Chưa có đánh giá nào
Nước: Angola
41 bài thơ
Tạo ngày 28/11/2013 12:36 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/11/2013 17:28 bởi hongha83
Agostinho Neto (1922-1979) là nhà thơ lớn Angola, chủ tịch phong trào nhân dân giải phóng Angola, Đảng Lao động Angola (MPLA), tổng thống đầu tiên của nước Cộng hoà Nhân dân Angola. Ông sinh ở thị trấn Icolo-i-Bengo, gần thủ đô Luanda. Ông đã được giải thưởng quốc tế Lênin “Vì củng cố hoà bình giữa các dân tộc” và giải thưởng văn học quốc tế “Bông sen”.

Tác phẩm: Thơ (1961), Với cặp mắt ráo khô (1963), Niềm hi vọng thiêng liêng (1968, đã được dịch lần đầu sang tiếng Việt do NXB Văn học ấn hành năm 1979).