Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2006 06:24 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/06/2006 04:48 bởi Vanachi
Ngộ Ấn thiền sư 悟印禪師 (1020–1088) tên là Đàm Khí 譚棄, quê làng An Lý, xã Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Ông được phong tặng pháp danh Ngộ Ấn, thuộc phái Vô Ngôn Thông.

Tương truyền, thân mẫu ông mang thai ông với một người đàn ông mà không cưới làm chồng. Đến khi sinh ra, thân mẫu ông vì quá sợ luật lệ, phong tục tập quán khắt khe đương thời trừng phạt, bèn đem bỏ ông vào rừng. Nhờ có nhà sư họ Đàm (chưa rõ tên) đem về nuôi, cho ăn học. Ông học rất thông minh. Năm 10 tuổi đã giỏi chữ Phạn (chữ của nhà Phật). Năm 15 tuổi, ông tinh thông chữ Hán.

Năm 1037, ông vào tu ở chùa Long Ân, được nhà sư tên là Quảng Trí truyền tâm ấn (phép lạ trong tâm). Được truyền tâm ấn, ông đến tu trì trên núi Ninh Sơn, chủ trương thuyết “Tam bảo” với nội dung: “Lấy thân làm Phật, lấy…

 

Tuyển tập chung