Vừa chẵn mười xuân, tôi vui với lão
Nhờ cây bút anh một phút nhập thần
A! Râu tóc hát cùng khăn áo
A! Quạt gậy múa cùng tay chân

Từ hình sắc bốc lên làn điệu
Đất trời vào hội chèo xuân
Làn điệu, sắc hình trong men ảo diệu
Lão bước ra, sao rất thật, rất gần!

Lão sống nghìn năm vững chân trên đất
Tai tỉnh mắt tinh thấu cả lẽ trời
Cùng sóng gió nghìn năm đánh vật
Nên chẳng ngại gì tuý luý cơn vui

Lão tuý luý phút giây khuây nhọc nhằn năm tháng
Chén xuân nào hoà lẫn chén xuân nay
Men ngấm bút, thoắt thành tranh tặng bạn
Mắt anh xoe tròn bắt gặp Lão say!


Tranh Lão say hoạ sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tặng nhà thơ Trần Lê Văn, treo trên tường nhà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]