Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]

Agostinho Neto

1922-1979, Angola
41 bài thơ, 2811 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/11/2013 12:36

Alda Lara

12.00
1930-1962, Angola
1 bài thơ, 2145 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/11/2010 04:45

Costa Andrade

1936-?, Angola
1 bài thơ, 1502 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2013 16:06

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]