Sa Pa một dải mù sương
Để anh thao thức đêm trường nhớ em
Sáng ra lặng đứng bên thềm
Trông miền sơn cước triền miên mây mù

Đường lên bản giữa nắng thu
Nắng vàng chen giữa mây mù trời sương
Miên man nỗi nhớ nguồn thương
Chợ Tình còn đó vấn vương trăm miền

Đường lên triền núi Hoàng Liên
Đường về lại nhớ tới miền dịu êm
Sa Pa một dải sương đêm
Ai đi lên đó nhớ đem tình về


2.2.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]