Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Alexandre Gerov - Александър Геров

1919-?, Bungary
2 bài thơ, 1567 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 06/04/2007 15:06

Athanas Daltchev - Атанас Далчев

1904-1978, Bungary
4 bài thơ, 1284 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/11/2008 01:13

Blaga Dimitrova - Блага Димитрова

15.00
1922-2003, Bungary
29 bài thơ, 2982 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 06:04

Dimcho Debelianov - Димчо Дебелянов

1887-1916, Bungary
5 bài thơ, 1057 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/11/2008 21:35

Dimiter Boyadjiev - Димитър Бояджиев

1880-1911, Bungary
1 bài thơ, 936 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/11/2008 01:50

Elisaveta Bagriana - Елисавета Багряна

1893-1991, Bungary
38 bài thơ, 2282 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/05/2007 15:51

Evtim Evtimov - Евтим Евтимов

1933-?, Bungary
1 bài thơ, 912 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/11/2008 03:39

Georgi Dzhagarov - Георги Джагаров

1925-1995, Bungary
1 bài thơ, 845 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/11/2008 22:52

Hristo Botev - Христо Ботев

1847-1848, Bungary
18 bài thơ, 1998 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/05/2008 00:40

Hristo Smirnenski - Христо Смирненски

1898-1923, Bungary
6 bài thơ, 1133 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2008 19:57

Trang trong tổng số 3 trang (21 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối