Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
18 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Isaev Mladen (2 bài)
- Daltchev Athanas (4 bài)
- Furnadzhiev Nikola (2 bài)
- Grubeshlieva Maria (1 bài)
- Gerov Alexandre (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Xuân Sanh (16 bài)
- Xuân Diệu (3 bài)
- Vũ Tú Nam (1 bài)
Tạo ngày 12/11/2008 23:06 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/01/2024 16:08 bởi hongha83
Nicola Vapzarov (Никола Вапцаров, 1909-1942) là con một nhà cách mạng vùng Ma-xê-đoan, thợ máy, đã đi Cận Đông và Địa Trung Hải. Năm 1942, bị Đức quốc xã bắt, tra tấn 4 tháng, bị xử tử khi ông 33 tuổi.

Nguồn: Có và không có/ Thơ dịch nhiều tác giả/ NXB Hội Nhà Văn, 2003.