Xin chào mọi người, mình là thành viên mới. Mình đang cần viết một bài luận có liên quan đến bài thơ "Tống chúc tú tài quy Cù Châu" của Chu Khánh Dư, từ Tuyển tập thơ Đường: Quyển 515-18. Mình không rành tiếng Hán lắm, dù đã tra từ điển vẫn không rõ ý thơ. Có bạn nào có thể diễn dịch nghĩa bài thơ, mình rất cảm ơn!

送祝秀才归衢州
旧隐縠溪上,忆归年已深。
学徒花下别,乡路雪边寻。
骑吏陪春赏,江僧伴晚吟。
高科如在意,当自惜光阴。

Dịch Hán Việt

Tống chúc tú tài quy Cù Châu
Cựu ẩn hộc khê thượng, ức quy niên dĩ thâm.
Học đồ hoa hạ biệt, hương lộ tuyết biên tầm.
Kỵ lại bồi xuân thưởng, giang tăng bạn vãn ngâm.
Cao khoa như tại ý, đương tự tích quang âm.

Mình hiểu bài này đại ý là nuối tiếc về thời gian đã qua nhưng không nắm rõ ý từng câu.