33.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
60 bài thơ, 63 bài dịch
Tạo ngày 17/07/2012 07:31 bởi hongha83, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 22/06/2016 21:45 bởi hongha83
Phạm Đình Nhân (1932-2016) pháp danh Chánh Tuệ Định. Ông là kỹ sư, nhà sử học, dịch giả, nhà thơ; quê ở Yên Mô, Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình. Là Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật và là Phó giám đốc Trung tâm Unesco Thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam. Ông mất tại Hà Nội, thọ 85 tuổi.

Tác phẩm:
- Phạm Thận Duật toàn tập (chủ biên), NXB Văn hoá thông tin, 2000
- Mưa và nắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2005
- Vườn xưa lối cũ (thơ), NXB Văn học, 2011
- Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp, dịch), NXB Văn học, 2012

Ngoài ra ông còn biên soạn một số ấn phẩm về văn hoá, Phật học và lịch sử.

 

Vườn xưa lối cũ (2011)

Hoa bằng lăng (2012)

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bảo Giác thiền sư (Việt Nam)

Bùi Huy Bích (Việt Nam)

Cứu Chỉ thiền sư (Việt Nam)

Diên Chiểu thiền sư (Trung Quốc)

Diệu Nhân ni sư (Việt Nam)

Duy Chính thiền sư (Trung Quốc)

Dương Thúc Hạp (Việt Nam)

Đại Xả thiền sư (Việt Nam)

Đạo Hạnh thiền sư (Việt Nam)

Đạo Tín thiền sư (Trung Quốc)

Đặng Dung (Việt Nam)

Định Hương thiền sư (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Giới Không thiền sư (Việt Nam)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Huệ Sinh thiền sư (Việt Nam)

Khánh Hỷ thiền sư (Việt Nam)

Không Lộ thiền sư (Việt Nam)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Lý Thái Tông (Việt Nam)

Mãn Giác thiền sư (Việt Nam)

Minh Hành thiền sư (Việt Nam)

Minh Lương thiền sư (Việt Nam)

Minh Trí thiền sư (Việt Nam)

Ngộ Ấn thiền sư (Việt Nam)

Nguyện Học thiền sư (Việt Nam)

Nguyễn Húc (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Như Trừng Lân Giác thiền sư (Việt Nam)

Phạm Phú Thứ (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phạm Thận Duật (Việt Nam)

Phan Trường Nguyên (Việt Nam)

Pháp Thuận thiền sư (Việt Nam)

Quảng Nghiêm thiền sư (Việt Nam)

Tâm Tịnh thiền sư (Việt Nam)

Thạch Sương Sở Viên thiền sư (Trung Quốc)

Thiên Y Nghĩa Hoài thiền sư (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thủ Sơn Tỉnh Niệm thiền sư (Trung Quốc)

Thuần Chân thiền sư (Việt Nam)

Thường Chiếu thiền sư (Việt Nam)

Tín Học thiền sư (Việt Nam)

Tông Diễn thiền sư (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trì Bát thiền sư (Việt Nam)

Trương Kế (Trung Quốc)

Tuệ Khả thiền sư (Trung Quốc)

Vạn Hạnh thiền sư (Việt Nam)

Viên Chiếu thiền sư (Việt Nam)

Viên Học thiền sư (Việt Nam)

Viên Thành thiền sư (Việt Nam)