anh nhìn nàng không rõ
 1253. Khuyên anh đi lính cho ngoan
 1254. Kiếp sau đừng hoá ra người
 1255. Kim đâm vào thịt thì đau
 1256. Kĩu cà kĩu kịt, em gánh nặng xuống ngàn
 1257. Lá này gọi lá xoan đào
 1258. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 1259. Lạ thay nết nói, nết cười
 1260. Lẳng lơ vầng quế soi thềm
 1261. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 1262. Lên chùa lạy Phật Thích Ca
 1263. Lên non cho biết non cao
  2
 1264. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 1265. Liệu bề thương được thì thương
  2
 1266. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 1267. Lộc còn ẩn bóng cây tùng
 1268. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 1269. Mạ non mà cấy đất liền
  2
 1270. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 1271. Mai lan cúc trúc tứ hữu thanh nhàn
 1272. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 1273. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 1274. Mặt trời đã xế về tây
  2
 1275. Mâm thau chùi sáng để dưới ván thấy hình
 1276. Mây bay xao xác gặp rồng
 1277. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
  2
 1278. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 1279. Mấy năm trời qua tưởng xa em
  2
 1280. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 1281. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 1282. Miếng trầu ăn nặng bằng chì
 1283. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 1284. Mình đừng đặng cá quên nơm
 1285. Mình em như cá giữa rào
 1286. Mình em như cá hoá long
 1287. Mình em như con cá giữa vời
 1288. Mình em như con cá trong thùng
 1289. Mình ơi có nhớ ta chăng
 1290. Mình ơi ta hỏi thực mình
 1291. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
  2
 1292. Mình về có nhớ ta chăng
 1293. Mình về mình bỏ ta đây
 1294. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 1295. Mình về sao được mà về
 1296. Mình về ta chẳng cho về
 1297. Mong sao anh biến ra tằm
 1298. Một duyên, hai nợ, ba tình
 1299. Một đàn cò trắng bay quanh
 1300. Một lời thề không duyên thì nợ
 1301. Một mình thiếp giữ lời thề
 1302. Một nong tằm bằng năm nong kén
  2
 1303. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 1304. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 1305. Muối ba năm muối đang còn mặn
 1306. Muốn ăn cơm trắng, cá kho
 1307. Muốn cho biển hẹp như ao
 1308. Muốn cho sông cạn đất liền
 1309. Muốn cho sông cạn đò đầy
 1310. Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ
 1311. Mưa từ trong núi mưa ra
 1312. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 1313. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
  2
 1314. Năm canh sáu khắc còn dư
 1315. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 1316. Nắm tay em lại hỏi tay
 1317. Năm Thìn trời bão thình lình
 1318. Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài
 1319. Nắng đâu nắng mãi thế này
 1320. Nắng lên cho héo lá lan
  2
 1321. Nếu anh có dạ thương em
 1322. Ngại vì một nỗi xa đàng
 1323. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 1324. Ngày nào anh bủng anh beo
  2
 1325. Ngày nào mà đặng gần mình
 1326. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 1327. Ngày ngày ra đứng bờ sông
 1328. Ngắn tay với chẳng tới kèo
  2
 1329. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 1330. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 1331. Ngó đâu ngó đó thì vui
 1332. Ngó hoài ra tận biển Đông
 1333. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 1334. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 1335. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 1336. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 1337. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
