Trải qua thời gian dài hoạt động từ 6/2004, tôn chỉ của Thi Viện là sưu tầm và lưu trữ các bài thơ không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các nước. Nhờ sự đóng góp to lớn của các thành viên từ khắp nơi trên thế giới, cùng với hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ, hiện nay đây là thư viện thơ đầy đủ nhất, và là một địa chỉ tin cậy cho tất cả mọi người yêu thơ với hàng vạn độc giả mỗi ngày.

Mặc dù các nội dung trên Thi Viện đều đã được phân loại và sắp xếp tổ chức một cách hệ thống, nhưng do có khối lượng quá đồ sộ, nên việc làm quen với những độc giả mới là không dễ. Vì vậy, trang chỉ mục này được lập ra để giúp bạn đọc có thể nhanh chóng tiếp cận với những nội dung mình quan tâm và nắm được cách thức hoạt động của Thi Viện.

Thơ hiện đại, thơ nước ngoài

Cổ thi

Chuyên mục theo chủ đề

Tham gia và đóng góp

Các trang tìm kiếm