Sáng tạo, sáng tạo
Sáng tạo trong tinh thần, trong khối óc
Sáng tạo trong từng cơ bắp

Sáng tạo trong con người, trong quần chúng
Sáng tạo
Sáng tạo với con mắt ráo khô

Sáng tạo về những khu rừng không thần thánh
Về sức mạnh nhớp nhơ của trận đòn roi
Về hương ngát của những thân cây đương xẻ
Sáng tạo với con mắt ráo khô

Sáng tạo những tiếng cười ngay trên bàn kẹp
Dũng khí ngay trước mũi ủng tụi thực dân
Sức mạnh nơi còn lại của cửa nhà bị cướp
Sự kiên quyết trong tim gan trước những điều chưa chắc
Sáng tạo với con mắt ráo khô

Sáng tạo những ngôi sao trên lưỡi búa đấu tranh
Trên tiếng khóc trẻ thơ sáng tạo hoà bình
Trên căm thù, trên mồ hôi đã đổ
Hãy sáng tạo hoà bình
Sáng tạo hoà bình với đôi mắt ráo khô

Sáng tạo tự do trên những con đường nô lệ
Những liên lạc yêu thương trên những lối vắng tình yêu
Những tiếng nhạc lễ trên những thân hình đung đưa trên giàn treo cổ
Sáng tạo tình yêu, với những con mắt ráo khô


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)