Con cá bống cát, nằm trên bãi cát,
Con chim chài đậu chiếc thuyền chài.
Anh với em nỏ thành gia thất vì ai?
Xưa kia trúc đà làm bạn với mai một cành.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004