1. Ai chẳng ham sang trọng
  2
 2. Ai đem con sáo sang sông
 3. Ai đem em tới giữa đồng
  2
 4. Ai đem mình quạt tới đây
 5. Ai đi bờ đỗ một mình
  2
 6. Ai đi đâu đấy hỡi ai
 7. Ai đi đợi với tôi cùng (II)
 8. Ai đi giống dạng anh đi
 9. Ai đi trẩy hội chùa Hương
  2
 10. Ai kêu vòi vọi bên tai
 11. Ai làm bát bể cơm rơi
  2
 12. Ai làm bầu bí đứt dây
  2
 13. Ai làm cách trở Sâm Thương
  2
 14. Ai làm cái nón quai thao
 15. Ai làm cho bến xa thuyền
  3
 16. Ai làm cho biển cạn khô
 17. Ai làm cho bướm lìa hoa
 18. Ai làm cho chỉ lìa kim
 19. Ai làm cho cực tấm lòng
 20. Ai làm cho dạ em buồn
  2
 21. Ai làm cho đó bỏ đăng
  2
 22. Ai làm cho đó xa đây
  2
 23. Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
  2
 24. Ai làm miếu nọ xa đình
 25. Ai mà đánh trống phụ kèn
 26. Ai nói với anh, em lại chưa chồng
 27. Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
 28. Ai ơi thương lấy cho ta
 29. Ai ơi thương lấy lúc ni
 30. Ai ơi trẻ mãi ru mà
  3
 31. Ai sang đò ấy bây giờ
  2
 32. Ai trao thẻ bạc đừng cầm
  2
 33. Ai treo đèn lên cột đáy, cho nước chảy cột đèn rung
 34. Ai trồng cây sen cho nàng ăn quả
 35. Ai về ai ở lại đây
 36. Ai về ai ở mặc ai
 37. Ai về An Đại nhắn lại vài lời
  2
 38. Ai về anh dặn lời này
 39. Ai về chẻ nứa phết hồ
 40. Ai về cho em về theo
 41. Ai về đằng ấy hôm mai
 42. Ai về đợi với em cùng
 43. Ai về đường ấy hôm mai
 44. Ai về đường ấy hôm nay
 45. Ai về đường ấy mấy đò
 46. Ai về Kẻ Nứa, Đông Hồ
  2
 47. Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng
  2
 48. Ai về ngõ ấy ai ơi
 49. Ai về nhắn hỏi cô ba
 50. Ai vô phân trần tác loạn
 51. Ai xui em có má hồng
 52. Ai xui má đỏ hồng hồng
 53. Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
 54. Anh Ba yêu đến tôi chăng
 55. Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
  2
 56. Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc
 57. Anh cầm cây viết, anh dứt đàng nhân ngãi
 58. Anh chẻ tre bện sáo ngăn sông
 59. Anh chê thuyền thúng chẳng đi
 60. Anh chờ em như liễu chờ đào
 61. Anh chờ em từ thuở mô tê
 62. Anh chơi cho rạng đông ra (I)
 63. Anh chơi cho rạng đông ra (II)
  2
 64. Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa
 65. Anh có muốn gần, em vẽ chước cho
 66. Anh có thương em thì thương cho trót
 67. Anh có thương hay không thì em nỏ biết
 68. Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
 69. Anh còn son, em cũng còn son
  2
 70. Anh cũng đã hay
 71. Anh cùng em thề đã trước sau
 72. Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
 73. Anh đi đường ấy xa xa
 74. Anh đi lẽo đẽo đường trường
 75. Anh đi ngang qua cửa sao không vào
 76. Anh đi qua bờ giếng
 77. Anh đi ra cay đắng như gừng
 78. Anh đi trên đường Ba Vát
 79. Anh đố em đếm hết sao trời
 80. Anh đồ ơi hỡi anh đồ
 81. Anh đứng cây sanh, em đứng cây đa
 82. Anh đương cỡi ngựa qua kiều
 83. Anh em mình chừ bàn chuyện đi khơi
 84. Anh gặp em đây là việc trời đề
 85. Anh gặp em như nem gặp rượu
 86. Anh không lên voi, lên voi thì phải cầm vồ
 87. Anh không phải người đặng chim quên ná
 88. Anh kia lịch sự đi đàng
 89. Anh lính là anh lính ơi (I)
 90. Anh lính là anh lính ơi (II)
 91. Anh lo phận anh chưa có vợ
 92. Anh mà lui chân nhớm gót khỏi cươi
 93. Anh mong cho cả gió đông
 94. Anh mong đi giã thuyền nào
 95. Anh mong đưa đón em về
 96. Anh mua cho em cái yếm hoa chanh
 97. Anh nay con trai Hải Phòng
 98. Anh nay quyết chí đi tu
  2
 99. Anh nay tứ hải giang hồ
 100. Anh nằm cầm ống than với ngọn đèn hồng
 101. Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
 102. Anh nghe em đau đầu chưa khá
 103. Anh nghe tiếng hát đâu đây
 104. Anh ngó lên mây bạc chín từng
 105. Anh ngồi ghế đẩu đề thi
 106. Anh ngồi trước mũi ghe lê
 107. Anh ngồi xuống đây cho em phân trần sau trước
 108. Anh nguyền thưởng bậu một dao
 109. Anh nguyền với em có mặt nhật, mặt nguyệt
 110. Anh nhất kỳ tâm
 111. Anh như cây gỗ xoan đào
 112. Anh như cây quế mà nở trong nhà
 113. Anh như Đại Thánh trên mây
 114. Anh như táo rụng sân đình
 115. Anh như tấm vóc đại hồng
  2
 116. Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
 117. Anh nói em cũng nghe anh
 118. Anh nói với em sơn cùng thuỷ tận
 119. Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
 120. Anh ơi cất giọng hò cao
 121. Anh ơi đã vít thì vin
 122. Anh ơi mời anh vô nhà
 123. Anh ơi, anh ngồi xuống đây
 124. Anh quen em những thuở đang bồng
 125. Anh quen mà em nỏ quen nhà
 126. Anh quyết lên tiên bắt họ Hy Hoà
 127. Anh ra đi cay đắng như gừng
 128. Anh ra về em đứng chực cửa ngăn
 129. Anh ra về, em cũng muốn về theo
 130. Anh ra về, em khóc đãi đưa anh
 131. Anh say em như bướm say hoa
 132. Anh sắm cho em cái nón mười sáu vành
 133. Anh tham ba chốn bốn quê
 134. Anh thề với em tại miễu giữa đồng
 135. Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó
 136. Anh thương em bất luận xấu xinh
 137. Anh thương em biết nói mần răng
 138. Anh thương em cha mẹ đều hay
  2
 139. Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
 140. Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
  2
 141. Anh thương em em nói chuyện đưa đò
  2
 142. Anh thương em không muốn vào nhà
 143. Anh thương em nên phải đi đêm
 144. Anh thương em răng nỏ muốn thương
 145. Anh thương em ruột thắt gan bào
 146. Anh thương em sao nỏ muốn thương
 147. Anh thương em trầu hết lá lươn
 148. Anh thương em trong chừng một tháng
 149. Anh thương em, anh lấy cẳng anh quèo
 150. Anh thương em, đừng cho ai biết
 151. Anh thương em, thương quấn thương quít
 152. Anh thương nhưng chị chẳng thương
 153. Anh tiếc công đào ao thả cá
 154. Anh toan thề thốt nàng hay
 155. Anh tới đây đất nước lạ lùng
 156. Anh tới đây muốn kết nghĩa giao ân
 157. Anh tới đây ở mãi không về
 158. Anh trông em như cá trông mưa (I)
 159. Anh trông em như cá trông mưa (II)
 160. Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
 161. Anh vào anh cũng muốn vào
 162. Anh vắng mựt em một ngày trong lòng đã áy náy
 163. Anh về anh cạo râu đi
 164. Anh về anh chẳng ngó lui
 165. Anh về anh lại sang ngay
 166. Anh về bẻ trăm khuôn dừa
 167. Anh về bên xã nay mai
 168. Anh về cất lễ tam sanh
 169. Anh về chẳng có chi đưa
 170. Anh về chẻ nứa đan lồng
 171. Anh về chẻ nứa đan sàng
 172. Anh về chẻ trúc phơi khô
 173. Anh về chi nữa anh ơi
 174. Anh về cho chóng mai lên
 175. Anh về cho nhớ mai sang
 176. Anh về cưa ván đóng đò
 177. Anh về cưa ván đóng thùng
 178. Anh về dặn thiệt nhớ nha
 179. Anh về đã tới trường quan
 180. Anh về đánh vảy cá trê
 181. Anh về đào lỗ sau hè
 182. Anh về để áo lại đây (I)
 183. Anh về để áo lại đây (II)
 184. Anh về để quạt lại đây
 185. Anh về đếm hết sao trời
  2
 186. Anh về đi ngủ kẻo khuya
  2
 187. Anh về đưa cội cây dừa
 188. Anh về đưa nhạn sang thăm
 189. Anh về đường ấy mấy cung
 190. Anh về em chẳng dám cầm
 191. Anh về em cũng muốn về
 192. Anh về em cũng xin đi
 193. Anh về em không biết gì đưa
 194. Anh về em nắm cổ tay
 195. Anh về em những trông chừng
 196. Anh về em những trông theo
 197. Anh về em nỏ chi đưa
 198. Anh về em nỏ dám đưa
 199. Anh về em ở hai nơi
 200. Anh về em ở lại bơ vơ
 201. Anh về học lấy chữ nhu
 202. Anh về hỏi mẹ cùng thầy
 203. Anh về không lẽ về luôn
 204. Anh về kiếm vợ kẻo già
 205. Anh về kiếm vợ là xong
 206. Anh về láp biển trồng cây
 207. Anh về lấy vợ cách sông
 208. Anh về mai đã lên chưa
 209. Anh về mai mốt anh sang
 210. Anh về mai mốt qua chơi
 211. Anh về mai sớm anh lên
 212. Anh về mua khăn nhiễu ba vành
 213. Anh về nhắn bắc hẹn đông
 214. Anh về nước mắt nhỏ dòng
 215. Anh về răng đứt anh ơi
