Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Tỉnh giấc (Hàn Quốc Vũ)

Rực đỏ trần gian với tội tình
Nắng vàng chiếu nhẹ phía bình minh
Người mong tỉnh giấc, đen ngả nó
Kẻ nhớ say mê, tím lối mình
Đáp xuống, bay lên, đời trắng bạch
Ngã ngang, xóc tới, số hồng trinh
Là khi bỏ nụ xanh gian lận
Sắc tía yêu kiều toả bóng xinh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

Thơ thành viên mới: Nón mê của mẹ (Mai Văn Thủy)

Mẹ nghiêng nón lá con ngồi
Tóc xanh mẹ đội cả trời gió sương
Thân tằm rút cạn tơ vương
Mái tranh dột nóc nửa giường lăn con.

Mẹ ơi nón mẹ hao mòn
Xé che đỉa cắn héo hon mấy mùa
Thân cò bắt tép mò cua
Cho con côi những sớm trưa ngọt lành.

Không quai đời mẹ chòng chành
Bão giông vùi dập tan tành nón mê
Gánh hàng thất thểu bờ đê
Tiếng rao văng vẳng xóm quê nhục nhằn.

Dắt con dồn dập bước chân
Nón buồn che mặt tủi thân miệng đời
Qua làng bóng mẹ chơi vơi
Che con đi khuất những lời thế gian.

Hà Đông, 09/04/2019

Trích diễm

Ai làm cho cải tôi ngồng,

Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?

Chồng chê thì mặc chồng chê,

Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.

–– Ai làm cho cải tôi ngồng (Khuyết danh Việt Nam)

Thông tin chung

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn