Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Alejandra Pizarnik

23.00
1936-1972, Argentina
3 bài thơ, 1688 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/01/2018 22:20

Alfonsina Storni

1892-1938, Argentina
1 bài thơ, 1189 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/11/2018 20:03

Ariel Canzani

1928-1983, Argentina
2 bài thơ, 2057 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:50

Jorge Luis Borges

11.00
1899-1986, Argentina
5 bài thơ, 5908 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 16/04/2008 10:15

Jorge Milchberg

15.00
1928-2022, Argentina
1 bài thơ, 338 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/05/2023 16:36

Juan de Dios Filiberto

1885-1964, Argentina
1 bài thơ, 331 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 02/04/2023 14:29

Oliverio Girondo

11.00
1891-1967, Argentina
2 bài thơ, 1105 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/01/2018 22:30

Oscar Anderle

1926-1988, Argentina
1 bài thơ, 294 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 25/03/2023 19:54

Pascual Contursi

1888-1932, Argentina
1 bài thơ, 714 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 27/03/2023 22:41

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]