 216. Anh về sao được mà về
 217. Anh về sắm bộ sào tương
 218. Anh về tìm vợ con anh
 219. Anh về tô lý tô lăng
 220. Anh về trồng chuối nuôi chim
 221. Anh về xẻ ván cho dài
 222. Anh vỗ trống đất kêu vang
 223. Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
 224. Anh với em như bát nước đầy
 225. Anh với em như mía với gừng
 226. Anh với tôi làm đôi sao xứng
 227. Anh xa em chưa đầy một tháng
 228. Anh xa em chửng than trách chi ông trời
 229. Anh xuôi em vẫn trông chừng
 230. Anh yêu em từ thuở lên ba
 231. Áo ai đi ở mặc ai
 232. Áo anh rách lỗ bằng sàng
 233. Ao cạn cá phải về sông
 234. Áo đen ai nhuộm cho mình
 235. Áo đen năm nút viền bâu
 236. Áo em ai nhuộm cho mình
 237. Áo gài năm nút hở bâu
 238. Ao hồ cá lội trông sao
 239. Áo nâu kiềng bạc sáng loà
 240. Áo ngắn cũng như áo dài
 241. Áo rách có cách anh thương
 242. Ao thu nước gợn trong veo
 243. Áo trắng em tưởng là tiên
 244. Áo tứ thân em treo trên mắc
 245. Áo vắt vai anh đi dạo ruộng
 246. Áo vắt vai đi đâu hăm hở
 247. Áo xông hương của chàng vắt mắc
 248. Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng
 249. Ăn cơm cũng thấy nghẹn
 250. Ăn cơm hồ sen uống nước hồ sen
 251. Ăn dừa ngồi gốc cây dừa
 252. Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
 253. Ăn quả nhãn lồng, ước sao người ấy tôi bồng trên tay
 254. Ăn sao cho được mà mời
 255. Ăn trầu chọn lấy cau khô
 256. Ăn trầu người như chim mắc nhợ
 257. Ấy ai cắt mối tơ mành
 258. Ấy ai dắt mối tơ mành
 259. Ba cô cùng ở một nhà
 260. Ba năm chẳng xứng duyên hài
 261. Ba năm sương tuyết lạnh lùng
 262. Bao giờ cho gạo bén sàng
 263. Bao giờ Chợ Lớn hết vôi (II)
 264. Bây giờ mận mới hỏi đào
  2
 265. Bây giờ ta gặp nhau đây
 266. Bây giờ ta lại gặp ta
 267. Bấy lâu lên ngọn sông Tân
 268. Bấy lâu ni huê héo rầu rầu
 269. Bấy lâu sao chẳng nói năng
 270. Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi
 271. Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván
 272. Biển cạn sông cạn, lòng qua không cạn
 273. Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
 274. Biển sâu cá lội mất tăm
 275. Bóng trăng em tưởng bóng đèn
 276. Bốn màu bông cúc nở xây
 277. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
 278. Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
 279. Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
 280. Bớ thảm ơi, bớ thiết ơi
 281. Bờ trơn, bờ trợt, bờ sình
 282. Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò
 283. Bởi thương nên dạ mới trông
 284. Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan
 285. Bữa ăn có cá cùng canh
 286. Bước qua vườn ổi hái trầu
 287. Bươm bướm mà đậu cành hồng
 288. Cá buồn cá vượt qua đò
 289. Cá lên khỏi nước cá khô
 290. Cá lưỡi trâu dầm trong nước mắm
 291. Cá lý ngư sầu tư biếng lội
 292. Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi
 293. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
 294. Cá vàng lơ lửng giếng xanh
 295. Cách sông cách núi cho cam
 296. Cái cần câu trúc, anh đem bịt bạc
 297. Cái cò là cái cò con
 298. Cái cò, cái vạc, cái nông (III)
 299. Cảnh chiều lắm kẻ thanh tân
 300. Canh một cho chí canh hai
 301. Căn duyên gặp gỡ giữa trời
 302. Cầm vàng ném xuống vực sâu
 303. Cất tiếng than, hai hàng luỵ nhỏ
 304. Cầu cao trăm nhịp, bông hoa diệp héo sầu
 305. Cây cao mấy trượng cũng trèo
 306. Cây chanh lại nở hoa chanh
 307. Cây chi trên rừng không có lá
 308. Cây đa bậc cũ lở rồi
 309. Cây đa bến cũ năm xưa
 310. Cây đa cũ, bến đò xưa
 311. Cây oằn vì bởi gió nam
 312. Cây quế Thiên Thai mọc nơi khe đá
  1
 313. Cây trăm nhánh cùng về một cội
 314. Cha chài, mẹ lưới, con câu
 315. Chàng cố trở lên, cho em hỏi thăm
 316. Chàng ơi phụ thiếp làm chi
 317. Chàng ơi, chẳng thấy chàng sang
 318. Chàng về để áo lại đây
 319. Chàng về đường trúc ngõ trắc
 320. Chàng về thiếp cũng xin theo
 321. Chàng về thời thiếp xin đưa
 322. Chăn đơn nửa đắp nửa hong
 323. Chăn đơn, gối chiếc lạnh lùng
 324. Chăn kia nửa đắp nửa hờ
 325. Chẳng tham nhà ngói bức bàn
 326. Chẳng yêu nhau được thì thôi
 327. Chèo ghe xuống Vạn múc dầu
 328. Chê tôm ăn cá lù đù
 329. Chỉ còn đương nối trong cuồng
 330. Chỉ điều ai khéo vấn vương
 331. Chiếc buồm nho nhỏ
 332. Chiếc ghe kia nói có, chiếc ghe nọ nói không
 333. Chiếc khăn cô đội trên đầu
 334. Chiều chiều bóng ngả về tây
 335. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
 336. Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 337. Chiều chiều ra ngõ đứng trông
 338. Chiều nay có kẻ thất tình
 339. Chiều nay người nghĩa xa anh
 340. Chim bay cá lội chăn văn
 341. Chim bay về rú, về non
 342. Chim buồn tình chim bay về núi
 343. Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy
 344. Chim khôn mắc phải lưới hồng
 345. Chim manh manh bay quanh vòng cỏ
 346. Chim nhàn bắt cá lòng khơi
 347. Chim quyên xuống suối tha mồi
 348. Chim xa bầy thương cây nhớ cội (I)
 349. Cho anh một miếng trầu vàng
 350. Chốn ước mơ lất lơ mà hỏng
 351. Chờ anh, em gắng sức chờ
 352. Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
 353. Chuồn chuồn mắc phải tơ vương
 354. Chuông già đồng điếu chuông kêu
 355. Chuột kêu rúc rít trong rương
 356. Chưa chi anh đã vội về
 357. Chưa chi họ đồn quẩn, đồn quanh
 358. Chưa quen đi lại cho quen
 359. Chừng nào cho được bắt tay
 360. Có chà cá mới ở ao
 361. Có chả em tình phụ xôi
 362. Có chàng, nói một cười hai
 363. Có chuôm cá mới ở đìa
 364. Có thương thì thương, không thương thì nói
 365. Có trăng anh phụ lồng đèn
 366. Có trầu mà chẳng có cau
 367. Có yêu thì nói rằng yêu
 368. Con cá bống cát, nằm trên bãi cát
 369. Con cá đối bỏ trong cối đá
 370. Con cá hồng trừng ngoài biển Bắc
 371. Con chim chà chiện nó bay thấp, liệng cao
 372. Con chim chiền chiện, nó liệng trên cao
 373. Con chim trên cành cắn cây ngậm lá
 374. Con chim trên rừng kêu thánh tha thánh thót
 375. Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy
 376. Con chim trong rừng, con chim đừng múa mỏ
 377. Con dao be bé sắc thay
 378. Con dao vàng dọc lá trầu vàng
 379. Còn duyên buôn cậy bán hồng
 380. Còn duyên kẻ đón người đưa (I)
 381. Còn duyên kẻ đón người đưa (II)
 382. Còn duyên kén cá, chọn canh
 383. Con nước chảy, bèo nọ có tua
 384. Còn trời còn nước còn non
 385. Cô kia cắt cỏ bên sông
 386. Cô kia cắt cỏ một mình
 387. Cô kia đứng ở bên sông
 388. Cô kia thắt cái lưng xanh
 389. Cô kia tóc bỏ đuôi gà
 390. Cô kia yếm trắng loà loà
  2
 391. Công anh bắt tép nuôi cò
  2
 392. Công anh chăn nghé đã lâu
  2
 393. Công anh gánh đá tạc bia
 394. Công anh lên rừng đốn trúc
 395. Công anh ngồi giữ buồng tằm
  2
 396. Công anh tháng đợi năm chờ
  2
 397. Công cha nghĩa mẹ ai đền
  2
 398. Công nợ thiếp trả cho chàng
 399. Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi
  2
 400. Cơm ăn hai bát, bát ăn bát để
 401. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng (I)
 402. Củ lang Đống Ngỗ, đỗ phụng Đồng Đinh
 403. Củ lang năm tiền sắc giạ
 404. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
 405. Cùng nguyền một tấm lòng son
 406. Dạ ai hoài dù cho xa ngái
 407. Dang tay đánh thiếp sao đành
 408. Dao vàng cắt ruột máu rơi
 409. Dao vàng mà liếc đá vàng
 410. Dãy dọc toà ngang, giàu sang có số
 411. Dầu chàng năm bảy mặt con
 412. Dầu mà cha mẹ không dung
  2
 413. Dẫu mà không lấy được em
 414. Dẫu rằng đá nát, vàng phai
 415. Dầu thầy mẹ không thương
 416. Dòng nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
 417. Dù cho cha đánh ngõ đình
  2
 418. Dưới mặt nước chói loà yếm đỏ
 419. Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt
