Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Nợ tang bồng (Nguyễn Công Trứ)

Vũ trụ giai ngô phận sự,
Chẳng công danh chi đứng giữa trần hoàn?
Chí tang bồng hẹn với giang san,
Đường trung hiếu, chữ “quân thân” là gánh vác.
Thi rằng:
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Nợ sách đèn đem nghiên bút giả xong,
Cầu xe ngựalúc đi về mới tỏ.
Duyên ngư thuỷ, hội long vân còn đó,
Miếng đỉnh chung cho biết mùi đời.
Nhắn trăng nhủ gió đưa người,
Bẻ ngành đan quế cho rồi liền tay.
Trần ai ai có kém ai!


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962

 

Thơ thành viên mới: Thơ hoang (Kim Sơn)

Tình anh luôn hoang dại
Thơ anh ngựa không cương
Cố ngoảnh mặt quay lại
Chân đã bước đi rồi

Nàng thơ sao yểu mệnh
Đã chết đêm không sao
Anh một mình lê xác
Đến viếng em một lần

Này nàng thơ của anh
Em hãy nằm yên giác
Cỏ xanh nay mấy độ
Phủ về chốn xanh xao

Xin em hãy yên nghỉ
Anh cất bước lang thang
Cố ngoảnh mặt quay lại
Chân đã bước đi rồi

Tình anh luôn hoang dại
Bước chân mãi lang thang
Những vần thơ không buộc
Theo gió chẳng quay về!

Trích diễm

Đôi ta như lửa mới nhen,

Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.

–– Đôi ta như lửa mới nhen (Khuyết danh Việt Nam)

Thông tin chung

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn