Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]

José María de Heredia

1842-1905, Cu Ba
9 bài thơ, 2234 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/05/2008 07:36

José Martí

1853-1895, Cu Ba
13 bài thơ, 4785 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/08/2010 02:13

Manuel Díaz Martínez

?-?, Cu Ba
3 bài thơ, 705 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/11/2018 18:20

Nicolás Guillén

15.00
1904-1989, Cu Ba
28 bài thơ, 3846 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/05/2008 03:13

Raúl Valdés Vivó

1929-2013, Cu Ba
1 bài thơ, 548 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/11/2018 10:18

Trang trong tổng số 1 trang (5 tác giả)
[1]