RSS (viết tắt của Really Simple Syndication) là một chuẩn giúp bạn có thể cập nhật thông tin từ các trang web một cách đơn giản. Thi Viện cho phép xuất RSS theo những mục được liệt kê ở dưới đây theo chuẩn RSS 2.0.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về RSS, bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Dưới đây là một số mục thông dụng mà bạn có thể yêu cầu Thi Viện xuất RSS: