Nếu bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây, hãy ấn nút Đồng ý. Nếu không, hãy ấn nút Không đồng ý.

Để tham gia, bạn cần phải đăng ký một tài khoản và mật khẩu. Không người quản trị viên nào tham gia, hoặc có trách nhiệm về các hoạt động riêng tư của bất cứ thành viên nào. Tất cả các thông tin được đăng tải trên trang này là công khai và bạn nên thận trọng khi quyết định chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Bất cứ thành viên nào thấy bài viết của thành viên khác đáng lên án thì nên thông báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ được bạn uỷ quyền cho bạn xoá hoặc sửa bất cứ dữ liệu nào do bạn gửi lên vì bất cứ lý do gì chúng tôi cảm thấy cấu thành hành động xâm phạm các điều khoản, đã nêu, được ám chỉ, hoặc chưa nêu rõ.

Trên trang này có thể có một số liên kết tới một số trang khác. Chúng tôi không có trách nhiệm về nội dung của các thành viên gửi lên, và không thể đảm bảo chúng không làm phiền hoặc gây cản trở đến các thành viên khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xoá các liên kết chúng tôi cảm thấy không thích hợp khi nhận ra điều đó.

Trang này cho phép thành viên hai cách sửa đổi thông tin trong hồ sơ cá nhân:

  • Bạn có thể đăng nhập với tài khoản và mật khẩu rồi thay đổi thông tin cá nhân trong Trang cá nhân.
  • Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn có thể yêu cầu sinh tự động một mật khẩu tạm thời tại đây.

Cookie cần được bật trong trình duyệt của bạn để trang web hoạt động tốt.

Trước khi ấn Đồng ý, bạn cam kết rằng, bạn đã ít nhất 13 tuổi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp trong hồ sơ cá nhân này. Bạn cũng phải đồng ý rằng bạn không gửi các tài liệu có bản quyền không sở hữu bởi bạn hay người chịu trách nhiệm lên đây. Khi tham gia, bạn cam kết không gửi bất cứ thông tin nào thô tục, gây phiền phức, xâm phạm hay đe doạ đến tính riêng tư của các thành viên khác; không đăng tải các thông tin trái pháp luật và các quy định của Nhà nước.

Đây là một trang phi chính trị. Mọi thảo luận liên quan đến chính trị, các chính sách của Đảng và Nhà nước đều sẽ bị xoá.

 

 

 

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về các khoản mục hoặc cách sử dụng, bạn có thể liên lạc với người quản trị qua email: thivien.contact@gmail.com