Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]

Alejandra Pizarnik

15.00
1936-1972, Argentina
3 bài thơ, 358 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/01/2018 22:20

Alfonsina Storni

1892-1938, Argentina
1 bài thơ, 135 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/11/2018 20:03

Ariel Canzani

1928-1983, Argentina
2 bài thơ, 1287 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:50

Jorge Luis Borges

1899-1986, Argentina
5 bài thơ, 2212 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 17/04/2008 10:15

Oliverio Girondo

1891-1967, Argentina
2 bài thơ, 201 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/01/2018 22:30

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]