Con cá bống cát, nằm trên bãi cát,
Con chim chài đậu chiếc thuyền chài.
Anh với em nỏ thành gia thất vì ai?
Xưa kia trúc đà làm bạn với mai một cành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]