 420. Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
 421. Đã đành một phận thương ôi
 422. Đã liều muối mặn dưa xanh
 423. Đã lòng đùm bọc yêu vì
 424. Đã mang lấy cái thân tằm
 425. Đã mong kết nghĩa tương giao
 426. Đã sa lời hẹn khi chiều
 427. Đã sinh ra kiếp đàn ông
 428. Đã thương cắt tóc trao tay
 429. Đã thương thì chớ có nài
  2
 430. Đá vàng đây giữ một màu
 431. Đại giả vương, tiểu giả hầu
 432. Đàn Bá Nha lên dây sẵn đợi
 433. Đàn cầm chửa bén duyên tơ
 434. Đàn tranh sánh với đàn cầm
 435. Đang trưa bóng nắng chang chang
 436. Đàng xa biết mấy dặm trường
 437. Đành tâm rối sợi chỉ mành
 438. Đào ao mà thả đam kềnh
 439. Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan
 440. Đào non xấp xới non tiên
 441. Đau ba năm không ốm
  2
 442. Đau tương tư uống nước bạc trăm
 443. Đắng cay ta phải chung phần
 444. Đằng đông hửng sáng mất rồi
 445. Đắp đập thì có be bờ
 446. Đắp nấm trồng chanh
 447. Đấm một đấm hai tay ôm quàng
 448. Đất bằng nổi tiếng sấm ran
 449. Đất liên sơn trồng cây đỉnh Ngự
 450. Đất Lưu Dương anh về tang chú
 451. Đất sông lại lở xuống sông
 452. Đất trả cho vua, chùa trả cho sãi
 453. Đầu chợ có trái bí rợ
 454. Đầu đường có một cây duối
 455. Đầu em đội cái khăn vuông
 456. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (I)
 457. Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa (II)
 458. Đầu làng có bụi chuối khô
 459. Đầu làng có cái giếng thơi
 460. Đầu làng có con chim xanh
 461. Đầu làng có một cây đa (I)
 462. Đầu làng có một cây thông
 463. Đầu làng có một cây trôi
 464. Đầu làng có một cơn đa
 465. Đầu năm ăn quả chanh yên (II)
 466. Đầu năm ăn quả tranh yên (I)
 467. Đầu xóm nọ có cây núc nác
 468. Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp
  2
 469. Đấy đông thì bên đây tây
 470. Đây là chĩnh gạo tám xoan
 471. Đấy lạ thì đây cũng lạ
 472. Đấy với đây chẳng duyên thì nợ
 473. Đây với đó như gió nọ đưa buồm
 474. Đem đờn ra khảy vườn chay
 475. Đem lòng ngơ ngáo sao đành
 476. Đèn ai lu lít bất nhân
 477. Đèn lồng theo cột phướn
 478. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (I)
 479. Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh
 480. Đèn tàn nhìn bóng thở than
 481. Đèn treo cột đáy, nước chảy cột đèn rung
 482. Đèn treo trong quán tỏ rạng bờ kinh
 483. Đèn treo trước gió đèn tắt
 484. Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ
  2
 485. Đêm anh nằm khô héo lá gan
 486. Đêm dài gà gáy canh ba
 487. Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
 488. Đêm đêm thức giấc mơ màng
 489. Đêm đông giá ngắt như đồng
 490. Đêm đông nguyệt xế sao tà
 491. Đêm hè gió mát trăng thanh (I)
 492. Đêm hè gió mát trăng thanh (II)
 493. Đêm hôm người chẳng biết chi
 494. Đêm hôm qua nằm chốn nhà ngang
 495. Đêm hôm rằm người gọi tôi chi
 496. Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng
 497. Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi
 498. Đêm khuya cưởi lạnh canh trường
 499. Đêm khuya gió lọt qua song
 500. Đêm khuya gió lọt thấu xương
 501. Đêm khuya lòng không dạ đói
 502. Đêm khuya ngồi dựa phòng loan
 503. Đêm khuya ngồi dựa thảo lư
 504. Đêm khuya nguyệt khuất mái nhà
 505. Đêm khuya nguyệt lặn sao dời
 506. Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh
 507. Đêm khuya nước mắt ròng ròng
 508. Đêm khuya sao tận, trăng ngà cũng lặn
 509. Đêm khuya sương xuống đất im
 510. Đêm khuya thanh vắng một mình
 511. Đêm khuya thiếp hỏi lòng nhau
 512. Đêm khuya thức ngủ hỡi chàng
 513. Đêm khuya trăng giọi thềm đình
 514. Đêm khuya trăng lệch trời trong
 515. Đêm khuya trời lạnh sương im
 516. Đêm mùa hạ đây ngồi thong thả
 517. Đêm nay anh gối tay nàng
 518. Đêm nay hoa nở nhuỵ vàng
 519. Đêm nay trăng bạc gió ngàn
 520. Đêm nằm bỏ tóc qua mình
 521. Đêm năm canh anh bỏ tay qua
 522. Đêm năm canh anh dựa bức rèm
 523. Đêm năm canh anh ngủ có ba
 524. Đêm năm canh anh nhắc
 525. Đêm năm canh gà kia gáy thúc
 526. Đêm năm canh giấc ngủ tư lường
 527. Đêm năm canh luỵ sa cúc dục
 528. Đêm năm canh luỵ sa không ráo
 529. Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
 530. Đêm năm canh mơ màng mường tượng
 531. Đêm năm canh nằm quanh gốc lựu
 532. Đêm năm canh ngày cũng năm canh
 533. Đêm năm canh nghe con dế thốt
 534. Đêm năm canh nghe con vạc tác canh
 535. Đêm năm canh nghe con ve kêu ghềnh đá
 536. Đêm năm canh ruột thắt gan bào
 537. Đêm năm canh than vắn thở dài
 538. Đêm năm canh thắp đĩa dầu vơi
 539. Đêm năm canh trông nam nhớ bắc
 540. Đêm năm canh trông nam tưởng bắc
 541. Đêm năm canh trời thanh bể lặng
 542. Đêm nằm châu luỵ nhỏ sa
  2
 543. Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
 544. Đêm nằm gối chếch nệm giường
 545. Đêm nằm gối gấm không êm
 546. Đêm nằm héo ruột khô gan
 547. Đêm nằm luỵ đổ chứa chan
 548. Đêm nằm lưng chẳng bén giường
 549. Đêm nằm lưng chẳng tới giường
 550. Đêm nằm nghe giọng anh than
  2
 551. Đêm nằm nghe vạc trở canh
 552. Đêm nằm ở dưới bóng trăng
 553. Đêm nằm tàu chuối có đôi
 554. Đêm nằm tay gối chân co
 555. Đêm nằm thổn thức ngồi khêu đèn phụng
 556. Đêm nằm thổn thức vào ra
 557. Đêm qua anh mới hỏi nàng
 558. Đêm qua anh nằm nhà ngoài
 559. Đêm qua bóc uốn một mình
 560. Đêm qua bước chân lên trời
 561. Đêm qua chớp bể mưa nguồn
  2
 562. Đêm qua chung bóng chung hơi
 563. Đêm qua dồn dập mưa mau
  2
 564. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
  2
 565. Đêm qua gánh nước bên đàng
 566. Đêm qua gió lạnh thấu xương
 567. Đêm qua gió lọt song đào
 568. Đêm qua gió mát trăng thanh
 569. Đêm qua là cái đêm gì
 570. Đêm qua mận mới hỏi đào
 571. Đêm qua mây kéo đen rầm
 572. Đêm qua mới gọi là đêm
 573. Đêm qua mới khéo là đêm
 574. Đêm qua mới thật là đêm
 575. Đêm qua mưa bụi gió bay
 576. Đêm qua nằm mộng mơ màng
 577. Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài
 578. Đêm qua nằm ngủ sập vàng
 579. Đêm qua nằm trọ nhà hàng
 580. Đêm qua nghe hạc cầm canh
 581. Đêm qua ngỏ cửa chờ ai (II)
 582. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (I)
 583. Đêm qua nguyệt đổi sao dời (II)
 584. Đêm qua nguyệt lặn về tây
 585. Đêm qua ra đứng bờ ao
  3
  3
 586. Đêm qua súc miệng ấm đồng
 587. Đêm qua trời sáng trăng rằm
 588. Đêm qua tựa gối loan phòng
 589. Đêm thanh gió mát
 590. Đêm thanh nguyệt rạng mái đình
 591. Đêm thu đông khách văn nhân
 592. Đêm thu nguyệt chiếu hà giang
 593. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
  1
 594. Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
 595. Đêm trông đêm trời đà mau rạng
 596. Đến đây đầu lạ sau quen
 597. Đến đây đông thật là đông
 598. Đến đây đường trẽ san đôi
 599. Đến đây em hỏi thiệt lòng
 600. Đến đây hỏi bạn một lời (IV)
 601. Đến đây lạ bến lạ rào
 602. Đến đây nước thẳm non cao
 603. Đi đâu bỏ quạt loan châu
 604. Đi đâu cho đổ mồ hôi
 605. Đi đâu đi đó một mình
 606. Đi đâu mà chẳng thấy về (I)
 607. Đi đâu mà chẳng thấy về (II)
 608. Đi đâu mà chẳng thấy về (III)
 609. Đi đâu mà vội lắm thay
 610. Đi đâu từ tối đến giờ (II)
 611. Đi đâu từ tối đến giờ (III)
 612. Đi đêm thì sợ đường lầy
 613. Đi ngang lò mía thơm đường
 614. Đi ngang qua ngõ ba lần
 615. Đi ngang thấy ngọn đèn chong
 616. Đi ngang trước cửa nàng Kiều
 617. Đi ngày sợ bác, mẹ, thầy
 618. Đi qua nghe tiếng em đàn (I)
 619. Đi qua nghe tiếng em đàn (II)
 620. Đi qua nghe tiếng em đàn (III)
 621. Đi qua nghe tiếng em reo
 622. Đi qua nghiêng nón cúi lưng
 623. Đi qua thấy ngọn đèn chong
 624. Đi về quyết liệu làm sao
 625. Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm
 626. Điếu này là điếu của ai?
