Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
42 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 30/10/2018 09:22 bởi Vanachi
Phạm Tú Châu (20/9/1935 - 23/3/2017) sinh tại thị xã Thái Bình, là phó giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu Viện Văn học, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Sau hoà bình, năm 1954, bà được nhà nước cho sang học tại trường phiên dịch thuộc khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc). Tốt nghiệp vào năm 1955, bà được giữ lại làm cán bộ phiên dịch đến tháng 8-1958. Về nước, bà tiếp tục làm công việc dịch thuật cho Tiểu ban Giáo dục và Ban Văn giáo của Trung ương Đảng. Từ tháng 8-1959, bà chuyển về công tác tại Viện Văn học và làm việc tại đây đến khi nghỉ hưu tháng 11-1999.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Huy Bích (Việt Nam)

Đàm Dĩ Mông (Việt Nam)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Lý Thái Tổ (Việt Nam)

Lý Thái Tông (Việt Nam)

Lý Thường Kiệt (Việt Nam)

Nguyễn Chế Nghĩa (Việt Nam)

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Phạm Tông Mại (Việt Nam)

Phan Trường Nguyên (Việt Nam)

Thiền lão (Việt Nam)

Trần Anh Tông (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Quang Triều (Việt Nam)

Trần Thánh Tông (Việt Nam)

Trí Thiện thiền sư (Việt Nam)

Y Sơn thiền sư (Việt Nam)