  2
 1338. Ngó ra sông cái, ngó hoáy thấy đình
 1339. Ngó vô nhà nhỏ, thấy đôi liễn đỏ
 1340. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 1341. Ngọc còn ẩn bóng cây tùng
 1342. Ngọc còn ẩn đá chờ vàng
 1343. Ngọc lành ai nỡ bán rao
 1344. Ngọc sa xuống giếng, ngọc biến thuỷ tinh
 1345. Ngóng lên rừng thấy con chim chiền chiện
 1346. Ngồi buồn gởi bức thư sang
 1347. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 1348. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 1349. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 1350. Người ngoan lên bãi hái chè
  2
 1351. Người như huê nở trên cành
  2
 1352. Người yêu ta để trên cơi
 1353. Nhà người có bụi chuối non
 1354. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 1355. Nhác trông tấm áo vá vai
 1356. Nhắn người ở tận chốn xa
 1357. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 1358. Nhớ ai con mắt lim dim
 1359. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 1360. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 1361. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 1362. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 1363. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 1364. Nhớ em anh gửi chút tình
 1365. Nhớ khi anh nói anh thề
  2
 1366. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 1367. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 1368. Nhớ lời nguyện ước ba sinh
 1369. Những là lên miếu xuống nghè
  2
 1370. Những lời mình nói với ta
  2
 1371. Nơi thương cha mẹ biểu không
  2
 1372. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 1373. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 1374. Nước lên cho bóng lên theo
 1375. Nước lên con cá đối theo lên
 1376. Nước lên cuốn sáo nhổ đăng
 1377. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 1378. Nước ròng chẳng thấu Nam Vang
 1379. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 1380. Nước trong ai chẳng rửa chân (II)
 1381. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 1382. Nước trong cá lượn bên bờ
 1383. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 1384. Nước trong nước chảy quanh chùa
 1385. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 1386. Nước trong xanh thả con cá vàng
 1387. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 1388. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 1389. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
  2
 1390. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 1391. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 1392. Ở đây ai có sẵn tiền
 1393. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 1394. Ở gần mà chẳng sang chơi
 1395. Ở xa nghe tiếng em cười
 1396. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 1397. Ơn cha rộng thinh thinh như biển
 1398. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 1399. Phải chi sông cái có cầu
 1400. Phải chi trời khiến em gần
 1401. Phải duyên em nhất định theo
 1402. Phải duyên phải kiếp thì theo
 1403. Phải duyên thì bám như keo
 1404. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
  2
 1405. Phụng hoàng sắp sửa muốn bay
 1406. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
  2
 1407. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 1408. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 1409. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
  2
 1410. Quay tơ phải giữ mối tơ
 1411. Quế càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 1412. Quý hồ anh có lòng thương