 627. Điếu này là điếu xuân tình
 628. Điếu say điếu bổ điếu lăn
 629. Đìu hiu lặng lẽ hơi thu
 630. Đò dọc rồi lại đò ngang
 631. Đò đầy đông khách khoan sang
 632. Đó đây xa lạ chi nhau
 633. Đò đưa đò đậu mặc đò
 634. Đò đưa tới bến đò ngừng
 635. Đó gặp đây như rồng gặp hội
 636. Đó gặp nước xuôi nên vội lui thuyền
 637. Đò này thiếp chẳng dám sang
 638. Đó nghèo thì đây cũng nghèo
 639. Đò ơi có nhớ bến không?
 640. Đò ra nước mặn có ngời
 641. Đó thốt lời đến đâu dạ em sầu tới đấy
 642. Đó tưởng lòng mình, mình tưởng nghĩa ta
 643. Đó với đây như cây tạo hoá
 644. Đói lòng ăn nửa quả sim
 645. Đói lòng ăn trái thanh yên
 646. Đón ngăn đường sắt, tôi hỏi gắt chung tình
 647. Đố ai lên cõi ông trăng
 648. Đố anh chừa được rượu tăm
 649. Đổ lửa than nên vàng lộn trấu
 650. Đôi ba nơi có đó anh nờ
 651. Đôi bên hàng xứ giãn ra
 652. Đôi bên thung cỗi huyên già
 653. Đôi chim se sẻ ăn rẽ đường cày
 654. Đôi chúng ta duyên phận phải chiều
 655. Đôi cô vác gậy chòi đào
 656. Đôi đứa ta như Nguyệt Nga ngày trước
 657. Đôi hồi dan díu vì duyên
 658. Đôi ta ăn một quả cau
 659. Đôi ta bắt bén nhau rồi (I)
 660. Đôi ta bắt bén nhau rồi (II)
 661. Đôi ta bên bàn án giao lân
 662. Đôi ta cách một con sông
 663. Đôi ta cách trở Hớn Ngô
 664. Đôi ta chẳng mốt thì mai
 665. Đôi ta chỉ quyết đôi ta
 666. Đôi ta chích huyết ăn thề
  2
 667. Đôi ta cùng bạn chăn trâu
 668. Đôi ta đã kết lời nguyền
 669. Đôi ta đã quyết một bề
 670. Đôi ta đã quyết thì liều
 671. Đôi ta đã thốt lời thề
 672. Đôi ta đã trót lời thề
 673. Đôi ta đứng lại song song
 674. Đôi ta gặp gỡ giữa đường
 675. Đôi ta gặp nhau giữa đàng
 676. Đôi ta gặp nhau giữa đồng
 677. Đôi ta giấy trắng một tờ
 678. Đôi ta kết nghĩa phải thì
 679. Đôi ta là phận đôi ta
 680. Đôi ta mặt nguyệt hôm rằm
 681. Đôi ta mới ngộ hôm nay
 682. Đôi ta mưa ướt áo rồi
 683. Đôi ta như bấc như dầu
 684. Đôi ta như bộ chén chung
 685. Đôi ta như bộ con cờ
 686. Đôi ta như cái dây lưng
 687. Đôi ta như chỉ mới xe
 688. Đôi ta như chỉ xe ba
 689. Đôi ta như chỉ xe mười
 690. Đôi ta như chỉ xe trăm
 691. Đôi ta như chỉ xe tư
 692. Đôi ta như chỉ, chỉ xe
 693. Đôi ta như cóc me tường
 694. Đôi ta như con một nhà (I)
 695. Đôi ta như con một nhà (II)
 696. Đôi ta như cúc với khuy
 697. Đôi ta như đá với dao
 698. Đôi ta như đũa tre non
 699. Đôi ta như đũa trong kho
 700. Đôi ta như đũa trong so
 701. Đôi ta như khoá với chìa
 702. Đôi ta như lúa đòng đòng
 703. Đôi ta như lụa gặp đào
 704. Đôi ta như lửa mới nhen
 705. Đôi ta như mạ mới gieo
 706. Đôi ta như ngãi Phan Trần
 707. Đôi ta như nghệ với gừng
 708. Đôi ta như nước một chum
 709. Đôi ta như quế trong ngăn
 710. Đôi ta như rắn liu điu
  2
 711. Đôi ta như rắn với rồng
 712. Đôi ta như ruộng năm sào
 713. Đôi ta như thể Đào Nguyên
 714. Đôi ta như thể đôi chim
 715. Đôi ta như thuỷ với ngư
 716. Đôi ta như tượng mới tô
 717. Đôi ta ở đất làm thừng
 718. Đôi ta quấn quít tơ vương
 719. Đôi ta thề chắc một lời
 720. Đôi ta thời cứ đôi ta
 721. Đôi ta thương lén thương thầm
 722. Đôi ta thương mãi nhớ lâu
 723. Đôi ta tốt khóm giữa đồng
 724. Đôi ta tốt tuổi vừa đôi
 725. Đôi ta từ lúc gặp nhau
 726. Đôi tay cầm con dao vàng
 727. Đôi tay cầm đôi ống tơ
 728. Đôi tôi như mạ mới gieo
 729. Đồn đây có gái hát tài
 730. Đồn đây có gái kén chồng
 731. Đồn đây có gái má đào
 732. Đồn đây có gái má hồng
 733. Đồn đây có nhánh hoa mai
 734. Đồn rằng cá uốn thân cây
 735. Đồn vui sai thú đi thăm
 736. Đồng hồ còn có khi sai
 737. Đồng hồ vội trở sang canh
 738. Đông ken cho rét quăn da
 739. Đồng tâm son sắt với nhau
 740. Đồng tiền chiếc đũa phân ly
 741. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng
  2
 742. Đợi ai ra ngẩn vào ngơ
 743. Đợi chàng chẳng thấy chàng đâu
 744. Đợi chờ trúc ở với mai (I)
 745. Đợi chờ trúc ở với mai (II)
 746. Đời nào bánh đúc có xương
 747. Đờn cò lên trục kêu vang
 748. Đũa ngọc sánh với bát vàng
 749. Đũa tre một chiếc khó cầm
 750. Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc
 751. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (I)
 752. Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)
 753. Đũa vàng đầu bịt đầu sơn
 754. Đưa anh ra tới làng Hồ
 755. Đưa em cho tới bến đò
 756. Đưa em cho tới rạch Chanh
 757. Đưa em về tới ngoài sân
 758. Đưa lên ta ví dăm ba
 759. Đưa ta lên ví đôi lời (I)
 760. Đưa ta lên ví đôi lời (II)
 761. Đưa tay vuốt ngực tình nhơn
 762. Đưa thư không thấy đưa sang
 763. Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
 764. Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
 765. Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
 766. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
 767. Đứng đây quyết đợi một thì
 768. Đứng gần bên em gan nọ phập phồng
 769. Đừng thấy em bé mà chòng
 770. Đứng xa hỏi với ông trăng
 771. Đứng xa nghe mái chèo giục thúc
 772. Đứng xa nghe tiếng em hò
 773. Đứng xa thấy dạng em cười
 774. Được bóng ông trăng chớ phụ bóng đèn
 775. Được buồng này anh khuây buồng nọ
 776. Được như lời nói anh thoả tấm lòng
 777. Được như lời nói không sai
 778. Đường bạn kim duyên ơi
 779. Đường cũ anh chớ rấp gai
 780. Đường dài ngựa chạy biệt tăm
 781. Đường đi cả lách với lau
 782. Đường đi cát nhỏ cỏ mòn
 783. Đường đi lên lận đận lịu địu
 784. Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu
 785. Đường đi loanh quanh léo quéo
 786. Đường đi một ngày có xe tay võng cáng
 787. Đường đi những suối cùng khe
 788. Đường đi trên chợ dưới đò
 789. Đường đi trên suối dưới đầm
 790. Đường đi xa trạm ngái cung
 791. Đường này em vẫn đi qua
 792. Đường rồng khéo đắp vững vàng
 793. Đường trơn trợt gượng đi kẻo té
 794. Đường trường nước chảy như reo
 795. Đường xa đi có một mình
  2
 796. Đường xa xa thật là xa
 797. Đứt dây nên gỗ mới chìm
 798. E khi thắm lạt vàng phai
 799. E mai em nói không thương
 800. Em buôn chi rồi lại bán chi
 801. Em buồn vì đã lỡ duyên
  2
 802. Em chả tham nhà ngói tày đình
 803. Em có chồng rồi cũng như ruộng bán mãi lâu năm
  2
 804. Em có chồng rồi, em nói rằng chưa
 805. Em có chồng sao em chẳng cho hay
 806. Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
 807. Em có yêu anh tam tứ núi chúng anh cũng trèo
 808. Em còn buôn bán cõi này
 809. Em đã thương anh thì bẩm lại, thưa đi
 810. Em đang giã gạo giong đèn
 811. Em đang kéo vải dựa thềm
 812. Em đang tựa cửa hiên mai
 813. Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền
 814. Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
 815. Em đây là gái má đào
 816. Em đẹp như thể ông sao
 817. Em đi khắp bốn phương trời (I)
 818. Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la
 819. Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở
 820. Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì
 821. Em đừng thăm ván bán thuyền
 822. Em đương dệt gấm thoi vàng
 823. Em gặp anh đây, người đã nên người
 824. Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy
 825. Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
  2
 826. Em không thương chi tài sắc của người
 827. Em là con gái chợ Cơ
 828. Em là con gái Đường Trong
 829. Em là con gái kẻ Ngâu
 830. Em là con gái nhà ai (II)
 831. Em là con gái tổng trên
 832. Em là gái út ông trời
 833. Em là giàn cho mướp nó leo
 834. Em mà không lấy được anh
 835. Em may gối tai bèo một cặp
 836. Em một khuyên anh bớt thảm
 837. Em nay chính thật ngai thờ
 838. Em nay khăn khắn một lòng
 839. Em nằm em nghĩ mà coi
 840. Em nghe tin anh gióng giả ra về (I)
 841. Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)
