15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2017 22:12

Đêm buông em mới toả hương
Âm thầm phảng phất khiêm nhường góc sân
Tâm linh vạn vật đang cần
Vịn mùi hoa tới trong ngần ban mai


10 – 4 – 1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]