Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Anh yêu em hơn biển cả, bầu trời và lời hát... (Konstantin Dmitrievich Balmont - Nga)

Tên bài thơ: Anh yêu em hơn biển cả, bầu trời và lời hát...
Tên nguyên gốc: Я люблю тебя больше, чем море, и небо, и пение…
Tác giả: Konstantin Dmitrievich Balmont (Nga)
Gửi bởi Minh Tran
Ngày gửi: 07/06/2019 02:11
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Mùa thu (Konstantin Dmitrievich Balmont - Nga)

Tên bài thơ: Mùa thu
Tác giả: Konstantin Dmitrievich Balmont (Nga)
Gửi bởi Minh Tran
Ngày gửi: 07/06/2019 02:13
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: cần bổ sung nguyên tácNắng vàng buông nhẹ …
Ảnh đại diện

Hướng đến Mẫu Số Chung (Tuệ Thiền - Việt Nam)

Tên bài thơ: Hướng đến Mẫu Số Chung
Tác giả: Tuệ Thiền (Việt Nam)
Gửi bởi Bích La
Ngày gửi: 30/05/2019 08:00
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: trình bày không đúng quy định(Bài văn kính n…
Ảnh đại diện

Tình cờ (Vũ Thanh Hoa - Việt Nam)

Tên bài thơ: Tình cờ
Tác giả: Vũ Thanh Hoa (Việt Nam)
Gửi bởi Vũ Thanh Hoa
Ngày gửi: 02/03/2018 17:17
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: trùng: https://www.thivien.net/V...h-Hoa/T%C3%ACnh-c%E1%B…
Ảnh đại diện

Cấm thể thi (Âu Dương Tu - Trung Quốc)

Tên bài thơ: Cấm thể thi
Tác giả: Âu Dương Tu (Trung Quốc)
Gửi bởi Vĩnh Nhạc
Ngày gửi: 25/02/2019 10:29
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đây là 4 câu cuối bài thơ của Tô Thức chứ không p…
Ảnh đại diện

Đôi khi (Thanh Trắc Nguyễn Văn - Việt Nam)

Tên bài thơ: Đôi khi
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Việt Nam)
Nhóm bài: Hoa sứ trắng (1997)
Gửi bởi demmuadong
Ngày gửi: 09/08/2006 09:28
Số lầ…
Ảnh đại diện

TÔI LÀ NGƯỜI TRUNG THỰC (José Martí - Cu Ba)

Tên bài thơ: TÔI LÀ NGƯỜI TRUNG THỰC
Tác giả: José Martí (Cu Ba)
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 01/01/2016 18:15
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đề nghị gửi kèm nguyên tác hoặc bản dịc…

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):