Chưa có đánh giá nào
Nước: Cu Ba
9 bài thơ
Tạo ngày 15/05/2008 07:36 bởi hongha83
José María de Heredia (1842-1905) là nhà thơ Cu Ba viết bằng tiếng Pháp. Sinh tại Santiago, sang Pháp năm 10 tuổi và ăn học tại đây. Ông là nhà thơ thuộc trường phái Parness (Thi Sơn) sáng tác nhiều sonnet mà nghệ thuật đạt đến mức hoàn hảo trong bố cục, từ ngữ, vần điệu. Có chân trong Viện hàn lâm Pháp.

Tác phẩm:
- Chiến quả (Les trophées)