Đất Lưu Dương anh về tang chú
Mối tình chung lăn lộn lao đao
Dặn Kiều, dù sóng gió ba đào
Cũng giữ lời thề non hẹn biển, chớ lúc nào lãng quên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001