Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Furnadzhiev Nikola (2 bài)
- Isaev Mladen (2 bài)
- Grubeshlieva Maria (1 bài)
- Vapzarov Nicola (18 bài)
- Smirnenski Hristo (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (3 bài)
- Tế Hanh (1 bài)
Tạo ngày 13/11/2008 01:13 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/01/2024 15:55 bởi hongha83
Athanas Daltchev (Атанас Далчев, 1904-1978) là nhà thơ Bungary, học triết học ở trường đại học Sofia, sau khi tốt nghiệp đã đi thăm Italia, rồi tiếp tục học tại Pháp. Cũng là dịch giả văn học chuyên dịch các tác phẩm văn thơ Pháp.

Tác phẩm:
- Cửa sổ (Прозорец, 1926)
- Paris (Париж, 1930)
- Thơ, 1965

Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Sivat, 1985