Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]

Agostinho Neto

1922-1979, Angola
41 bài thơ, 2176 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/11/2013 12:36

Alda Lara

12.00
1930-1962, Angola
1 bài thơ, 1765 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/12/2010 04:45

Costa Andrade

1936-?, Angola
1 bài thơ, 1214 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/05/2013 16:06

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]