 842. Em nghiêng tai dưới gió
 843. Em ngồi dựa bóng dòm song
 844. Em ngồi đâu, anh cũng ngồi chầu
 845. Em ngủ dậy sớm mai, em xúc hai chén cơm
 846. Em nhớ ngày nào bên ao cá lội
 847. Em như bánh lá bóc trần
 848. Em như bức tượng đang tô
 849. Em như cái búp hoa hồng
 850. Em như cây quế trong nhà
 851. Em như cây quế trong rừng
 852. Em như hòn cứt trôi sông
  2
 853. Em như tấm vóc đại hồng
 854. Em như tố nữ trong tranh (I)
 855. Em như tố nữ trong tranh (II)
 856. Em như trái phật thủ khác gì
 857. Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo
 858. Em nỏ tham chi nơi quyền cao chức cả
 859. Em ôm bó mạ xuống đồng
 860. Em ở trong nớ càng thương càng nhớ
 861. Em ơi chớ thảm đừng phiền
 862. Em ơi dù ngái, dù gần
 863. Em ơi ngoảnh mặt lại đây
 864. Em ơi ta nguyện nhau cùng
 865. Em phải gặp ông Tơ hỏi sao cho biết
  2
 866. Em quyết tình nương dựa bóng tòng
 867. Em ra về cho anh mượn cái khăn tay
 868. Em ra về rồi, đừng nhắc em liền
 869. Em thác bao năm xương tàn cốt rụi
 870. Em thấy anh bé chớ sầu
 871. Em thấy anh em cũng muốn chào (I)
 872. Em thấy anh em cũng muốn chào (II)
 873. Em thấy anh em cũng muốn chào (III)
 874. Em thấy anh em cũng muốn thương
 875. Em thưa với anh: Đôi nước anh em ta
 876. Em thương ai nấp bụi nấp bờ
 877. Em thương anh chẳng dám nói ra
  2
 878. Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà
 879. Em thương anh không dám thị thiềng
 880. Em thương anh một chút mẹ già
 881. Em thương anh như chỉ buộc trọn vòng
 882. Em thương anh như nước đầy ăm ắp
 883. Em thương anh ruột thắt gan bào
 884. Em thương anh thầy mẹ ngăm nghe
 885. Em thương anh, cha mẹ không cho
  2
 886. Em thương anh, nhưng thầy mẹ thoái thác
 887. Em thương em những khóc thầm
 888. Em thương không thương nỏ biết
  2
 889. Em toan tát bể cấy cần
  2
 890. Em trao đôi đũa nhỏ
 891. Em trèo đèo, em lặn suối
 892. Em trông anh như cá trông sao
 893. Em trông thấy anh dạ sầu như muối
 894. Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
 895. Em về anh có nhớ không
 896. Em về bẻ lá giấu đây
 897. Em về chong chóng mà ra
 898. Em về dọn quán bán hàng
 899. Em về em lại ra ngay
 900. Em về không lẽ anh đưa
 901. Em về mua thuốc nhuộm răng
 902. Em về mua tờ giấy thanh thiên
 903. Em về nhớ phố nhớ phường
 904. Em về sao được mà về
 905. Em về sắm sọt buôn chè
 906. Em về thưa với mẹ cha (I)
 907. Em về thưa với mẹ thầy
 908. Em về thưa với mẹ với cha
 909. Em về thưa với thung huyên
 910. Gà con lạc mẹ, gà con chiu chút
 911. Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền
 912. Gái đương xuân đi chợ hạ
 913. Gái ngoan ơi hỡi gái ngoan
 914. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
 915. Gái phải lòng trai đem của về nhà
 916. Gái quốc sắc, trai anh hùng hào kiệt
 917. Gái trai cất giọng đêm hè
 918. Gan khô ruột thắt chín từng
 919. Gan vàng chẳng cắt mà đau
 920. Gặp anh đáng lẽ không chào
 921. Gặp anh đây em hỏi giao hoà
 922. Gặp anh em nở nụ cười
 923. Gặp anh giữa chợ, bỡ ngỡ khó chào
 924. Gặp anh không ăn cũng no
 925. Gặp anh không nỡ phân trần
 926. Gặp chàng giữa hội đò đông
 927. Gặp đây anh hỏi thực nàng (I)
 928. Gặp đây anh hỏi thực nàng (II)
 929. Gặp đây anh nắm cổ tay (I)
 930. Gặp đây anh nắm cổ tay (II)
 931. Gặp đây anh nói anh thương
 932. Gặp đây ăn một miếng trầu (II)
 933. Gặp đây em xơi miếng trầu
 934. Gặp đây hỏi khách má đào
 935. Gặp đây thiếp giã ơn chàng
 936. Gặp em ăn một miếng trầu
 937. Gặp em giữa chốn đò đưa
 938. Gặp em giữa chốn vườn đào
 939. Gặp em giữa ngã ba đàng
 940. Gặp em như cá gặp mồi
 941. Gặp em thì gặp cho lâu
 942. Gặp lúc trăng thanh gió mát (I)
 943. Gặp lúc trăng thanh gió mát (II)
 944. Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ
 945. Gặp mặt anh đây em quên hỏi quên chào
 946. Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn
 947. Gặp mặt em đây anh chẳng dám chào
 948. Gặp mặt em đây anh muốn vầy duyên hai họ
 949. Gặp mình giữa đám ruộng vuông
 950. Gặp nàng anh nắm cổ tay
 951. Gặp nhau chỉ có một lần
 952. Gặp nhau đây đâu phải điều trăng gió
 953. Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng
 954. Gặp nhau đây khôn hỏi lỡ chào
 955. Gặp nhau đây là ngãi đá vàng
 956. Gặp nhau giữa bãi cát dài
 957. Gặp nhau giữa cánh đồng này
 958. Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
 959. Gặp nhau giữa quãng đường này
 960. Gặp nhau khó hỏi lỡ trông
 961. Gặp nhau một chút nên duyên
 962. Gặp nhau ở ngã ba Sình
 963. Gặp nhau trao tặng khăn tay
 964. Gặp nhau từ bến Đại Đồng
 965. Gặp nhau từ bến Phú Nhi
 966. Gặp tôi không hỏi không chào
 967. Gặt rồi đống rạ chơ vơ
 968. Gần thì chẳng hợp duyên cho
 969. Ghe anh lui về Gia Định, em thọ bịnh đau liền
 970. Ghe anh mỏng ván, bóng láng ngọn chèo
 971. Ghe anh nhỏ mũi trảng lườn
 972. Ghe anh trở bến cắm sào
 973. Ghe lui còn để dấu dằm
 974. Ghe lui thì bạn nhổ sào
 975. Giã chàng cho thiếp hồi hương
 976. Giả đò bắt ốc hái rau
 977. Giả đò buôn kén bán tơ
 978. Giả đò mua khế bán chanh
 979. Giả đò neo chiếc thuyền tình
 980. Giả đò xin một miếng trầu
 981. Giã ơn ai có cây dừa
 982. Giả tỉnh say dò lòng thục nữ
 983. Giang san đưa chàng xuống vịnh
 984. Giao ngôn dầu đá nát vàng phai
 985. Giàu nghèo em chẳng luận chi
 986. Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
 987. Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng
 988. Giếng khơi gàu múc lưng chừng
 989. Giếng làng em vừa trong vừa mát
 990. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
 991. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
 992. Gió đâu thổi mát sau lưng
 993. Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
  2
 994. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu
 995. Gió đông nam một dải đồng điền
 996. Gió đưa bụi chuối sau hè (II)
 997. Gió đưa bụi chuối sau hè (III)
 998. Gió đưa buồm hạnh rảnh rang
