Chưa có đánh giá nào
Nước: Chilê
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 21/11/2018 20:17 bởi hongha83
Omar Lara (1941-) tên đầy đủ là Luis Omar Lara Mendoza. Ông là nhà thơ, nhà văn và nhà biên tập Chi Lê. Ông sinh ở Nohualhue, Chi Lê. Omar Lara phải sống lưu vong ở Châu Âu sau khi tên độc tài Augusto Pinochet lên cầm quyền và đàn áp phong trào dân chủ, cách mạng ở Chi Lê.