Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Holger Drachmann

1846-1908, Đan Mạch
1 bài thơ, 1608 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/06/2008 21:30

Inger Christensen

1935-?, Đan Mạch
1 bài thơ, 1377 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/06/2008 07:17

Johanes Vihelm Jensen

1873-1950, Đan Mạch
1 bài thơ, 711 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2015 20:57

Johannes Jørgensen

1866-1956, Đan Mạch
1 bài thơ, 1136 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/06/2008 07:17

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

1783-1872, Đan Mạch
2 bài thơ, 1212 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/06/2008 11:27

Per Lange

1901-1991, Đan Mạch
1 bài thơ, 1196 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2008 08:33

Pia Tafdrup

1952-?, Đan Mạch
12 bài thơ, 1953 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/03/2008 21:30

Sophus Claussen

1865-1931, Đan Mạch
2 bài thơ, 1168 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2008 08:32

Tove Ditlevsen

1917-1976, Đan Mạch
2 bài thơ, 2044 lượt xem, 0 người thích
Do demmuadong gửi ngày 02/11/2006 10:30

Viggo Stuckenberg

1863-1906, Đan Mạch
1 bài thơ, 1236 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/06/2008 08:33

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]