 999. Gió đưa cành bưởi cành bòng
 1000. Gió đưa cành mận, gió lận cành đào
 1001. Gió đưa cây cửu lý hương (I)
 1002. Gió đưa cột phướn hao dầu
 1003. Gió đưa diều gió hội mây
 1004. Gió đưa duyên tới gác Đằng
 1005. Gió đưa đỏng đảnh lá me
 1006. Gió đưa gió đẩy bông trang (I)
 1007. Gió đưa gió đẩy bông trang (II)
 1008. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
 1009. Gió đưa thuyền gỗ qua sông
 1010. Gió đưa tờ giấy lên mây
 1011. Gió đưa trăng con muỗi mòng xao xuyến
 1012. Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió
  2
 1013. Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc
  2
 1014. Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng
 1015. Gió hiu hiu chiều ruột thắt
 1016. Gió mát trăng thanh, yến anh gặp gỡ
  2
 1017. Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế
 1018. Gió mùa thu mây mù trăng tối
 1019. Gió mưa xào xạc lá xoài
 1020. Gió nam thổi lạnh phòng hương
 1021. Gió nam thổi xuống lò vôi
 1022. Gió sao gió mát trên đầu
 1023. Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt
  2
 1024. Gió thổi lung tung, buồm chạy lang tang
  2
 1025. Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
  2
 1026. Gió từ hốc đá gió ra
 1027. Giở sách ra lệ sa ướt sách
 1028. Giơ tay vít ngọn tre còng
 1029. Giở xem một chuyện phong tình
 1030. Giữ sào mà đợi nước lên
  2
 1031. Giữa đường đứt gánh tương tư
 1032. Giường dọc mà trải chiếu ngang (II)
  2
 1033. Gọi là chút nghĩa trầu vàng
 1034. Gối chăn gối chiếu chẳng êm
 1035. Gối luôn chẳng đặng giao đầu
 1036. Gối luôn một gối đôi đầu
 1037. Gởi anh quạt tỉnh quạt tình
 1038. Gởi lời thăm huệ viếng lan
 1039. Gởi thơ chắc chắn chi thơ
 1040. Gởi thơ em lậu bạn cười
 1041. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
 1042. Gương không có thuỷ gương mờ (I)
 1043. Gương không có thuỷ gương mờ (II)
 1044. Gương kia tróc thuỷ gương lờ
  2
 1045. Gương vỡ gương lại lành
 1046. Gương vỡ thì gương lại lành
  2
 1047. Hạc dời là xế non tùng
  2
 1048. Hai bên hai chiếc thuyền kề
 1049. Hai bên hai dãy hàng hương
 1050. Hai bên, bên liễu bên đào
 1051. Hai đứa mình dứt điệu tình thương
  2
 1052. Hai đứa mình đã xôi đứng xứng đôi
  2
 1053. Hai đứa mình một lòng một bụng
 1054. Hai đứa mình như cặp cá ở đìa
  2
 1055. Hai đứa mình xứng gái xứng trai
 1056. Hai hàng luỵ nhỏ thấm bâu
  2
 1057. Hai hàng nước mắt rưng rưng
  2
 1058. Hai hàng nước mắt tuôn rơi
  2
 1059. Hai má nàng trắng phau phau
 1060. Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền
 1061. Hai ta đà cân đôi vừa lứa
 1062. Hai ta đã đẹp đôi rồi
 1063. Hai ta đã lỗi lời thề
 1064. Hai ta đã trót nặng tình
 1065. Hai ta đang nhớ đang thương
 1066. Hai ta đứng lại bưa ngang
  2
 1067. Hai ta gá nghĩa ngoài đồng
 1068. Hai ta hái củi một rừng
 1069. Hai ta làm bạn thong dong
  2
 1070. Hai ta như áo mới may
 1071. Hai ta như cặp chim quyên
 1072. Hai ta như chỉ lộn vòng
 1073. Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều
 1074. Hai ta như rượu với nem
 1075. Hai ta như sợi dây dài
 1076. Hai ta như trái đậu quyên
 1077. Hai ta sang một chuyến đò
 1078. Hai ta thề thốt giữa đàng
 1079. Hai ta thương chắc mần ri
 1080. Hai ta uống nước một bàu
 1081. Hai tay bưng chén rượu đào
 1082. Hai tay bưng đọi chè Tàu
  2
 1083. Hai tay cầm bốn tao nôi
 1084. Hai tay cầm bốn trái dưa
 1085. Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò
 1086. Hai tay cầm tám gươm vàng
 1087. Hai tay che lấy mặt trời
 1088. Hai tay ôm bản đàn kìm
 1089. Hai tay ôm bốn quả bòng
 1090. Hai tay ôm trái bưởi non
 1091. Hai trái ổ qua đặt trên bàn hạnh
 1092. Hang mai anh cũng muốn lòn
 1093. Hang sâu núi hiểm như vầy
 1094. Hạt lúa vàng, hạt gạo cũng vàng
 1095. Hăn chừ cho nếp hoe vàng
 1096. Hằng ngày kinh sử dùi mài
 1097. Hẹn với nước non
 1098. Hết lời cặn kẽ chí tình
 1099. Hò chơi hồ rộng hoa rơi
 1100. Họ giàu họ nghinh hôn giá thú
 1101. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
 1102. Hoa đào héo nhuỵ anh thương
 1103. Hoa kia tươi tốt rườm rà
 1104. Hoa lục bình trôi riu ríu
 1105. Hoạ may thiếp bén duyên chàng
 1106. Hoạ phước nan lượng
  2
 1107. Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
  2
 1108. Hoa tàn mà lại gặp sương
 1109. Hoa tàn vì bởi mất sương
 1110. Hoa thơm hoa ở trên cây
 1111. Hoa thơm nở vắng trên đèo
  2
 1112. Hoa xuân có chủ ngăn rào
  2
 1113. Hỏi anh răng rứa mà sầu
 1114. Hỏi anh thề thốt với ai
 1115. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng
 1116. Hỏi chàng khách lạ đường xa
 1117. Hỏi chàng quê quán nơi nao
 1118. Hỏi cua, cua nói có
 1119. Hỏi nàng đã có chồng chưa
 1120. Hỏi người chân đạp tay đưa
 1121. Hỏi thăm anh ở đâu ta
 1122. Hỏi thăm quê quán ở mô?
 1123. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
 1124. Hòn đá hoa lát cửa tam quan
  2
 1125. Hồi hôm có bói ông thầy
 1126. Hồi khi mô thuốc vấn liền tay
  2
 1127. Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói
  2
 1128. Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu
  2
 1129. Hồi nào bạn bảo ta gần
  2
 1130. Hồi nào đôi ta tát nước, cùng kêu cùng hú
  2
 1131. Hồi nào em nói ưng anh
  2
 1132. Hồi nào một gối kề lưng
  2
 1133. Hồi nào nhắn xuống nhắn lên
  2
 1134. Hồi xưa ai biết ai đâu
 1135. Hôm ba mươi là ngày tháng chạp
 1136. Hôm nay gặp buổi êm trời
 1137. Hôm nay lan huệ sánh bày
 1138. Hôm nay mười bốn mai rằm (II)
 1139. Hôm này sum họp trúc mai
 1140. Hôm nay ta ngồi lưng đèo
  2
 1141. Hôm qua anh đến chơi nhà (I)
  2
 1142. Hôm qua anh đi chợ giời
 1143. Hôm qua anh nằm nhà anh
 1144. Hôm qua đi trước nhà nường
 1145. Hôm qua em mất cành sòi
 1146. Hôm qua tát nước đầu đình
  3
  4
 1147. Hôm qua thơ thẩn vườn đào
  2
 1148. Hồng Hà nước đỏ như son
 1149. Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ
 1150. Hỡi ai có nhớ chăng ai
 1151. Hỡi anh đi đường cái quan (IV)