 1413. Ra đường mắt mải nhìn anh
  2
 1414. Ra về để áo lại đây
 1415. Ra về én bắc, nhạn đông
 1416. Ra về không dứt mà về
 1417. Ra về nhớ bạn khóc thầm
  2
 1418. Ra về tay nắm lấy tay
 1419. Rau răm cắt ngọn còn tươi
  2
 1420. Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
 1421. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 1422. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 1423. Rồng nằm ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai
 1424. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
  2
 1425. Rủ nhau xuống bể mò cua
  2
 1426. Ruộng gò cấy lúa ba xe
  2
 1427. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 1428. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 1429. Sáng ngày cắp nón ra đi
 1430. Sáng trăng giã gạo giữa trời
 1431. Sáng trăng sáng cả vườn đào
 1432. Sao vua chín cái nằm ngang
 1433. Sóng bên doi, bỏ vòi qua vịnh
 1434. Sông dài cá lặn biệt tăm
 1435. Sông hồ một dải con con
 1436. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 1437. Sông sâu cá lội lờ mờ
 1438. Sông sâu nước chảy lờ đờ
 1439. Sông sâu sào vẫn khó dò
 1440. Sông Tiền Đường cá lội giao đuôi
 1441. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 1442. Sợ đó không ưng
 1443. Sơn lâm mất cội tương vàng
 1444. Ta nghe tiếng hát đâu đây
 1445. Tạnh trời mây kéo về non
 1446. Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát
 1447. Tay cầm cây viết liếc xem
 1448. Tay cầm cuốn sách bìa vàng
 1449. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 1450. Thà rằng chẳng biết cho xong
  2
 1451. Thân em như cá lội tranh mồi
 1452. Thân em như cái sập vàng
 1453. Thẩn thơ đứng gốc cây mai
 1454. Thấy anh như thấy mặt trời
 1455. Thấy bạn mà chẳng thấy chàng
 1456. Thấy em anh cũng muốn thương
 1457. Thấy em đẹp nói đẹp cười (I)
 1458. Thấy em đẹp nói đẹp cười (II)
 1459. Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm
 1460. Thấy người nam, bắc, tây, đông
 1461. Thèm trầu mà chẳng dám xin
 1462. Theo nhau cho trọn lời vàng đá
 1463. Thiếp đây không phải con người lòng chim dạ cá
 1464. Thiếp mà chẳng đặng gần chàng
 1465. Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuột lạt đứt
 1466. Thiếp như cá ở Biển Đông
 1467. Thò tay mà ngắt ngọn ngò
 1468. Thúng lủng trôn khôn bưng khó bợ
 1469. Thuỷ chung em giữ trọn lời
 1470. Thuỷ để ngư, thiên biên nhạn
 1471. Thuyền ai đứng chực bên sông
 1472. Thuyền ai trôi trước, đợi bước tới cùng
 1473. Thuyền anh ngược thác lên đây
 1474. Thuyền dời bến khác
 1475. Thuyền đã đến bến, anh ơi
 1476. Thuyền ngược hay là thuyền xuôi
 1477. Thuyền ơi có nhớ bến chăng
 1478. Thuyền quyên gặp kẻ anh hùng
 1479. Thuyền than lại đậu bến than
  2
 1480. Thuyền tình đã ghé tới nơi
  2
 1481. Thư một bức gửi người thục nữ
 1482. Thương ai da diết diết da
 1483. Thương ai em nói khi đầu
 1484. Thương anh bụng sát tận da
 1485. Thương anh chẳng biết để đâu (I)
 1486. Thương anh chẳng biết để đâu (II)
 1487. Thương anh dầu dãi nắng mưa
  2
 1488. Thương cha thương mẹ có khi
 1489. Thương em anh cũng muốn thương
 1490. Thương em chẳng biết để đâu
 1491. Thương em chẳng dám vô nhà
 1492. Thương em chẳng quản xa gần
 1493. Thương em một nỗi thật thà
 1494. Thương em như lá đài bi
 1495. Thương em nỏ biết mần răng
 1496. Thương em phát dại phát khờ
 1497. Thương em ruột nát da vàng
 1498. Thương em thuở áo mới may
 1499. Thương em vô giá quá chừng
 1500. Thương mình lắm lắm mình ơi
 1501. Thương mình mình chẳng biết cho
 1502. Thương nàng đi xuống đi lên
 1503. Thương nhau nên phải đi tìm
 1504. Thương sao thấy mặt thương dành
 1505. Thương thì củ ấu cũng tròn
