Chưa có đánh giá nào
Nước: Chilê
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Pablo Neruda (77 bài)
- Víctor Jara (1 bài)
- Vicente Huidobro (2 bài)
- Gabriela Mistral (28 bài)
- Omar Lara (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/01/2018 15:17 bởi tôn tiền tử
Nicanor Segundo Parra Sandoval (1914-) là nhà thơ, nhà toán học, vật lý học người Chi-lê. Ông là một nhà thơ có nhiều ảnh hưởng ở Mỹ Latin, và là một trong những nhà thơ tiếng Tây Ban Nha quan trọng nhất.