 1152. Hỡi anh đi ở trên bờ
 1153. Hỡi anh nón chóp quai dầu
 1154. Hỡi chàng da trắng tóc dài
 1155. Hỡi cô con gái bên bờ
 1156. Hỡi cô đứng bên kia sông
  2
 1157. Hỡi cô gánh cỏ đường vòng
  2
 1158. Hỡi cô gánh nước quang mây
  2
 1159. Hỡi cô hát ống tối qua
 1160. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
 1161. Hỡi cô thắt dải lưng xanh
 1162. Hỡi cô yếm thắm loà loà
 1163. Hỡi cô yếm trắng loà loà (I)
 1164. Hỡi cô yếm trắng loà loà (II)
 1165. Hỡi người bạn cũ quen ta
 1166. Hỡi người bạn cũ tri âm
 1167. Hỡi người đi cái ô đen
 1168. Hỡi người đi dép quai ngang
 1169. Hỡi người đi đường cái đê
 1170. Hỡi người đi ở bên bờ
 1171. Hỡi người tóc tốt xanh non
 1172. Hỡi ơi chú tiểu trên chùa
 1173. Huê tàn nhuỵ rữa còn tươi
 1174. Huỳnh kim vạn lượng vị vi quý
 1175. Hừ la vui vẻ thế này
 1176. Hửng đông nhìn mặt cho tường
 1177. Hương trầm bay ngọn thơm xa
 1178. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
 1179. Hữu khách, hữu khách nàng ơi
 1180. Hữu tình mà hoá vô tình
  2
 1181. Kẻ về, người ở trông theo
  2
 1182. Kể từ khi mới gặp nàng
 1183. Kết phức đi đây duyên đó nợ
 1184. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất
  3
 1185. Khi giận thì rầy thì la
 1186. Khi xưa ai biết ai đâu
  2
 1187. Khi xưa em ở ngoài biển, anh ở trốn lâm trung
 1188. Khoan khoan buông áo em ra
 1189. Không theo anh thì đêm tưởng ngày trông
  2
 1190. Không thương để thiếp lui ra
  2
 1191. Không thương nỏ nói khi đầu
  2
 1192. Khuyên anh đi lính cho ngoan
 1193. Kiếp sau đừng hoá ra người
 1194. Lá này gọi lá xoan đào
 1195. Lá ngọc cành vàng, lan huệ tốt tươi
 1196. Lắng nghe nàng nói cũng xinh
 1197. Lên non cho biết non cao
  2
 1198. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
 1199. Liệu bề thương được thì thương
  2
 1200. Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn
 1201. Lộc còn ẩn bóng cây tùng
 1202. Lưỡi câu anh đã uốn vừa
 1203. Mạ non mà cấy đất liền
  2
 1204. Mài dừa đạp cám cho nhanh
 1205. Mặc cho ong bướm rộn ràng
 1206. Mặc dầu cha đánh mẹ treo
 1207. Mặt trời đã xế về tây
  2
 1208. Mây bay xao xác gặp rồng
 1209. Mấy đời chỉ trắng bằng vôi
  2
 1210. Mấy lời em nói, anh hong khói để bền
 1211. Mấy năm trời qua tưởng xa em
  2
 1212. Mẹ em khéo đẻ em ra (I)
 1213. Mẹ em khéo đẻ em ra (II)
 1214. Mía càng già càng tốt, mía càng đốt càng ngon
 1215. Mình buồn tôi dễ chẳng buồn
 1216. Mình đừng đặng cá quên nơm
 1217. Mình em như cá giữa rào
 1218. Mình em như cá hoá long
 1219. Mình em như con cá giữa vời
 1220. Mình em như con cá trong thùng
 1221. Mình ơi có nhớ ta chăng
 1222. Mình ơi ta hỏi thực mình
 1223. Mình ơi, tôi nhớ thương mình
  2
 1224. Mình về có nhớ ta chăng
 1225. Mình về mình bỏ ta đây
 1226. Mình về mình có nhớ chăng
  1
 1227. Mình về sao được mà về
 1228. Mình về ta chẳng cho về
 1229. Mong sao anh biến ra tằm
 1230. Một duyên hai nợ ba tình
 1231. Một đàn cò trắng bay quanh
 1232. Một lời thề không duyên thì nợ
 1233. Một mình thiếp giữ lời thề
 1234. Một nong tằm bằng năm nong kén
  2
 1235. Một thương tóc bỏ đuôi gà
 1236. Mù u nhỏ rễ ăn bàn
 1237. Muối ba năm muối đang còn mặn
 1238. Muốn ăn cơm trắng cá kho
 1239. Muốn cho biển hẹp như ao
 1240. Muốn cho sông cạn đất liền
 1241. Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ
 1242. Mưa từ trong núi mưa ra
 1243. Mười giờ cửa bể, cô nàng
 1244. Nào khi hai đứa mình kê chung một gối
  2
 1245. Năm canh sáu khắc còn dư
 1246. Nằm đêm nghĩ lại trách thầm
 1247. Nắm tay em lại hỏi tay
 1248. Năm Thìn trời bão thình lình
 1249. Nắm tóc ngôi, tóc ngôi dài
 1250. Nắng đâu nắng mãi thế này
 1251. Nắng lên cho héo lá lan
  2
 1252. Nếu anh có dạ thương em
 1253. Ngại vì một nỗi xa đàng
 1254. Ngày đi trúc chửa mọc măng
 1255. Ngày nào anh bủng anh beo
  2
 1256. Ngày ngày ra đứng bờ ao
 1257. Ngắn tay với chẳng tới kèo
  2
 1258. Ngậm ngùi chả dám nói ra
 1259. Nghĩa non sông há dễ thờ ơ
 1260. Ngó hoài ra tận biển Đông
 1261. Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
 1262. Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
 1263. Ngó lên trời thấy một đám mây bạch
 1264. Ngó lên trời thấy sao, trăng tứ viện
 1265. Ngó ra ngoài biển mù mù (I)
  2
 1266. Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
 1267. Ngồi buồn tước lạt bẻ cò
 1268. Ngồi rồi chăn chiếu trải êm
 1269. Nguồn ân bể ái hẹn hò
  2
 1270. Người ngoan lên bãi hái chè
  2
 1271. Người như huê nở trên cành
  2
 1272. Người yêu ta để trên cơi
 1273. Nhà người có bụi chuối non
 1274. Nhà tôi có dãy vườn hoa
 1275. Nhác trông tấm áo vá vai
 1276. Nhắn người ở tận chốn xa
 1277. Nhân bất tri nhi bất uẩn
 1278. Nhớ ai con mắt lim dim
 1279. Nhớ ai nhớ mãi thế này
 1280. Nhớ ai như điếu thuốc lào
 1281. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
 1282. Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
 1283. Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
 1284. Nhớ em anh gửi chút tình
 1285. Nhớ khi anh nói anh thề
  2
 1286. Nhớ khi gánh nặng anh chờ
 1287. Nhớ lời giao hẹn khi chiều
 1288. Nhớ lời nguyện ước ba sinh
 1289. Những là lên miếu xuống nghè
  2
 1290. Những lời mình nói với ta
  2
 1291. Nơi thương cha mẹ biểu không
  2
 1292. Nước chảy đá vẫn chưa mòn
 1293. Nước chảy re re, con cá he nó xoè đuôi phụng
 1294. Nước lên cho bóng lên theo
 1295. Nước lên con cá đối theo lên
 1296. Nước lên cuốn sáo nhổ đăng
 1297. Nước mắm ngon dầm con cá đối
 1298. Nước sông cuồn cuộn chảy xuôi
 1299. Nước trong cá lội, thấy kỳ
 1300. Nước trong cá lượn bên bờ
 1301. Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình
 1302. Nước trong nước chảy quanh chùa
 1303. Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình
 1304. Nước trong xanh thả con cá vàng
 1305. Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát trắng
 1306. Ông Nguyệt Lão ngồi rồi xe chỉ thắm
