Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 08:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2019 00:53

Trông anh như thể nghìn vàng,
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ,
Em như rau má lờ mờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi,
Em xin vượt bể qua trời theo anh.


Khảo dị:
Trông anh như thể nghìn vàng,
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ,
Em như rau má mọc bờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi,
Em xin vượt bể qua vời theo anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009