Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoa móng rồng (1)

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2014 14:41

Vòm trời trắng mây
Ghé xuống vòm xanh lá cây
Vòm cây móng rồng chờm xanh đầu ngõ
Vòm cây móng rồng chờm xanh đầu ngõ
Ghé xuống vòm tóc bạc phơ
                       ông thợ cúp già
Vòm tóc bạc phơ ông thợ cúp già
Ghé xuống vòm tóc xanh
                con trai tôi sắp xa
Con trai tôi
                tình nguyện ra đi đánh Mỹ
Bịn rịn chào tạm xa bố mẹ
Chào tạm xa cái sân, cái nhà
Chào tạm xa đám mây la đà
Trong vòm trời - trên cây đường phố
Và không quên ông thợ cúp già
Thường cúp tóc cho mình dưới một vòm hoa
Ông thợ cúp vốn hay vui chuyện
Con trai tôi cũng hay vui chuyện
Một trẻ một già kết bạn cùng nhau
Ông nói, khó nên câu
Khi con tôi cầm tay ông, chẳng nói
- Cậu lên đường mạnh giỏi
Đánh giặc về, tôi cúp tóc cho

Mặt trời bao lần lên xuống như đo
Vòm trời thương nhớ!
Vòm móng rồng bao lần đơm hoa đầu ngõ
Đợi chờ ai, thơm chín nẫu nà!
Ông thợ cúp già
Về quê, rồi khuất bóng
Con trai tôi lao vào lửa bỏng
Vì mảnh đất, vòm trời và những cây xanh
Con đã nằm yên trong đất gửi mình
Lòng con nhập vào lòng đất
Vòm tóc con xanh ngắt
Lẫn vào vòm cây
Vòm trời trắng mây
Lẫn vòm tóc ông bạn già ngày ấy

Níu lấy hồn tôi, hoa móng rồng thơm dậy
Đó, hơi thở người đi còn luyến ngõ nhà


6-1982

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987