Thảo luận chung

Ý kiến xây dựng, yêu cầu

Ý kiến xây dựng Thi Viện, yêu cầu của bạn với ban điều hành
51 chủ đề
Bài mới nhất: Lỗi web (Lão Thuận gửi Hôm nay 08:55)

Thảo luận chung

56 chủ đề
Bài mới nhất: Bình thơ – Hansy – Tập 2 (Poet Hansy gửi Hôm qua 19:25)

Lưu trữ những bài thơ đã xoá

Những bài thơ bị xoá sẽ được tự động gửi vào đây!
277 chủ đề
Bài mới nhất: Đừng ra đi với những người anh yêu (Khuyết danh Nga - Nga) (tôn tiền tử gửi 02/07/2023 09:28)

Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1314 chủ đề
Bài mới nhất: Tranh thơ - Hansy - Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm nay 12:56)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

314 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 20 (Poet Hansy gửi Hôm nay 12:57)

Dịch thơ

185 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ nhờ dịch (Mon Chaton gửi Hôm kia 20:09)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rasul Gamzatov (Vô Danh gửi 09/09/2023 01:13)

Thơ Việt Nam

Cổ thi Việt Nam

43 chủ đề
Bài mới nhất: Dùng thanh vào thơ tnbc Đường luật biến thể (Thơ Đăng Lộc gửi 28/09/2021 05:54)

Thơ Việt Nam hiện đại

130 chủ đề
Bài mới nhất: Lừa Thiên thi tập (Bùi Xuân Mậu gửi 04/11/2023 09:41)

Thơ nước ngoài

Thơ Trung Quốc

50 chủ đề
Bài mới nhất: 10 bài thơ Đường hay về tình yêu đôi lứa (tieuhoky gửi 14/04/2023 00:22)

Thơ Nga

15 chủ đề
Bài mới nhất: thơ Nga (bangbh gửi 26/02/2013 21:20)

Thơ các nước khác

24 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Haiku (Tú_Yên) (Tú_Yên gửi 01/09/2023 12:45)

Các nội dung khác

Văn học, ngôn ngữ

185 chủ đề
Bài mới nhất: Lời muốn nói (Tú_Yên gửi 21/10/2023 14:19)

Lịch sử, văn hoá

79 chủ đề
Bài mới nhất: Quốc bảo chân kinh: Long hoa mật tạng (Bùi Xuân Mậu gửi 10/09/2023 22:41)

Tin học

19 chủ đề
Bài mới nhất: Phần mềm hữu ích (quangti90 gửi 22/06/2018 15:37)

Cùng nhau vui cười

79 chủ đề
Bài mới nhất: Giảm Stress bằng thơ (Tú_Yên gửi 12/08/2023 12:21)

Tình yêu và cuộc sống

217 chủ đề
Bài mới nhất: Vạt nắng (sao_bang205 gửi 30/10/2023 16:29)

Âm nhạc

87 chủ đề
Bài mới nhất: English Love Songs (Minh Sơn Lê gửi 19/02/2022 19:36)

Góc dành cho chị em

32 chủ đề
Bài mới nhất: Chia sẻ kinh nghiệm học ngôn ngữ mới (Decembrina Nguyễn gửi 25/09/2023 10:50)

Điện ảnh, nhiếp ảnh, hội hoạ

50 chủ đề
Bài mới nhất: Hoa nhà Tôi (Tú_Yên gửi 12/08/2023 12:01)

29 diễn đàn, 3548 chủ đề, 394411 bài viết