 1307. Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu
  2
 1308. Ông Tơ xe chi nghe đà oan khổ
 1309. Ông trời năng mưa, năng vận chuyển
 1310. Ở đây ai có sẵn tiền
 1311. Ở đây lắm kẻ gièm pha
 1312. Ở gần mà chẳng sang chơi
 1313. Ở xa nghe tiếng em cười
 1314. Ới anh ơi, anh có xa thì xa cho mất
  2
 1315. Phải căn duyên cái áo rách cũng mang
 1316. Phải duyên em nhất định theo
 1317. Phải duyên phải kiếp thì theo
 1318. Phải duyên thì bám như keo
 1319. Phụ anh, tội lắm bớ nàng
  2
 1320. Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
  2
 1321. Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
 1322. Quạ kêu nam đáo nữ phòng
  2
 1323. Qua tưởng rằng em má phấn môi son
  2
 1324. Ra đường mắt mải nhìn anh
  2
 1325. Ra về én bắc, nhạn đông
 1326. Ra về nhớ bạn khóc thầm
  2
 1327. Ra về tay nắm lấy tay
 1328. Rau răm cắt ngọn còn tươi
  2
 1329. Rau răm ngắt ngọn còn tươi
 1330. Răng đen nhoẻn miệng em cười
 1331. Rủ nhau đi gánh nước thuyền
  2
 1332. Rủ nhau xuống bể mò cua
  2
 1333. Ruộng gò cấy lúa ba xe
  2
 1334. Rượu nằm trong nhạo chờ nem
 1335. Rượu ngon cái cặn cũng ngon
 1336. Sông dài cá lặn biệt tăm
 1337. Sống ở dương gian không bắt được tay chàng
 1338. Sông sâu cá lội lờ mờ
 1339. Sông Tương ai gọi rằng sâu
  1
 1340. Tạnh trời mây kéo về non
 1341. Tay nâng chén muối đĩa gừng
  2
 1342. Thà rằng chẳng biết cho xong
  2
 1343. Thân em như cá lội tranh mồi
 1344. Thân em như cái sập vàng
 1345. Thẩn thơ đứng gốc cây mai
 1346. Thấy anh như thấy mặt trời
 1347. Thấy em anh cũng muốn thương
 1348. Thấy em đẹp nói đẹp cười
 1349. Thấy người nam, bắc, tây, đông
 1350. Thèm trầu mà chẳng dám xin
 1351. Theo nhau cho trọn lời vàng đá
 1352. Thiếp đây không phải con người lòng chim dạ cá
 1353. Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuột lạt đứt
 1354. Thiếp như cá ở Biển Đông
 1355. Thuỷ chung em giữ trọn lời
 1356. Thuỷ để ngư, thiên biên nhạn
 1357. Thuyền ai trôi trước, đợi bước tới cùng
 1358. Thuyền anh ngược thác lên đây
 1359. Thuyền dời bến khác
 1360. Thuyền ơi có nhớ bến chăng
 1361. Thuyền quyên gặp kẻ anh hùng
 1362. Thư một bức gửi người thục nữ
 1363. Thương ai da diết diết da
 1364. Thương ai em nói khi đầu
 1365. Thương anh bụng sát tận da
 1366. Thương anh chẳng biết để đâu
 1367. Thương cha thương mẹ có khi
 1368. Thương em anh cũng muốn thương
 1369. Thương em chẳng biết để đâu
 1370. Thương em chẳng quản xa gần
 1371. Thương em một nỗi thật thà
 1372. Thương em như lá đài bi
 1373. Thương em nỏ biết mần răng
 1374. Thương em phát dại phát khờ
 1375. Thương em ruột nát da vàng
 1376. Thương em vô giá quá chừng
 1377. Thương mình lắm lắm mình ơi
 1378. Thương mình mình chẳng biết cho
 1379. Thương nàng đi xuống đi lên
 1380. Thương thì củ ấu cũng tròn
 1381. Thương thì kết tóc, giao tay
 1382. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (I)
 1383. Thương thương nhớ nhớ sầu sầu (II)
 1384. Tiếc công vạch lỗ, chui rào
 1385. Tiện đây đưa một miếng trầu
 1386. Tình anh như nước dâng cao
 1387. Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
 1388. Tóc đến lưng vừa chừng em bối
 1389. Tôi rằng Lâm Tri chút ngãi đèo bòng
 1390. Tôi xa anh một ngày không ốm cũng đau
 1391. Trách ai ăn giấy bỏ bìa
 1392. Trách chàng chẳng dám trách ai
 1393. Trách trời sao vội mưa giông
 1394. Trải chiếu ra chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
 1395. Trăm năm tạc đá bia vàng
 1396. Trăm năm ước bạn chung tình
 1397. Trăm nguồn đổ xuống một khe
 1398. Trăng lên đỉnh núi trăng tà
 1399. Trăng lên khỏi núi trăng sáng
 1400. Trăng lên khỏi núi trăng tròn
 1401. Trăng rằm đã tỏ lại tròn
 1402. Trăng trên trời có khi tròn khi méo
 1403. Trăng tròn chỉ có đêm rằm
 1404. Trầu em têm tối hôm qua
 1405. Trầu này trầu quế, trầu hồi
 1406. Trên có trăng, dưới có nước, anh giao ước một lời
 1407. Trên rừng có cây bông kiểng
 1408. Trên sơn dưới thuỷ, anh thấy em con cá lý ngư
 1409. Trên trời có đám mây xanh (I)
 1410. Trên trời có đám mây xanh (II)
  2
 1411. Trên trời có sao tua rua
 1412. Trông anh như bấc trông dầu
 1413. Trông anh như cá trông sao
 1414. Trông anh như thể nghìn vàng
 1415. Trông em đã mấy thu tròn
 1416. Trông mây thấy cặp rồng xanh
 1417. Trời mưa gió rét kìn kìn
 1418. Trời mưa lác đác ruộng dâu
 1419. Trời sinh con mắt là gương
 1420. Trời xanh dưới nước cũng xanh
 1421. Trời xanh đất đỏ mây vàng
 1422. Trúc xinh trúc mọc bờ ao
 1423. Tuy rằng anh ở nhà anh
  2
 1424. Từ khi gặp mặt giữa đàng
 1425. Từ ngày chưa bén duyên chàng
 1426. Từ ngày gặp gỡ giữa đường
 1427. Từ ngày ta phải lòng mình
 1428. Từ ngày thiếp bén duyên chàng
 1429. Tưởng rằng cây cả bóng cao
  2
 1430. Tương tư chẳng ốm cũng sầu
 1431. Ước ao ăn ở một nhà
 1432. Ước gì anh hoá ra hoa
  2
 1433. Ước gì cho bắc hợp đông
 1434. Ước gì sông rộng một gang
  2
 1435. Vào rừng chẳng biết lối ra (II)
  2
 1436. Vào vườn trảy quả cau non
 1437. Vên vên cứng, dành dành cũng cứng
 1438. Vì mây cho núi lên trời
  3
 1439. Vì tình anh phải đi đêm
  2
 1440. Viết thư sang hỏi thăm chàng
 1441. Võng này đan sợi đay già
  2
 1442. Xa xôi chi nữa mà lầm
 1443. Xấu tre uốn chẳng nên cần
 1444. Xin đừng thấy quế phụ hương
  2
 1445. Xưa rày biệt tích âm hao
 1446. Yên Thái có giếng trong xanh
  2
 1447. Yêu ai thì nói quá ưa
 1448. Yêu em anh cũng muốn vô
  2
 1449. Yêu nhau chưa ráo mồ hôi
 1450. Yêu nhau cởi áo cho nhau
 1451. Yêu nhau đi nhớ về thương
 1452. Yêu nhau gánh gạch về đây
 1453. Yêu nhau không lấy được nhau
  2
 1454. Yêu nhau mấy núi cũng leo
 1455. Yêu nhau nên phải ra đi
 1456. Yêu nhau quá đỗi nên mê
 1457. Yêu nhau tâm trí hao mòn
 1458. Yêu nhau thì ném bã trầu
 1459. Yêu nhau thời ném miếng trầu
 1460. Yêu nhau vạn sự chẳng nề
 1461. Yêu nhau xa mấy cũng gần
 1462. Yêu nhau xé lụa may quần
 1463. Yêu nhau xin quyết một lòng