Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Bagriana Elisaveta - Елисавета Багряна

1893-1991, Bungary
38 bài thơ, 3877 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/05/2007 15:51

Botev Hristo - Христо Ботев

1847-1848, Bungary
18 bài thơ, 3565 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/05/2008 00:40

Boyadjiev Dimiter - Димитър Бояджиев

1880-1911, Bungary
2 bài thơ, 1767 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2008 01:50

Daltchev Athanas - Атанас Далчев

1904-1978, Bungary
4 bài thơ, 2272 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2008 01:13

Debelianov Dimcho - Димчо Дебелянов

1887-1916, Bungary
5 bài thơ, 1870 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2008 21:35

Dimitrova Blaga - Блага Димитрова

25.00
1922-2003, Bungary
29 bài thơ, 5776 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2007 06:04

Dzhagarov Georgi - Георги Джагаров

1925-1995, Bungary
1 bài thơ, 1538 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/11/2008 22:52

Evtimov Evtim - Евтим Евтимов

1933-2016, Bungary
1 bài thơ, 1875 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2008 03:39

Furnadzhiev Nikola - Никола Фурнаджиев

1903-1968, Bungary
2 bài thơ, 1366 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/11/2008 02:36

Gerov Alexandre - Александър Геров

1919-?, Bungary
2 bài thơ, 2461 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 05/04/2007 15:06

Trang trong tổng số 3 trang (22 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối