Cuộc đấu tranh thật là khốc liệt
Người ta nói: cuộc đấu tranh dũng kiệt
Tôi ngã xuống. Một người khác sẽ thay...
                                        Thế thôi.
Ở đây không quan trọng chi, tên của một người.

Bị xử bắn - sau đó lũ dòi
Tất cả việc này giản đơn, lô gích
Nhưng trong bão táp
Chúng tôi sẽ ở với Người mãi mãi
Nhân dân ơi!
Bởi chúng tôi đã mến yêu Người


14 giờ ngày 23.07.1942.
Bài thơ này cũng được làm một hôm trước khi bị hành hình.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)