Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Alejandra Pizarnik

23.00
1936-1972, Argentina
3 bài thơ, 1750 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/01/2018 22:20

Alfonsina Storni

1892-1938, Argentina
1 bài thơ, 1248 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/11/2018 20:03

Ariel Canzani

1928-1983, Argentina
2 bài thơ, 2103 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:50

Jorge Luis Borges

11.00
1899-1986, Argentina
5 bài thơ, 6092 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 17/04/2008 10:15

Jorge Milchberg

15.00
1928-2022, Argentina
1 bài thơ, 382 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/05/2023 16:36

Juan de Dios Filiberto

1885-1964, Argentina
1 bài thơ, 381 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 03/04/2023 14:29

Oliverio Girondo

11.00
1891-1967, Argentina
2 bài thơ, 1191 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/01/2018 22:30

Oscar Anderle

1926-1988, Argentina
1 bài thơ, 382 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 26/03/2023 19:54

Pascual Contursi

1888-1932, Argentina
1 bài thơ, 778 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 28/03/2023 22:41

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]