Kính tặng chị Nguyễn Thị Nghĩa, vợ đại tá Tạ Quốc Luật, người đã bắt sống tướng Pháp Đờ Cát-xtơ-ri ở Điện Biên Phủ

Chị ngày nào là cô gái trồng rau
Ngoại thành Hà Nội
Gân cốt người già thường mệt mỏi
Có gì lạ đâu!
Nhưng nếu trăm năm còn sống cùng nhau
Tình chị yêu anh trăm năm không mỏi mệt
Đời chị trăm năm in đậm nét
Chiến công anh:
Bắt tướng Tây ở Điện Biên - Mường Thanh
Vui chung đấy, mà vui riêng của chị
Câu chuyện bao lần chị kể
Bao lần sôi nổi kém chi anh
(Khi một sử gia kiêm một người tình
Thì trang sử thành trang thơ mãnh liệt)
Anh từng kéo lên non bao khối thép
Như kéo ngựa khổng lồ vào trận Thiên Vương
Chị từng mang bao chuyến gạo ra tiền phương
Như gánh gạo cho bữa cơm Chàng Gióng
"Gánh gạo nuôi chồng" câu ca đưa võng
Theo chị ra tiền phương

Cô gái ngoại thành vóc nhỏ mình thon
Lấy anh lính dân chài Thái Bình góc biển
Thương ông nội anh, tướng quân Tạ Hiện
Nổi sóng đùng đùng không dẹp được giặc Tây
Gửi lại việc mình cho cháu làm thay
Bắt tướng giặc giữa núi rừng nổi sóng

Ai muốn đọc anh, những dòng sống động
Hãy đến nhà anh chị ở Mai Hương
Quãng nào anh quên (quên cũng là thường)
Đã có chị bổ sung đầy đủ hết
Vị chị nguyện biến mình thành pho sách chép
Bản chính đời anh, không bỏ sót chữ nào


7-4-1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]