Bùi Huy Bích 裴輝璧 (1744-1802) tự Hy Chương, hiệu Tồn Am. Nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Quê ở huyện Thanh Trì, trấn Sơn Nam, nay thuộc Hà Nội. Đỗ hoàng giáp năm 1769, làm quan đến chức hành tham tụng ở phủ Chúa Trịnh.

Tác phẩm của ông có các tập Bích Câu thi tập, Nghệ An thi tập, Thoái Hiên thi tập gồm nhiều bài phản ánh tình hình nhân dân đói khổ vì thiên tai, thuế khoá, binh dịch; nhiều bài tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi Bùi Huy Bích làm quan hoặc ở quê hương. Thời Tây Sơn, Bùi Huy Bích ẩn náu ở Sơn Tây và viết cuốn Lữ trung tạp thuyết (1789) chép tản mạn những suy nghĩ về triết học, văn học, lịch sử, giống như một cuốn tuỳ bút. Bùi Huy Bích còn soạn bộ Hoàng Việt thi tuyển, chọn thơ các đời cho đến đời Cảnh Hưng (cuối Lê), trong đó có phụ thêm thơ của ông; bộ Hoàng Việt văn tuyển gồm phú, ký, minh, văn tế, chiếu, chế, sách, biểu, công văn, sắp xếp theo thể loại.

 

 1. Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác
  4
 2. Bệnh trung
  3
 3. Bính Ngọ tuế xuân chính nguyệt sơ nhất nhật hậu tự kinh để gia hương tác
  2
 4. Dạ toạ thính đỗ quyên
  4
 5. Diên Thọ quán
 6. Đằng Châu đông dạ (Ứng hương thí trường ức thử)
  1
 7. Đề Cổ Mễ sơn tự lâu chung (Võ Giàng huyện)
  2
 8. Đề Hải thượng thư quận công từ ốc
  2
 9. Đinh Mùi xuân nhật thư
  2
 10. Đông vãn dạ hứng
  2
 11. Giai đồng môn sinh hạ tiễn Quế Đường tướng công hiệp trấn Thuận Hoá
  2
 12. Hoan Châu đạo thượng
  2
 13. Khê kiều tễ nguyệt
  1
 14. Lập xuân hậu nhị nhật hộ vương thượng giá ngự Tây Hồ hành cung tác
  2
 15. Mộ xuân thôn xá đối hoa ức kinh trung huynh đệ
  3
 16. Ngẫu hứng
  1
 17. Nhâm Dần tuế đán
  3
 18. Quá Quang Liệt thôn xá quan thuỷ ngưu ma cam giá tương
  1
 19. Quá Thân công Nhân Trung cố lý
  2
 20. Quang Liệt xã giang thượng ngâm
  2
 21. Quyền giám Sơn Tây hương thí dữ giám khảo viện đồng niên Nguyễn Phục Am canh hoạ
  2
 22. Sài Sơn tự
  3
 23. Thôn trang hàn dạ nhiên sơn mộc dĩ tự ôn nhân tác
  2
 24. Thu dạ
  2
 25. Thu hiểu đăng Phổ Linh tự chung lâu
  3
 26. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 1
  4
 27. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 2
  3
 28. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 3
  3
 29. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 4
  3
 30. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 5
  3
 31. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 6
  3
 32. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 7
  3
 33. Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 8
  4
 34. Trung thu đối nguyệt hữu cảm
  2
 35. Trừ dạ sĩ nguyên đán
  1
 36. Túc Thạch Xá
  2
 37. Vãn độ Bình Lãng khê
  2
 38. Vãn hành quách ngoại ký kiến
  3
 39. Vấn Lục Niên thành ẩn giả
  2
 40. Vô đề kỳ 1
  3
 41. Vô đề kỳ 2
  3
 42. Xuân dạ
  2
 43. Yên Trường xuân đán
  2