Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

15.00
1889-1957, Chilê
28 bài thơ, 6400 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:34

Nicanor Segundo Parra Sandoval

1914-?, Chilê
3 bài thơ, 1571 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/01/2018 15:17

Omar Lara (Luis Omar Lara Mendoza)

1941-?, Chilê
1 bài thơ, 854 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/11/2018 20:17

Pablo Neruda

25.00
1904-1973, Chilê
77 bài thơ, 25683 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:36

Vicente Huidobro

1893-1948, Chilê
2 bài thơ, 1822 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 03:29

Víctor Jara (Víctor Lidio Jara Martínez)

15.00
1932-1973, Chilê
1 bài thơ, 1640 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/11/2018 08:18

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]