Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: tôn tiền tử
Cấp độ: Điều hành viên
Ngày đăng ký: 30/09/2013 14:05
Số lần thông tin được xem: 17320
Số bài đã gửi: 24793

Những bài thơ mới của tôn tiền tử

Chưa có bài thơ nào!

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Địch Lộng sơn (Trần Huy Liễn) Hôm qua 23:05
 2. Nam lộ chí Sơn Thuỷ tự ngộ Dao Cù Vũ Hữu Lợi công (Trần Huy Liễn) Hôm qua 22:55
 3. Vân Lâm Nguyễn tướng quân (Trần Huy Liễn) Hôm qua 22:46
 4. Thát Sơn Cố Chủ miếu (Trần Huy Liễn) Hôm qua 22:37
 5. Điếu Thế Tổ bất hạnh thê (Trần Huy Liễn) Hôm qua 22:21
 6. Vị Giang đình (Nguyễn Khuyến) Hôm qua 19:53
 7. Bà Ngô tự (Vũ Duy Vỹ) Hôm qua 19:41
 8. Trần tướng Cúng Hoa tự (Vũ Duy Vỹ) Hôm qua 19:28
 9. Bảo Hương tự (Vũ Duy Tuân) Hôm qua 19:12
 10. Chân Định huyện, Cao Mại tổng, Bác Trạch xã Phạm quận công bi văn (Doãn Khuê) Hôm qua 17:11
 11. Tế trận vong (Doãn Khuê) Hôm qua 16:52
 12. Tế thiên địa văn (Doãn Khuê) Hôm qua 16:45
 13. Hạ nhật vãng điền (Doãn Khuê) Hôm qua 16:39
 14. Nông gia ưu tư (Doãn Khuê) Hôm qua 16:38
 15. Không tự bi cảm dư bằng tiên khánh lạm thao khoa hoạn bệnh quy dư nhị thập tải vị hữu dĩ kiến vu thế thiên sơn đạc nhật quả dũng tòng quân duy tri nhất niệm đồ báo cự ý ngưỡng mông vấn trạo bao phong chi dữ liệt hương phu đồng thử tắc ân long trọng nhi ngô tiên nhân đốc khánh chi di nhĩ chư tử kỳ mẫu quy mỹ vu ngô dĩ tư ngô quá ký văn mệnh cẩn vi chi minh (Doãn Khuê) Hôm qua 16:34
 16. Vịnh Hưng Đạo đại vương (Doãn Khuê) Hôm qua 16:13
 17. Vịnh Đổng Thiên Vương (Doãn Khuê) Hôm qua 16:10
 18. Vịnh Nhạc Vũ Mục (Doãn Khuê) Hôm qua 16:09
 19. Văn tục truyền Tản Viên Sơn thần bất tử sự ngẫu thành nhất luật (Doãn Khuê) Hôm qua 16:03
 20. Canh Tuất niên chế (Doãn Khuê) Hôm qua 15:59