Xếp theo:

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

A nương bi khấp kỳ 1

25.00
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 3821 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 11:34

A nương bi khấp kỳ 2

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 2417 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 11:37

A nương bi khấp kỳ 3

25.00
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc
1 trả lời, 2145 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/07/2014 12:44

Ám hương

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
2 trả lời, 7305 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/11/2007 20:23

Áo rách (Đoản mã)

33.00
Việt Nam » Cận đại » Tản Đà » Khối tình con I (1916) » III - Từ khúc
0 trả lời, 3335 lượt xem, 1 người thích
Do karizebato gửi ngày 18/10/2009 04:53

Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hồ Huệ Trai
1 trả lời, 618 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/04/2020 15:44

Bài ca thi của hai tiên nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên Thai về trần

15.00
Việt Nam » Cận đại » Tản Đà » Khối tình con II (1918) » IV - Từ
0 trả lời, 2430 lượt xem, 0 người thích
Do karizebato gửi ngày 12/11/2009 20:19

Bát thanh Cam Châu

11.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Liễu Vĩnh
1 trả lời, 3081 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2008 11:28

Bát thanh Cam Châu

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
2 trả lời, 2526 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 13:57

Trang trong tổng số 100 trang (995 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: