83.62
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
66 bài thơ, 86 bài dịch
Tạo ngày 04/11/2010 05:06 bởi hongha83, đã sửa 16 lần, lần cuối ngày 18/07/2014 16:04 bởi hongha83
Trần Lê Văn (1923-2005) tên thật là Trần Văn Lễ, quê ở Vị Xuyên, Nam Định. Ông còn có bút danh là Tú Trần. Là nhà thơ, nhà văn đồng thời là dịch giả tiếng Trung và Pháp. Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông làm uỷ viên giáo dục tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động văn nghệ, báo chí ở Liên khu III, là hội viên Hội Văn nghệ Liên khu III. Trần Lê Văn đã đoạt giải nhì Hội Văn nghệ Liên khu III (1950) với bài thơ Qua sườn Tam Đảo và giải nhì Hội Văn nghệ Việt Nam (1953) với bài thơ Rang thóc.

Tác phẩm:
- Giàn mướp hương (thơ, NXB Tác phẩm mới, 1979)
- Tiếng vọng (thơ, NXB Hà Nội, 1987)
- Thung mơ Hương Tích (NXB Văn hoá, 1976)
- Sông núi Điện Biên (NXB Văn hoá, 1979)
- Thăm…

 

Giàn mướp hương (1979)

Tiếng vọng (1987)

Những chặng đời những chặng thơ (2008)

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Huy Bích (Việt Nam)

Charles Péguy (Pháp)

Đặng Huy Trứ (Việt Nam)

Đoàn Huyên (Việt Nam)

Jacques Prévert (Pháp)

José María de Heredia (Cu Ba)

Mikhail Lermontov (Nga)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Nguyễn Bính (Việt Nam)

Nguyễn Hữu Cương (Việt Nam)

Nguyễn Sĩ Cố (Việt Nam)

Nguyễn Thật (Việt Nam)

Phạm Hy Lượng (Việt Nam)

Thân Nhân Trung (Việt Nam)

Trần Anh Tông (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Vũ Phạm Khải (Việt Nam)