Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

15.00
1889-1957, Chilê
28 bài thơ, 4496 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:34

Nicanor Segundo Parra Sandoval

1914-?, Chilê
3 bài thơ, 660 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/01/2018 15:17

Omar Lara (Luis Omar Lara Mendoza)

1941-?, Chilê
1 bài thơ, 205 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/11/2018 20:17

Pablo Neruda

15.00
1904-1973, Chilê
77 bài thơ, 13934 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:36

Vicente Huidobro

1893-1948, Chilê
2 bài thơ, 1067 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 03:29

Víctor Jara (Víctor Lidio Jara Martínez)

1932-1973, Chilê
1 bài thơ, 245 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/11/2018 08:18

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]