Vãn độ Bình Lãng khê

Khuê lưu duyên ngạn hoạt thương đài
Lâm tế âm tình nhất bán khai
Vãn chiếu lục ly hồng diệp kính
Giao thôn tam lưỡng bạch vân ôi
Tại công bất cảm trần đa bệnh
Trì lộc ưng nan thuyết phạp tài
Tối ái Hồng sơn thiên vạn diệp
Đạm yên nhàn vãng hựu nhàn lai


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Ven bờ suối chảy đẫm rêu xanh
Một nửa rừng râm bóng mát cành
Chiều tối lung linh đường đỏ lá
Làng xa dăm đám trắng mây lành
Nhận lương chẳng nói tài năng thiếu
Việc nước khôn than bệnh tật sinh
Yêu lắm non Hồng muôn vạn lớp
Khói thưa lãng đãng tỏa nhàn thênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ven bờ suối đẫm rêu xanh
Rừng cây một nửa bóng cành mát râm
Chiều lung linh đỏ lá bầm
Thôn xa mây trắng hiên dăm ba viền
Nhận lương chẳng nói tài hèn
Khôn than việc nước bệnh liền tật sinh
Non Hồng muôn lớp hữu tình
Khói thưa lãng đãng toả hình nhàn thênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời