123.92
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
67 bài thơ, 149 bài dịch
Tạo ngày 03/11/2010 05:06 bởi hongha83, đã sửa 16 lần, lần cuối ngày 17/07/2014 16:04 bởi hongha83
Trần Lê Văn (1923 - 21/4/2005) tên thật là Trần Văn Lễ, quê ở Vị Xuyên, Nam Định. Ông còn có bút danh là Tú Trần. Là nhà thơ, nhà văn đồng thời là dịch giả tiếng Trung và Pháp. Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông làm uỷ viên giáo dục tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động văn nghệ, báo chí ở Liên khu III, là hội viên Hội Văn nghệ Liên khu III. Trần Lê Văn đã đoạt giải nhì Hội Văn nghệ Liên khu III (1950) với bài thơ Qua sườn Tam Đảo và giải nhì Hội Văn nghệ Việt Nam (1953) với bài thơ Rang thóc.

Tác phẩm:
- Giàn mướp hương (thơ, NXB Tác phẩm mới, 1979)
- Tiếng vọng (thơ, NXB Hà Nội, 1987)
- Thung mơ Hương Tích (NXB Văn hoá, 1976)
- Sông núi Điện Biên (NXB Văn hoá, 1979)
-…

 

Giàn mướp hương (1979)

Tiếng vọng (1987)

Những chặng đời những chặng thơ (2008)

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Huy Bích (Việt Nam)

Charles Péguy (Pháp)

Đặng Huy Trứ (Việt Nam)

Đoàn Huyên (Việt Nam)

Jacques Prévert (Pháp)

José María de Heredia (Cu Ba)

Mikhail Lermontov (Nga)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Nguyễn Bính (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Hữu Cương (Việt Nam)

Nguyễn Sĩ Cố (Việt Nam)

Nguyễn Thật (Việt Nam)

Phạm Hy Lượng (Việt Nam)

 1. Bắc Ninh phiên đài, đốc vận, thú, doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản
  2
 2. Bệnh trung khổ vũ
  1
 3. Chiêu Đức đài phú biệt bạn tống Tần Dung đài tư mã
  1
 4. Chu trung nguyên đán thứ Thiếu Tô vận
  1
 5. Dần dạ thuyên hành
  1
 6. Dịch thuỷ Thu Phong đình
  1
 7. Dư phu hành
  1
 8. Đáo tỉnh hậu, phát hồi chiếp
  1
 9. Đăng Hoàng Hạc lâu
  2
 10. Đặng Lặc đường thứ Dung Đài vận
  1
 11. Đăng Nhạc Dương lâu
  1
 12. Đề hội đồng công quán
  1
 13. Đề Minh Ninh tân văn biên sự cảm tác
  1
 14. Độ Chương hà cảm tác
  1
 15. Giản Triều Tiên Lý Cúc Nhân
  1
 16. Giang vũ
  1
 17. Hà Thành phú biệt
  3
 18. Hán Xuyên dạ diểu
  1
 19. Hành Sơn chu thứ hồi vãn cách
  1
 20. Hành Sơn hạ diểu
  1
 21. Hoa kiều dạ bộ
  1
 22. Hồi xa hạng
  1
 23. Khẩu chiếm tặng Cúc Nhân
  1
 24. Kinh Môn chu trung
  1
 25. Kỳ Dương tân thứ kiến nguyệt
  1
 26. Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú
  1
 27. Lư Câu kiều tiểu yết
  1
 28. Miến Dương liên bạc phong tuyết đại tác
  1
 29. Nam Dương hoài thảo lư di tích
  1
 30. Ngô Chu thắng lãm
  1
 31. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 1
  1
 32. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 2
  1
 33. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 3
  1
 34. Ngũ Hiểm than
  1
 35. Nguyên đán tựu đạo
  1
 36. Phàn Thành di chu thứ bạn tống Viên Liêm Châu vận
  1
 37. Phi sương
  1
 38. Phỏng Tử Hậu di tích
  1
 39. Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu
  2
 40. Quá quan hỷ phú
  1
 41. Quế Lâm hồi trình thư hoài
  1
 42. Tam Tương tạp vịnh kỳ 1
  1
 43. Tam Tương tạp vịnh kỳ 2
  1
 44. Tam Tương tạp vịnh kỳ 3
  1
 45. Tam Tương tạp vịnh kỳ 4
  1
 46. Tam Tương tạp vịnh kỳ 5
  1
 47. Tầm giang đối nguyệt
  1
 48. Tây Hồ khúc yến thứ Thiếu Tô niên huynh nguyên vận
  2
 49. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 1
  1
 50. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 2
  1
 51. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 3
  1
 52. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 4
  1
 53. Tiểu bạc
  1
 54. Tòng Trăn Vĩ cải lộ
  1
 55. Triệu Châu tiên kiều kỳ 1
  1
 56. Triệu Châu tiên kiều kỳ 2
  1
 57. Triệu Châu tiên kiều kỳ 3
  1
 58. Triệu Châu tiên kiều kỳ 4
  1
 59. Trú phòng lậu thấp hí trình đồng sự nhị hữu
  1
 60. Truỵ dư hý ca
  1
 61. Trực Lệ trở vũ
  1
 62. Tử Lộ vấn tân xứ
  1
 63. Tương Âm giang thứ vãn diểu
  1
 64. Tương Ly chu trung vịnh hoài
  1
 65. Ung Châu giang hành
  1
 66. Văn chung
  1
 67. Văn lân chu xướng khúc
  1
 68. Vĩnh Tế kiều
  1
 69. Xích Bích hoài cổ
  2
 70. Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu
  3

Thân Nhân Trung (Việt Nam)

Trần Anh Tông (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Vũ Phạm Khải (Việt Nam)