Tèo sli phác mừa Khánh Sơn

Chài chứ mại tó wằn này bươn cón
Hây xướng wạ căn xảng coong vầy rủng vập vồng
Tó nả chài, noọng nhỏn nhẻn mủng lồng
T’ọ vầy thư slăm chài mại nỏ

Gẳm nẩy nhằng d’ú gằn, p’jủc chài oóc pế
T’jẻo quảng liu khjêu bích slắc đeo
Quá t’ầư nỏ t’àng pja thu, chuồn, chích
D’ú nưa đông noọng chắc bâu nò?

Kỷ lai tjểng voòng gừn này chài t’ỉnh thuổn
T’ồng gạ nhìn hăn noọng xướng hênh sli
Coỏng mà tẳm đông na quây lẩc
Sloong t’ỷ phuông khau – pế moòng wan

Rôi chứ lai nò bại p’ài gằn khuổi
Sloong gần hây chjếu ngàu nặm rủng roàng
Mủi tôi hạp chang đông hom phứt
Hai nhúm khua, đỏ nưa pá thông khjêu

Hai gẳm này t’ày rủng t’ày p’jòi
Chài t’jẻo xướng tèo sli noọng xướng
T’ồng gạ hăn bjoóc đông hom phứt
Cử bân mà bưởng pế khjêu xinh

Noọng ơi chắc pjoót slăm chài bâu
Pây nưa pế, t’ọ chứ đông nắt níu
Chang bấu chắc kỷ lai mòn viểc
P’ài dại mươi, slim phác bưởng tha wằn

Hây mì căn t’ọ dằng d’ản slắc gằm
Chài tẩư pế, noọng nưa đông quây lít
Hây vận xẩư căn chang tjểng xướng
Wạ coong vầy rường vửc gừn hâư

Rôi gẳm này voòng pế rì roà
Chủn nưa đông phò phjè bâư pá
Gừn khoay nẩư t’ọ phông đát quả
Noọng t’ỉnh hăn bâư phuối lăng bâu?

T’ày lẩc gừn hai t’ày rủng lai them
Slăm moóc meéc, hất rừ nòn đảy chẳng
Chủn noọng ngoòng bại gằm d’ản slắng
T’ồng slim chài cứ nẩy dử bấu nò?

Bưởng pế quây phúng phíng t’ẻn gừn
Noọng nưa phja mủng mà hăn nỏ
Chài xường xì tức pja gừn noỏc pế
Chăn táng lẻ mjều ún phông mà

Ljẹo mảu tức pja này, chài t’jẻo d’ương khau phja
D’ương t’jẻo đông thông hây pặt chay rảo cón
D’ương t’jẻo p’àn phong lan khoay nắt
Chài xo chjềng noọng slao bjoóc chăn mảc hom wan.

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)