Chức năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook đã hoạt động trên Thi Viện từ năm 2014. Tuy nhiên, Facebook thường xuyên cập nhật các điều khoản sử dụng liên quan tới các API được dùng trong việc đăng nhập này. Mỗi lần có thay đổi về điều khoản sử dụng, phía Thi Viện đều phải điều chỉnh lại code hoặc cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu để tiếp tục duy trì tính năng đó. Đây là một điều gây khá nhiều rắc rối vì Thi Viện không có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ trong việc lập trình cũng như thường xuyên theo dõi và tìm hiểu các điều khoản để trả lời các yêu cầu của Facebook.
Vì vậy, Thi Viện rất tiếc phải quyết định không tiếp tục duy trì tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook nữa, mặc dù chúng tôi hiểu điều này sẽ có thể gây phiền toái nhất định với một số thành viên. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các bạn để chuyển sang đăng nhập bằng tài khoản của Thi Viện ở dưới đây.

Với những người dùng đã từng sử dụng tính năng này, chúng tôi tạm chia thành hai loại như sau:

1. Những tài khoản chỉ đăng nhập bằng tài khoản Facebook: Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo các bước dưới đây:
- Đăng nhập vào tài khoản email mà bạn đã từng sử dụng để đăng ký Facebook trước đây.
- Gửi email tới BQT tại địa chỉ thivien.contact@gmail.com với nội dung yêu cầu chuyển thành tài khoản thành tài khoản của Thi Viện, và cung cấp tên tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
- Chờ BQT xử lý và thông báo kết quả.

Trong trường hợp tên tài khoản bạn muốn sử dụng đã có người khác đăng ký từ trước, BQT sẽ thông báo bạn chọn một tên tài khoản khác. Bạn cũng có thể dùng chức năng Kiểm tra ở trang Đăng ký tài khoản để biết tên đăng nhập đã được sử dụng hay chưa: https://www.thivien.net/register.php

Vì lý do bảo mật, BQT sẽ không xử lý những yêu cầu được gửi từ tài khoản Facebook hoặc địa chỉ email không khớp với thông tin đăng ký trên Thi Viện.

2. Những tài khoản “kép” đã liên kết tài khoản của Thi Viện với tài khoản Facebook từ trước: Trường hợp này bạn không cần làm gì và tiếp tục sử dụng cách đăng nhập bằng tài khoản của Thi Viện như cũ.