 1506. Thương thì kết tóc, giao tay
 1507. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (I)
 1508. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)
 1509. Tiếc công vạch lỗ, chui rào
 1510. Tiện đây đưa một miếng trầu
 1511. Tiếng đồn cặp mắt em lanh
 1512. Tình anh như nước dâng cao
 1513. Tình cờ bắt gặp nàng đây
 1514. Tình nhân ơi hỡi tình nhân
 1515. Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
 1516. Tính tháng rồi lại tính năm
  2
 1517. Tóc đến lưng vừa chừng em bối
 1518. Tóc em dài lại cài hoa lý
 1519. Tôi rằng Lâm Tri chút ngãi đèo bòng
 1520. Tối trời đom đóm chớp giăng
 1521. Tối trời như mực như than
 1522. Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau
 1523. Tới đây chiếu trải trầu mời
 1524. Trách ai ăn giấy bỏ bìa
 1525. Trách chàng chẳng dám trách ai
 1526. Trách trời sao vội mưa giông
 1527. Trái bòn hòn trong tròn ngoài méo
 1528. Trải chiếu ra chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
 1529. Trăm năm đá nát vàng phai (II)
 1530. Trăm năm tạc đá bia vàng
 1531. Trăm năm ước bạn chung tình
 1532. Trăm nguồn đổ xuống một khe
 1533. Trắng chi trắng bủng trắng xanh
 1534. Trăng lên đỉnh núi trăng tà
 1535. Trăng lên khỏi núi trăng sáng
 1536. Trăng lên khỏi núi trăng tròn
 1537. Trăng rằm đã tỏ lại tròn
 1538. Trăng trên trời có khi tròn khi méo
 1539. Trăng tròn chỉ có đêm rằm
 1540. Trầu bọc khăn trắng cau tươi
 1541. Trầu em têm tối hôm qua
 1542. Trầu này trầu quế, trầu hồi
 1543. Trên có trăng, dưới có nước, anh giao ước một lời
 1544. Trên rừng có cây bông kiểng
 1545. Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy em con cá lý ngư
 1546. Trên thu ba dưới lại ba thu
 1547. Trên trời có đám mây xanh (I)
 1548. Trên trời có đám mây xanh (II)
  2
 1549. Trên trời có sao tua rua
 1550. Trong nhà anh lát đá hoa
 1551. Trông anh như bấc trông dầu
 1552. Trông anh như cá trông sao
 1553. Trông anh như thể nghìn vàng
 1554. Trông em đã mấy thu tròn
 1555. Trông mây thấy cặp rồng xanh
 1556. Trời mưa gió rét kìn kìn
 1557. Trời mưa lác đác ruộng dâu
 1558. Trời sinh con mắt là gương
 1559. Trời xanh dưới nước cũng xanh
 1560. Trời xanh đất đỏ mây vàng
 1561. Trúc xinh trúc mọc bờ ao
 1562. Tuy rằng anh ở nhà anh
  2
 1563. Từ khi bước cẳng xuống thoàn
 1564. Từ khi gặp mặt giữa đàng
 1565. Từ ngày chưa bén duyên chàng
 1566. Từ ngày gặp gỡ giữa đường
 1567. Từ ngày ta phải lòng mình
 1568. Từ ngày thiếp bén duyên chàng
 1569. Tưởng rằng cây cả bóng cao
  2
 1570. Tương tư chẳng ốm cũng sầu
 1571. Ước ao ăn ở một nhà
 1572. Ước gì anh hoá ra hoa
  2
 1573. Ước gì cho bắc hợp đông
 1574. Ước gì sông rộng một gang
  2
 1575. Vào rừng chẳng biết lối ra (II)
  2
 1576. Vào vườn trảy quả cau non
 1577. Vên vên cứng, dành dành cũng cứng
 1578. Vì mây cho núi lên trời
  3
 1579. Vì tình anh phải đi đêm
  2
 1580. Viết thư sang hỏi thăm chàng
 1581. Võng này đan sợi đay già
  2
 1582. Xa xôi chi nữa mà lầm
 1583. Xấu tre uốn chẳng nên cần
 1584. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 1585. Xưa rày biệt tích âm hao
 1586. Yên Thái có giếng trong xanh
  2
 1587. Yêu ai thì nói quá ưa
 1588. Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
 1589. Yêu nhau cởi áo cho nhau
 1590. Yêu nhau đi nhớ về thương
 1591. Yêu nhau gánh gạch về đây
 1592. Yêu nhau không lấy được nhau
  2
 1593. Yêu nhau mấy núi cũng leo
 1594. Yêu nhau nên phải ra đi
 1595. Yêu nhau quá đỗi nên mê
 1596. Yêu nhau tâm trí hao mòn
 1597. Yêu nhau thì ném bã trầu
 1598. Yêu nhau thời ném miếng trầu
 1599. Yêu nhau vạn sự chẳng nề
 1600. Yêu nhau xa mấy cũng gần
 1601. Yêu nhau xé lụa may quần
 1602. Yêu nhau xin quyết một lòng