Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2010 21:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/07/2014 10:02

Khi công việc bộn bề
Tôi đành đi trốn bạn
Để ngồi viết một mình
Vì đời người có hạn

Trốn bạn thì dễ thôi!
Cứ việc cài cửa lại
Cửa sổ, căng giấy che
Là ngồi im, chẳng ngại

Chỉ có điều phiền nhiễu
Không trốn được một người
Cái người đáng ngại ấy
Ai nhỉ? Chính là tôi

Nhiều lúc muốn tĩnh trí
Cho câu chữ thành hình
Thì ngổn ngang trăm mối
Cứ xô vào rối tinh

Khó trốn chuyện già cả
Khó trốn chuyện ồn ào
Nhưng cái trốn khó nhất
Mình trốn mình làm sao?


20-10-1986
Nguồn: Trần Lê Văn - Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008.