15/06/2024 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc đấu tranh thật là khốc liệt
Борбата е безмилостно жестока

Tác giả: Vapzarov Nicola - Никола Вапцаров

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2008 23:19

 

Nguyên tác

Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и...
                                 толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!

Bản dịch của Xuân Diệu

Cuộc đấu tranh thật là khốc liệt
Người ta nói: cuộc đấu tranh dũng kiệt
Tôi ngã xuống. Một người khác sẽ thay...
                                        Thế thôi.
Ở đây không quan trọng chi, tên của một người.

Bị xử bắn - sau đó lũ dòi
Tất cả việc này giản đơn, lô gích
Nhưng trong bão táp
Chúng tôi sẽ ở với Người mãi mãi
Nhân dân ơi!
Bởi chúng tôi đã mến yêu Người
14 giờ ngày 23.07.1942.
Bài thơ này cũng được làm một hôm trước khi bị hành hình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vapzarov Nicola » Cuộc đấu tranh thật là khốc liệt