Đi qua nghiêng nón cúi lưng,
Anh không chào, em không hỏi, vì chưng đông người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001