Thông báo, tin tức mới nhất

 • Hiển thị thơ dịch trong các mục tác giả (09/09/2018 14:14)

  Các dịch giả là những người đã góp nhiều công sức không nhỏ trong việc mang nền thơ ca các nước trên thế giới tới các độc giả Việt Nam, và ngược lại, và Thi Viện luôn tìm cách ghi nhận và giới thiệu điều đó tới các độc giả của mình một cách trân trọng nhất. Từ nay, các bài dịch đã có thể được liệt kê trong các mục tác giả đã được tạo trong Thi Viện trước đây, khi tác giả đó cũng đóng thêm vai trò là các dịch giả cho thơ của các tác giả nước ngoài khác như Xuân Diệu, Tản Đà, Thuỵ Anh,... Điều này cũng mang đến cho các độc giả một phương thức khác để tìm được đến các bài thơ muốn đọc.

  Bên cạnh đó, trong thời gian tới đây, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở mục thông tin cho cả các dịch giả nhưng không có hoặc chưa có thơ sáng tác đăng trên Thi Viện. Vì vậy, chúng tôi mong mỏi kêu gọi những dịch giả đã có hoặc chưa có thơ dịch trên Thi Viện, khi đọc được những lời này, hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin tiểu sử của bản thân để chúng tôi có thể tạo cách trang thông tin cần thiết.
 • Cho phép một bài thơ xuất hiện trong nhiều nhóm (24/08/2018 11:32)

  Một thay đổi quan trọng là Thi Viện đã cho phép một bài thơ có thể được thêm vào nhiều nhóm khác nhau của cùng một tác giả, giúp việc theo dõi các tập thơ được thuận tiện hơn. Trước đây, khi gặp những tuyển tập có những bài thơ trùng lặp, thì các bài thơ đó chỉ được thêm vào một nhóm duy nhất. Sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát và biên tập lại những tập thơ có bài trùng.
 • Thi Viện chuyển sang sử dụng HTTPS (25/07/2018 10:37)

 • Tin buồn (21/07/2018 09:57)

 • Thêm chức năng hiển thị các bài thơ chữ Hán dưới dạng xen kẽ phần chữ Hán, phiên âm và dịch nghĩa (19/04/2018 10:56)

Thơ mới: Quy khứ lai từ (Đào Tiềm)

歸去來辭

歸去來兮,田園將蕪,胡不歸!
既自以心為形役,奚惆悵而獨悲?
悟已往之不諫,知來者可追。
實迷途其未遠,覺今是而昨非。
舟遙遙以輕颺,風飄飄而吹衣。
問征夫以前路,恨晨光之熹微。

乃瞻衡宇,載欣載奔。
僮僕歡迎,稚子候門。
三徑就荒,松菊猶存。
攜幼入室,有酒盈樽。
引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。
倚南窗以寄傲,審容膝之易安。
園日涉以成趣,門雖設而常關。
策扶老以流憩,時矯首而遊觀。
雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。
景翳翳以將入,撫孤松而盤桓。

歸去來兮,請息交以絕遊。
世與我而相違,復駕言兮焉求?
悅親戚之情話,樂琴書以消憂。
農人告余以春及,將有事於西疇。
或命巾車,或棹孤舟。
既窈窕以尋壑,亦崎嶇而經丘。
木欣欣以向榮,泉涓涓而始流。
羨萬物之得時,感吾生之行休。

已矣乎!
寓形宇內復幾時,曷不委心任去留?
胡為遑遑,欲何之?
富貴非吾願,帝鄉不可期。
懷良辰以孤往,或植杖而耘耔。
登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩。
聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑!

 

Quy khứ lai từ

Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy!
Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù trướng nhi độc bi?
Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả khả truy.
Thực mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi.
Chu dao dao dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu nhi xuy y.
Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hy vi.

Nãi chiêm hành vũ, tái hân tái bôn.
Đồng bộc hoan nghinh, trĩ tử hậu môn.
Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn.
Huề ấu nhập thất, hữu tửu doanh tôn.
Dẫn hồ trường dĩ tự chước, miện đình kha dĩ di nhan.
Ỷ nam song dĩ ký ngạo, thẩm dung tất chi dị an.
Viên nhật thiệp dĩ thành thú, môn tuy thiết nhi thường quan.
Sách phù lão dĩ lưu khế, thời kiểu thủ nhi du quan.
Vân vô tâm dĩ xuất tụ, điểu quyện phi nhi tri hoàn.
Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn.

Quy khứ lai hề, thỉnh tức giao dĩ tuyệt du.
Thế dữ ngã nhi tương vi, phục giá ngôn hề yên cầu?
Duyệt thân thích chi tình thoại, lạc cầm thư dĩ tiêu ưu.
Nông nhân cáo dư dĩ xuân cập, tương hữu sự ư tây trù.
Hoặc mệnh cân xa, hoặc trạo cô chu.
Ký yểu điệu dĩ tầm hác, diệc khi khu nhi kinh khâu.
Mộc hân hân dĩ hướng vinh, tuyền quyên quyên nhi thuỷ lưu.
Tiện vạn vật chi đắc thời, cảm ngô sinh chi hành hưu.

Dĩ hĩ hồ!
Ngụ hình vũ nội phục kỷ thời, hạt bất uỷ tâm nhiệm khứ lưu?
Hồ vi hoàng hoàng, dục hà chi?
Phú quý phi ngô nguyện, đế hương bất khả kỳ.
Hoài lương thần dĩ cô vãng, hoặc thực trượng nhi vân tỷ.
Đăng đông cao dĩ thư khiếu, lâm thanh lưu nhi phú thi.
Liêu thừa hoá dĩ quy tận, lạc phù thiên mệnh phục hề nghi?

 

Bài văn về việc trở về (Người dịch: Trần Trọng San)

Về đi thôi hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về?
Đã tự đem lòng cho hình sai khiến, sao còn một mình buồn bã, đau thương?
Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo.
Chưa thực đi xa trên đường mê, thấy hôm nay phải còn hôm qua trái.

Thuyền phơi phới nhẹ đưa, gió hiu hiu thổi áo.
Hỏi khách chinh phu về con đường phía trước, giận ánh sáng ban mai còn mờ nhạt.
Rồi trông thấy nhà, vui tươi rong ruổi.
Tiểu đồng ra chào mừng, trẻ nhỏ đợi ngoài cổng.
Ra lối nhỏ đến vườn hoang, tùng cúc vẫn còn đây.
Dắt con vào nhà, có rượu đầy ly.
Cầm nậm bối tự chuốc, ngắm cây sân, mặt vui.
Dựa cửa sổ nam, lòng phóng khoáng, thấy nơi chật hẹp dễ an nhàn.
Ngày ngày dạo qua vườn rồi thành thú, cửa tuy có đặt nhưng thường đóng.
Chống cây gậy thơ thẩn nghỉ ngơi, thường ngẩng đầu trông ra phía xa.
Mây vô tâm bay ra hang núi, chim bay mỏi biết quay trở về.
Cảnh mờ mờ sắp vào trong bóng đêm, vỗ cây tùng lẻ loi lòng bồi hồi.

Về đi thôi hề, hãy đoạn tuyệt giao du.
Đời đã cùng ta lìa bỏ nhau, còn dùng lời suông hề cầu chi nữa?
Ưa lời nói chứa chan tình cảm của người thân thích, vui với cây đàn, cuốn sách để khuây lo.
Nhà nông bảo ta mùa xuân đến, sắp có việc làm tại cánh đồng tây.
Hoặc đi chiếc xe giăng màn, hoặc chèo con thuyền lẻ loi.
Đã len lỏi tìm khe suối, lại gập ghềnh đi qua gò.
Cây hớn hở hướng đến màu tươi, suối êm đềm bắt đầu trôi chảy.
Ngợi khen cho muôn vật đặc thời, cảm khái đời ta xưa làm nay nghỉ.

Thôi hết rồi!
Gửi hình trong vũ trụ được bao lâu, sao không thả lòng mặc ý ở đi?
Tại sao còn thắc mắc, muốn đi đâu?
Giàu sang chẳng phải điều ta nguyện, chốn đế hương không thể ước ao.
Nghĩ buổi sáng đẹp trời một mình dạo chơi, hay dùng gậy làm cỏ vun mạ.
Lên bãi đông, ngâm nga thư sướng, đến dòng suối trong làm bài thơ.
Hãy thuận theo sự biến hoá của âm dương mà về chốn tận cùng, vui mệnh trời, còn nghi ngờ chi?

 

Thơ thành viên mới: Trả nàng (Đinh Quốc Huy)

Hỏi nhân gian tình ái nặng mấy vàng?
Mà thấy đời, nàng bỗng vội sang ngang
Trách chi tôi nửa hồn yêu vội vàng
Để linh hồn thiếu mất một chốn vang

Kể chi ra cho đời thêm đau khổ
Một bóng hình đã khắc tận tâm can
Tiếng cười xưa mà nàng từng buông bỏ
Viết thành sao? Ngày tháng không có nàng.

Hỏi nhân gian tình ấy nặng mấy vàng?
Mà thu qua đông đến cũng chẳng tan
Hỏi nhân gian tình ấy nặng mấy vàng?
Xuân hạ đi, chỉ thấy tôi điêu tàn.

Hỏi nhân gian tình ấy nặng mấy vàng?
Để tôi vay, tôi trả lại cho nàng!

Tháng ngày như vậy!

Trích diễm

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian!

–– Vội vàng (Xuân Diệu)

Thông tin chung

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn