Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: tôn tiền tử
Cấp độ: Điều hành viên
Ngày đăng ký: 29/09/2013 14:05
Số lần thông tin được xem: 24144
Số bài đã gửi: 29097

Những bài thơ mới của tôn tiền tử

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Côn Lôn ngục trung tặng Trần Trọng Cung tiên sinh (Huỳnh Thúc Kháng) 10/05/2021 13:49
 2. Côn Lôn ngục trung ký Tập Xuyên tiên sinh (Trần Trọng Cung) 10/05/2021 13:27
 3. Tân đáo Côn Lôn ngục đắc Tây Hồ tiên sinh thư cảm tác kỳ 2 (Huỳnh Thúc Kháng) 10/05/2021 12:41
 4. Tân đáo Côn Lôn ngục đắc Tây Hồ tiên sinh thư cảm tác kỳ 1 (Huỳnh Thúc Kháng) 10/05/2021 12:39
 5. Viết cho Nhị Hồng (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 21:31
 6. Trên đường tới nhà Xuân Hồng (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 21:28
 7. Viết cho các con tôi (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:32
 8. Con trai ta chào đời, người bạn ta nằm xuống (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:28
 9. Ở đời như một nhà thơ Đông phương (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:23
 10. Viết tặng các nhà cách mạng giả hình trong thời đại tôi (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:21
 11. Bức bích hoạ về một thành phố ban mai (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:15
 12. Không có điều gì không thể khoan dung (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:08
 13. Quà tặng bằng hữu (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:04
 14. Những dự tính lãng mạn đầu năm 1970 (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 20:02
 15. Chúng ta không phải sinh ra để sống như thế này (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 19:59
 16. Chân dung Nguyễn Bắc Sơn (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 19:56
 17. Say (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 19:52
 18. Những năm tâm hồn còn trữ tình điên mê vì thi ca triết học (Nguyễn Bắc Sơn) 01/05/2021 19:43
 19. Bài hát khổ nhục (Nguyễn Bắc Sơn) 30/04/2021 22:44
 20. Một tiếng đồng hồ trước khi lên đường hành quân (Nguyễn Bắc Sơn) 30/04/2021 22:31