11.00
Nước: Argentina
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/04/2008 10:15 bởi Cammy
Jorge Luis Borges (1899-1986), nhà văn người Argentine. Là một trong những nhà văn có nhiều ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, ông viết nhiều truyện ngắn, tiểu luận, phê bình văn học, thơ ca, dịch thuật.

Năm 1961, Borges chia giải thưởng “International Publishers’ Prize” cùng với Samuel Beckett.

Năm 1966, The Ingram Merrill Foundation trao ông giải thưởng “Annual Literary Award” vì “sự đóng góp ngoại hạng cho văn chương”.

Năm 1971, ông được Columbia University trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự về Văn Chương (Doctor of Letters, honoris causa). Sau đó, nhiều viện đại học khác trên thế giới, kể cả Oxford và Cambridge, đã liên lục trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự về Văn Chương cho Borges. Cũng vào năm 1971, ông nhận giải thưởng “Jerusalem Prize” (năm năm trao một lần), và năm 1973, ông nhận giải thưởng văn hoá…