Máy móc
Thép
Máy móc
Và dầu mỡ, hơi nước và xú khí
Những ống khói bằng xi măng trên bầu trời
Trong các gian lều - bóng dáng sự nghèo đói
Ở Mê-hi-cô, hột vàng
Được nung trong nồi hơi
Trong khi những người nô lệ môi nẻ
Nhặt nó ngày đêm
Cần trục chạy rầm rầm
Máy động lực dũng cảm
Tống
Một nắm đấm
Vào cái mõm già nua của Thời Đại

Con người phá vỡ cái "vòng ma thuật"
Và ngày nay bay
Nhanh hơn
Con chim rộng cánh
Nhưng cuộc đời vẫn đè nén
Cuộc đời cắt không thương tiếc
Bằng một bàn tay khéo léo, cánh của ta
Cuộc đời bóp nghẹt ta
Dưới đám mốc meo độc dại
Và dưới mảng gỉ cũ của nó
Bầu trời như một chiếc mũ thép
Ngăn chặn bước vươn tới và chà đạp nó
Và trong chiều lắng sâu kia
Rộn ràng biến động những con người
Những khẩu hiệu trống rỗng: tình huynh đệ muôn năm
Cuộc đời - nhân danh một tên đoạ lạc già
chó má đáp lại: "Chiến tranh!"
- Chiến tranh!
- Và kẻ đói, làm sao đếm xiết!
- Chiến tranh!
Và lớp trẻ gào lên
Và cái chết vô ích
Chuyển rung thế giới?

Thời đại tội ác dã man
Cuống quýt phi ngựa trốn xa
Thời đại chất thép sục sôi
Ở đây, ngay trên ngưỡng cửa thế giới mới

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)