A-rập

1 tác giả, 6 bài thơ

Ai Cập

2 tác giả, 5 bài thơ

Albania

2 tác giả, 3 bài thơ

Algeria

6 tác giả, 12 bài thơ

Angola

3 tác giả, 43 bài thơ

Anh

84 tác giả, 805 bài thơ

Áo

15 tác giả, 139 bài thơ

Argentina

9 tác giả, 17 bài thơ

Armenia

6 tác giả, 44 bài thơ

Australia

12 tác giả, 23 bài thơ

Ấn Độ

12 tác giả, 502 bài thơ

Ba Lan

25 tác giả, 450 bài thơ

Ba Tư

10 tác giả, 119 bài thơ

Bangladesh

1 tác giả, 4 bài thơ

Belarus

4 tác giả, 4 bài thơ

Bénin

1 tác giả, 11 bài thơ

Bỉ

12 tác giả, 35 bài thơ

Bồ Đào Nha

3 tác giả, 17 bài thơ

Braxin

7 tác giả, 18 bài thơ

Bungary

22 tác giả, 143 bài thơ

Cameroon

2 tác giả, 2 bài thơ

Campuchia

2 tác giả, 4 bài thơ

Canada

10 tác giả, 70 bài thơ

Cap-Vert

1 tác giả, 1 bài thơ

Chilê

6 tác giả, 112 bài thơ

Congo

3 tác giả, 5 bài thơ

Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

2 tác giả, 4 bài thơ

Croatia

0 tác giả, 0 bài thơ

Cu Ba

6 tác giả, 55 bài thơ

Djibouti

1 tác giả, 2 bài thơ

Đan Mạch

10 tác giả, 24 bài thơ

Đảo Cook

1 tác giả, 1 bài thơ

Đức

53 tác giả, 588 bài thơ

El Salvador

2 tác giả, 2 bài thơ

Gruzia

4 tác giả, 6 bài thơ

Guinea

1 tác giả, 1 bài thơ

Guinea-Bissau

1 tác giả, 1 bài thơ

Guyana

1 tác giả, 1 bài thơ

Hà Lan

4 tác giả, 6 bài thơ

Haiti

1 tác giả, 3 bài thơ

Hàn Quốc

87 tác giả, 858 bài thơ

Hungary

30 tác giả, 383 bài thơ

Hy Lạp

12 tác giả, 35 bài thơ

Iceland

1 tác giả, 1 bài thơ

Inđônêxia

9 tác giả, 17 bài thơ

Iran

2 tác giả, 3 bài thơ

Irắc

1 tác giả, 1 bài thơ

Ireland

1 tác giả, 9 bài thơ

Israel

6 tác giả, 24 bài thơ

Italia

18 tác giả, 161 bài thơ

Kazakhstan

1 tác giả, 1 bài thơ

Kenya

2 tác giả, 2 bài thơ

Lào

1 tác giả, 1 bài thơ

Latvia

1 tác giả, 3 bài thơ

Li Băng

1 tác giả, 25 bài thơ

Liberia

1 tác giả, 1 bài thơ

Litva

3 tác giả, 31 bài thơ

Luxembourg

1 tác giả, 2 bài thơ

Ma-rốc

2 tác giả, 6 bài thơ

Máctinic

2 tác giả, 2 bài thơ

Madagascar

2 tác giả, 2 bài thơ

Malaysia

1 tác giả, 1 bài thơ

Mexicô

5 tác giả, 65 bài thơ

Mozambique

1 tác giả, 1 bài thơ

Mông Cổ

1 tác giả, 2 bài thơ

Mỹ

179 tác giả, 1120 bài thơ

Na Uy

5 tác giả, 16 bài thơ

Nam Phi

1 tác giả, 1 bài thơ

Nepal

1 tác giả, 2 bài thơ

New Caledonia

1 tác giả, 3 bài thơ

New Zealand

4 tác giả, 5 bài thơ

Nga

228 tác giả, 4016 bài thơ

Nhật Bản

42 tác giả, 296 bài thơ

Nicaragua

2 tác giả, 2 bài thơ

Nigeria

2 tác giả, 3 bài thơ

Pakistan

1 tác giả, 1 bài thơ

Palestine

2 tác giả, 5 bài thơ

Panama

2 tác giả, 5 bài thơ

Pêru

1 tác giả, 1 bài thơ

Pháp

170 tác giả, 1535 bài thơ

Phần Lan

9 tác giả, 30 bài thơ

Philippin

1 tác giả, 1 bài thơ

Rumani

17 tác giả, 131 bài thơ

Rwanda

1 tác giả, 1 bài thơ

Samoa

1 tác giả, 1 bài thơ

Sát

1 tác giả, 1 bài thơ

Séc

42 tác giả, 204 bài thơ

Sénégal

4 tác giả, 19 bài thơ

Serbia

2 tác giả, 4 bài thơ

Slovakia

1 tác giả, 2 bài thơ

St. Lucia

1 tác giả, 2 bài thơ

Syri

2 tác giả, 14 bài thơ

Tajikistan

2 tác giả, 2 bài thơ

Tây Ban Nha

17 tác giả, 207 bài thơ

Tây Tạng

2 tác giả, 37 bài thơ

Thái Lan

1 tác giả, 3 bài thơ

Thổ Nhĩ Kỳ

5 tác giả, 60 bài thơ

Thuỵ Điển

17 tác giả, 186 bài thơ

Thuỵ Sĩ

4 tác giả, 7 bài thơ

Triều Tiên

4 tác giả, 17 bài thơ

Trung Quốc

1509 tác giả, 11394 bài thơ

Tunisia

2 tác giả, 3 bài thơ

Ucraina

5 tác giả, 44 bài thơ

Uganda

1 tác giả, 1 bài thơ

Uruguay

1 tác giả, 1 bài thơ

Vanuatu

1 tác giả, 2 bài thơ

Venezuela

1 tác giả, 3 bài thơ

Việt Nam

2172 tác giả, 72080 bài thơ