Xưa rày biệt tích âm hao
Hỏi cá chẳng thấy, tin sao vắng trùng
Xốn xang dạ ngọc bâng khuâng
Ngày thì sầu não, đêm rưng luỵ tràn
Nhân nay lặn lội băng ngàn
Muốn đi lãnh Bắc, lại sang non Tần
Than rằng, ngọc hỡi tình nhân
Tôi đi tìm bạn, bạn vàng ở đâu?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004