Thảo luận chung

Thông báo chung

7 chủ đề
Bài mới nhất: Kính gửi Ban biên tập Thi Viện! (Vanachi gửi 11/10/2020 22:06)

Ý kiến xây dựng, yêu cầu

Ý kiến xây dựng Thi Viện, yêu cầu của bạn với ban điều hành
46 chủ đề
Bài mới nhất: Bổ sung thông tin về các tác giả hiện có (Admin gửi 08/07/2022 12:58)

Thảo luận chung

54 chủ đề
Bài mới nhất: Hansy bình thơ (Poet Hansy gửi Hôm qua 12:18)

Giới thiệu, làm quen, giao lưu

120 chủ đề
Bài mới nhất: Lời khuyên tặng bạn (Phạm Bá Chiểu gửi Hôm qua 05:42)

Lưu trữ những bài thơ đã xoá

Những bài thơ bị xoá sẽ được tự động gửi vào đây!
312 chủ đề
Bài mới nhất: Trái tim yêu (Thanh Trắc Nguyễn Văn - Việt Nam) (Vanachi gửi 18/09/2022 09:51)

Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1299 chủ đề
Bài mới nhất: Tranh thơ - Hansy - Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm nay 10:03)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

313 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 18 (Poet Hansy gửi Hôm qua 11:47)

Dịch thơ

179 chủ đề
Bài mới nhất: Sue - Forevermore (trích) (An Tư gửi 25/08/2022 10:37)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ dịch (Minh Sơn Lê gửi 07/06/2021 18:52)

Thơ Việt Nam

Cổ thi Việt Nam

43 chủ đề
Bài mới nhất: Dùng thanh vào thơ tnbc Đường luật biến thể (Thơ Đăng Lộc gửi 28/09/2021 05:54)

Thơ Việt Nam hiện đại

128 chủ đề
Bài mới nhất: Không bao giờ là cuối - Xuân Quỳnh (Lệ Chiêu gửi 27/09/2021 10:57)

Thơ nước ngoài

Thơ Nga

15 chủ đề
Bài mới nhất: thơ Nga (bangbh gửi 26/02/2013 21:20)

Thơ các nước khác

24 chủ đề
Bài mới nhất: Những bài thơ tình bất hủ... (Minh Sơn Lê gửi 14/02/2022 20:37)

Các nội dung khác

Văn học, ngôn ngữ

184 chủ đề
Bài mới nhất: Lời muốn nói (Tú_Yên gửi 03/01/2022 14:27)

Lịch sử, văn hoá

76 chủ đề
Bài mới nhất: Hào hùng sử Việt (Poet Hansy gửi Hôm nay 10:01)

Tin học

20 chủ đề
Bài mới nhất: Hỏi đáp về: Máy ảnh, Video, Photoshop. (Đỗ Thị Hằng gửi Hôm nay 20:46)

Cùng nhau vui cười

79 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ vui, thơ bựa, thơ 18+ (Đan Linh gửi 04/11/2021 22:45)

Tình yêu và cuộc sống

217 chủ đề
Bài mới nhất: Vạt Nắng (Thi Vũ gửi 21/04/2022 16:32)

Âm nhạc

87 chủ đề
Bài mới nhất: English Love Songs (Minh Sơn Lê gửi 19/02/2022 19:36)

Góc dành cho chị em

35 chủ đề
Bài mới nhất: Phụ kiện xinh xẻo hot trend dành cho Genz (Đỗ Thị Hằng gửi Hôm nay 20:54)

Điện ảnh, nhiếp ảnh, hội hoạ

50 chủ đề
Bài mới nhất: hongvan28: Tôi vẫn thích chụp ảnh (hongvan28 gửi 29/09/2019 20:22)

30 diễn đàn, 3548 chủ đề, 392002 bài viết