Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: tôn tiền tử
Cấp độ: Điều hành viên
Ngày đăng ký: 29/09/2013 14:05
Số lần thông tin được xem: 14502
Số bài đã gửi: 23922

Những bài thơ mới của tôn tiền tử

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Trách chàng Từ Thức vụng suy (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:48
 2. Thầy bói lại cãi chủ nhà (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:47
 3. Tử vi xem số cho người (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:47
 4. Số thầy là số lôi thôi (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:41
 5. Số giàu tay trắng cũng giàu (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:41
 6. Số giàu đem đến dửng dưng (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:41
 7. Nguyễn ra thời Nguyễn lại về (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:39
 8. Nước dưới sông hết trong còn phải đục (Khuyết danh Việt Nam) Hôm nay 20:38
 9. Mồng năm, mười bốn, hăm ba (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:46
 10. Miêu linh chẳng dám lại gần (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:44
 11. Khôn thế gian làm quan địa ngục (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:44
 12. Gió đập cành đa (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:43
 13. Chim chích mà đậu cành chanh (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:41
 14. Con gái giống cha giàu ba mươi đụn (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:38
 15. Bà cốt đánh trống long tong (Khuyết danh Việt Nam) Hôm qua 23:35
 16. Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử (Khuyết danh Việt Nam) Hôm kia 21:40
 17. Gió nồm là gió nồm nôm (Khuyết danh Việt Nam) Hôm kia 21:39
 18. Gặp đời hải yến, hà thanh (Khuyết danh Việt Nam) Hôm kia 21:38
 19. Đèn tối từ thuở Toại Nhân (Khuyết danh Việt Nam) Hôm kia 21:37
 20. Đào liễu em ơi một mình (Khuyết danh Việt Nam) Hôm kia 21:31