A-rập

1 tác giả, 6 bài thơ

Ai Cập

2 tác giả, 5 bài thơ

Albania

2 tác giả, 3 bài thơ

Algeria

5 tác giả, 9 bài thơ

Angola

3 tác giả, 43 bài thơ

Anh

60 tác giả, 586 bài thơ

Áo

14 tác giả, 131 bài thơ

Argentina

5 tác giả, 13 bài thơ

Armenia

6 tác giả, 19 bài thơ

Australia

9 tác giả, 15 bài thơ

Ấn Độ

11 tác giả, 499 bài thơ

Ba Lan

25 tác giả, 450 bài thơ

Ba Tư

10 tác giả, 118 bài thơ

Bangladesh

1 tác giả, 4 bài thơ

Belarus

3 tác giả, 3 bài thơ

Bénin

1 tác giả, 11 bài thơ

Bỉ

9 tác giả, 20 bài thơ

Bồ Đào Nha

3 tác giả, 17 bài thơ

Braxin

6 tác giả, 16 bài thơ

Bungary

21 tác giả, 137 bài thơ

Cameroon

2 tác giả, 2 bài thơ

Campuchia

2 tác giả, 4 bài thơ

Canada

8 tác giả, 47 bài thơ

Cap-Vert

1 tác giả, 1 bài thơ

Chilê

6 tác giả, 112 bài thơ

Congo

3 tác giả, 5 bài thơ

Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà)

2 tác giả, 4 bài thơ

Cu Ba

5 tác giả, 53 bài thơ

Djibouti

1 tác giả, 2 bài thơ

Đan Mạch

10 tác giả, 24 bài thơ

Đảo Cook

1 tác giả, 1 bài thơ

Đức

44 tác giả, 549 bài thơ

El Salvador

2 tác giả, 2 bài thơ

Gruzia

4 tác giả, 6 bài thơ

Guinea

1 tác giả, 1 bài thơ

Guinea-Bissau

1 tác giả, 1 bài thơ

Guyana

1 tác giả, 1 bài thơ

Hà Lan

2 tác giả, 4 bài thơ

Haiti

1 tác giả, 3 bài thơ

Hàn Quốc

70 tác giả, 758 bài thơ

Hungary

29 tác giả, 350 bài thơ

Hy Lạp

10 tác giả, 33 bài thơ

Inđônêxia

9 tác giả, 17 bài thơ

Iran

2 tác giả, 3 bài thơ

Irắc

1 tác giả, 1 bài thơ

Israel

4 tác giả, 18 bài thơ

Italia

13 tác giả, 134 bài thơ

Kazakhstan

1 tác giả, 1 bài thơ

Kenya

2 tác giả, 2 bài thơ

Lào

1 tác giả, 1 bài thơ

Latvia

1 tác giả, 3 bài thơ

Li Băng

1 tác giả, 24 bài thơ

Liberia

1 tác giả, 1 bài thơ

Litva

3 tác giả, 31 bài thơ

Luxembourg

1 tác giả, 2 bài thơ

Ma-rốc

2 tác giả, 6 bài thơ

Máctinic

2 tác giả, 2 bài thơ

Madagascar

2 tác giả, 2 bài thơ

Malaysia

1 tác giả, 1 bài thơ

Mexicô

4 tác giả, 64 bài thơ

Mông Cổ

1 tác giả, 2 bài thơ

Mỹ

100 tác giả, 725 bài thơ

Na Uy

4 tác giả, 14 bài thơ

Nepal

1 tác giả, 2 bài thơ

New Caledonia

1 tác giả, 3 bài thơ

New Zealand

4 tác giả, 5 bài thơ

Nga

196 tác giả, 3237 bài thơ

Nhật Bản

41 tác giả, 292 bài thơ

Nicaragua

2 tác giả, 2 bài thơ

Nigeria

2 tác giả, 3 bài thơ

Pakistan

1 tác giả, 1 bài thơ

Palestine

2 tác giả, 5 bài thơ

Panama

1 tác giả, 4 bài thơ

Pêru

1 tác giả, 1 bài thơ

Pháp

142 tác giả, 1046 bài thơ

Phần Lan

9 tác giả, 30 bài thơ

Philippin

1 tác giả, 1 bài thơ

Rumani

15 tác giả, 111 bài thơ

Rwanda

1 tác giả, 1 bài thơ

Samoa

1 tác giả, 1 bài thơ

Sát

1 tác giả, 1 bài thơ

Séc

42 tác giả, 204 bài thơ

Sénégal

4 tác giả, 18 bài thơ

Serbia

2 tác giả, 4 bài thơ

Slovakia

1 tác giả, 2 bài thơ

St. Lucia

1 tác giả, 2 bài thơ

Syri

2 tác giả, 14 bài thơ

Tajikistan

2 tác giả, 2 bài thơ

Tây Ban Nha

16 tác giả, 200 bài thơ

Tây Tạng

1 tác giả, 36 bài thơ

Thái Lan

1 tác giả, 3 bài thơ

Thổ Nhĩ Kỳ

5 tác giả, 60 bài thơ

Thuỵ Điển

15 tác giả, 169 bài thơ

Thuỵ Sĩ

4 tác giả, 7 bài thơ

Triều Tiên

4 tác giả, 17 bài thơ

Trung Quốc

1486 tác giả, 11106 bài thơ

Tunisia

2 tác giả, 3 bài thơ

Ucraina

4 tác giả, 42 bài thơ

Uganda

1 tác giả, 1 bài thơ

Uruguay

1 tác giả, 1 bài thơ

Vanuatu

1 tác giả, 2 bài thơ

Venezuela

1 tác giả, 3 bài thơ

Việt Nam

1988 tác giả, 64906 bài thơ