Những ống bơ treo trên đầu cọc
cắm xuống đất
làm nên ngôi nhà

Thêm vào những tấm giẻ rách
phong cảnh thân yêu

Mặt trời chiếu qua khe hở
đánh thức chủ nhà

Sau mười hai giờ lao động
người nô lệ

Đập đá
xe đá
đập đá
xe đá
dưới ánh nắng mặt trời
và mưa rơi
đập đá
xe đá

Sự già nua tới sớm

Một manh chiếu trong đêm tăm tối
đủ để người nô lệ chết
cám ơn
và sự đói khát


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)