Chưa có đánh giá nào
Nước: Argentina
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Pascual Contursi (1 bài)
- Oliverio Girondo (2 bài)
- Alfonsina Storni (1 bài)
- Jorge Luis Borges (5 bài)
- Oscar Anderle (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 03/04/2023 14:29 bởi Admin
Juan de Dios Filiberto (8/3/1885 - 11/11/1964) là nhạc sĩ violon, nhạc trưởng, nhà thơ và nhà soạn nhạc người Argentina, người đã trở nên nổi bật trong thể loại tango của Argentina.