Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: Mọi thứ ở đời…
Tên nguyên gốc: Все продается
Tác giả: Omar Khayyám (Ba Tư)
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 05/01/2023 08:32
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: cần thêm thông tin số thứ tự hoặc tiêu đề gốcNguyên bản:
Chưa có nguyên bản

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 05/01/2023 08:32Mọi thứ ở đời đều mua bán được,
Và đời công khai giễu cợt cười ta.
Ta công phẫn, ta nổi cơn thịnh nộ,
Nhưng ta đang mua bán ta, tội đâu xa.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Không rõ
Gửi bởi Tung Cuong
Ngày gửi: 05/01/2023 08:33Всё покупается и продаётся,
И жизнь откровенно над нами смеётся.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаёмся и покупаемся.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]